Ktl-icon-tai-lieu

HĐNG lớp 2 tháng 2 T4

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hải
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
–———()——–—
THÁNG 2 :

EM Y ÊU T Ổ QU ỐC VI ỆT NAM

Tiết 4
TRÒ CHƠI DÂN GIAN
I.môc tiªu

- HS biết lựa chọn, sưu tầm một số trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi nhi đồng.
- Biết chơi một số trò chơi dân gian.
- Yêu thích và thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trong các dịp lễ Tết, hội khỏe Phù Đổng, các
giờ ngoại khóa, giờ ra chơi.

II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG:
Tổ chức theo quy mô lớp.

III.Tµi liÖu vµ ph¦¬ng tiÖn

- Sách và các tuyển tập trò chơi dân gian:
- Dụng cụ, sân bãi và các điều kiện cần thiết để tổ chức trò chơi.
IV.C¸c ho¹t §éng d¹y häc

Hoạt động dạy
1.Ổn định tổ chức:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học
b. Hoạt động chủ yếu:
HĐ1: Chuẩn bị
- Trước một tuần GV cho HS chép bài đồng dao
“Xỉa cá mè” để học thuộc.
- Chuẩn bị sân chơi là nơi bằng phẳng, rộng rãi đủ
cho số lượng người chơi đứng.
HĐ 2:. Tiến hành chơi
- GV hướng dẫn cách chơi
+ Cả lớp xếp thành vòng tròn quay mặt vào trong tay
phải chài ra phía trước, hát bài đồng dao “Xỉa cá”…
Luật chơi: (SGK)
- Tổ chức cho HS chơi thử.
- Tổ chức cho HS chơi thật
HĐ3 : Nhận xét – Đánh giá
-Hết giờ chơi, GV khen ngợi cả lớp đã nhanh chóng
hiểu và tích cực tham gia trò chơi. Nhấn mạnh ý
nghĩa của trò chơi đã giúp các em vui vẻ, rèn phản xạ
nhanh. Khuyến khích HS tăng cường chơi trò chơi
dân gian bổ ích để hòa nhập với các bạn trong các
buổi sinh hoạt tập thể.
3. Chuẩn bị tiết sau: Sưu tầm các bài hát về quê
hương đất nước- -Nhớ tên bài hát,tác gả,ý nghĩa của
bài hát.
V .kÕt thóc hoat ®éng -

Hoạt động học

- HS lắng nghe.

-HS tiến hành chơi theo sự hướng dẫn của
GV

- HS lắng nghe.

-HS lắng nghe để VN chuẩn bị

Lớp phó đ. khiển lớp hát bài : Inh lả ơi (Dân ca Thái)

...
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
()
THÁNG 2 : EM Y ÊU T Ổ QU ỐC VI ỆT NAM
Tiết 4
TRÒ CHƠI DÂN GIAN
I.môc tiªu
- HS biết lựa chọn, sưu tầm một số trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi nhi đồng.
- Biết chơi một số trò chơi dân gian.
- Yêu thích và thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trong các dịp lễ Tết, hội khỏe Phù Đổng, các
giờ ngoại khóa, giờ ra chơi.
II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG:
Tổ chức theo quy mô lớp.
III.Tµi liÖu vµ ph¦¬ng tiÖn
- Sách và các tuyển tập trò chơi dân gian:
- Dụng cụ, sân bãi và các điều kiện cần thiết để tổ chức trò chơi.
IV.C¸c ho¹t §éng d¹y häc
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Ổn định tổ chức:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học
b. Hoạt động chủ yếu:
HĐ1: Chuẩn bị
- Trước một tuần GV cho HS chép bài đồng dao
“Xỉa cá mè” để học thuộc.
- Chuẩn bị sân chơi là nơi bằng phẳng, rộng rãi đủ
cho số lượng người chơi đứng.
HĐ 2:. Tiến hành chơi
- GV hướng dẫn cách chơi
+ Cả lớp xếp thành vòng tròn quay mặt vào trong tay
phải chài ra phía trước, hát bài đồng dao “Xỉa cá”…
Luật chơi: (SGK)
- Tổ chức cho HS chơi thử.
- Tổ chức cho HS chơi thật
HĐ3 : Nhận xét – Đánh giá
-Hết giờ chơi, GV khen ngợi cả lớp đã nhanh chóng
hiểu và tích cực tham gia trò chơi. Nhấn mạnh ý
nghĩa của trò chơi đã giúp các em vui vẻ, rèn phản xạ
nhanh. Khuyến khích HS tăng cường chơi trò chơi
dân gian bổ ích để hòa nhập với các bạn trong các
buổi sinh hoạt tập thể.
3. Chuẩn bị tiết sau: Sưu tầm các bài hát về quê
hương đất nước- -Nhớ tên bài hát,tác gả,ý nghĩa của
bài hát.
- HS lắng nghe.
-HS tiến hành chơi theo sự hướng dẫn của
GV
- HS lắng nghe.
-HS lắng nghe để VN chuẩn bị
V .kÕt thóc hoat ®éng - Lớp phó đ. khiển lớp hát bài : Inh lả ơi (Dân ca Thái)
HĐNG lớp 2 tháng 2 T4 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HĐNG lớp 2 tháng 2 T4 9 10 66