Ktl-icon-tai-lieu

Hạt cơ bản

Được đăng lên bởi Thành Đạt
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I : Vật chất
NGUYỄN MẬU CHUNG
Vật lý Hạt cơ bản

Vật lý Hạt cơ bản

(1)

NGUYỄN MẬU CHUNG

Mô hình chuẩn

Mở đầu
➢
➢
➢
➢

✦ Thế giới cấu tạo như thế nào ?
●

●

●

●

Từ xa xưa, loài người đã tự đặt câu hỏi :
thế giới cấu tạo như thế nào; điều gì làm
cho thế giới tồn tại; tại soa nhiều vật khác
nhau trong thế giới lại có tính chất giống
nhau.
Người ta đi đến kết luận : vật chất quanh
chúng ta thực chất là tập hợp của vài khối
vật liệu cơ bản hay sơ cấp của tự nhiên.
Khối vật liệu cơ bản được hiểu là các đối
tượng đơn giản, không có cấu trúc và không
được tạo nên từ các hạt nhỏ hơn.
Loài người luôn trên đường đi tìm kiếm các
hạt cơ bản.

✦ Quan niệm của các nền vă minh
●

Vật lý Hạt cơ bản

●

●

Từ lấu, các nền văn minh phương tây cho
rằng mọi thứ trên thế giới được cấu tạo từ
bốn nguyên tố : đất, nước, lửa và không
khí, tương ứng với bốn trạng thái của vật
chất
(2)

Đất : trạng thái rắn.
Nước : trạng thái lỏng.
Không khí : trạng thái khí.
Lửa : trạng thái plasma

Trong khi đó trong, các nền văn minh
phương đông thình hành quan niệm ngũ
hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Ngày nay, chúng ta biết còn tồn tại
những thứ còn cơ bản hơn đất, nước,
lửa, không khí : đó là nguyên tử.
➢ Chúng ta nhì thấy được màu sắc.
➢ Chúng ta cảm nhận được vị ngọt.
➢ Chúng ta ngửi được mùi thơm.

nhưng tất cả đều chỉ là nguyên tử.
NGUYỄN MẬU CHUNG

Mô hình chuẩn

Nguyên tử : hạt cơ bản

●

●

●
●

Vật lý Hạt cơ bản

Nhưn trong thực tế chỉ có nguyên tử và
chân không (Démocrite 400 năm trước công
nguyên). Nhưng nguyển tử có phải là hạt cơ
bản không?
Vào những năm 1900, người ta cho rằng
nguyên tử như nhữngx quả cầu nhỏ. Tuy
nhiên, việc chúng ta có thể phân loại nguyên
tử theo tính chất hóa học của chúng như
trong bảng tuần hoàn Mendeleep cho thấy
rằng nguyên tử không phải là hạt cơ bản.
Thêm vào đó, các thí nghiệm tán xạ hạt
cho phép nhìn thấy nguyên tử có cấu trúc.
Những thí nghiệm như vậy cho phép các
nhà khoa học chứng minh rằng bên trong
(3)

●

●

●

nguyên tử có hạt nhân nặng mang điện
dương được bao quanh bởi đám mây electron mang điện âm.
Vậy hạt nhân là hạt cơ bản ? Nhiều năm
trước các nhà khoa học phát hiện ra hạt
nhân được cấu tạo từ proton và neutron.
proton và neutron không phải là hạt cơ
bản vì chúng được cấu tạo từ các hạt nhỏ
hơn, hạt quark.
Hiện nay, các nhà vật lý cho rằng quark
và electron là các hạt cơ bản. Dù sao đi
nữa, cho đến nay chưa có bằng chứng
thực nghiệm chứng tỏ quark và electron
có cấu trúc.
NGUYỄN MẬU CHUNG

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

●

...
Chương I : Vật chất
NGUYỄN MẬU CHUNG
Vật Hạt bản
Vật Hạt bản
(1)
NGUYỄN MẬU CHUNG
Hạt cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạt cơ bản - Người đăng: Thành Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Hạt cơ bản 9 10 258