Ktl-icon-tai-lieu

HỆ ĐIỀU HÀNH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ ĐIỀU HÀNH
Giáo viên: Đỗ Tuấn Anh
Bộ môn Khoa học Máy tính
Khoa Công nghệ Thông tin
ĐHBK Hà Nội
anhdt@it-hut.edu.vn
0989095167
1
Sưu tầm bởi: 

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
z

Là giáo trình cơ sở chuyên ngành:
z
z
z

z

Xét các vấn đề HĐH bất kỳ phải giải quyết,
Phương thức giải quyết các vấn đề đó.
Hỗ trợ cho các môn khác trong việc xây dựng cơ
sở cho Tin học.
Những v/đ xem xét sẽ không lạc hậu trong tương
lai.

2
Sưu tầm bởi: 

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
z

Mang yếu tố chuyên đề:
z
z

z

Minh hoạ cho các v/đ lý thuyết,
Khoảng cách giữa và thực tế công nghệ ở Tin
học nói chung và HĐH nói riêng gần như bằng 0.

Như vậy: đây là một giáo trình khó, khá nặng
nề.

3
Sưu tầm bởi: 

TÀI LIỆU
z
z
z
z

A.Tanenbaum Design and Implementation
operating system.
A. Tanenbaum Advanced Concepts to
Operating Systems.
Microsoft Press Inside to WINDOWS 2000.
Nguyên lý hệ điều hành:
z
z

z

TS.Hà Quang Thụy
NXB Khoa học kỹ thuật

Hệ điều hành: Tác giả: Ths.Nguyễn Thanh
Tùng
4
Sưu tầm bởi: 

Thời gian biểu

5
Sưu tầm bởi: 

CẤU HÌNH và QUẢN LÝ HỆ THỐNG

z
z
z

3 – Thiết kế và xây dựng hệ thống:
Nguyên lý tập trung: WINDOWS, UNIX, OS
IBM, . . .
Nguyên lý “Thử và sai”: LINUX:
z
z
z
z

Không có đề xuất hướng chung,
Mã nguồn mở cho phép mọi người nghiên cứu,
bổ sung sửa đổi,
Phát triển theo nguyên lý tự điều chỉnh,
Giao diện: User tự trang bị.
215
Sưu tầm bởi: 

4 - Hệ thống của Microsoft
z

.

216
Sưu tầm bởi: 

...
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
1
H ĐIU HÀNH
Giáo viên: Đỗ TunAnh
B môn Khoa hc Máy tính
Khoa Công ngh Thông tin
ĐHBK Hà Ni
anhdt@it-hut.edu.vn
0989095167
HỆ ĐIỀU HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ ĐIỀU HÀNH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỆ ĐIỀU HÀNH 9 10 793