Ktl-icon-tai-lieu

HỆ PT MŨ – LOGARIT

Được đăng lên bởi giaokimls
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 1 lần
http: //thayquocvuong.com
HỆ PT MŨ – LOGARIT

Bài 1. Giải các hệ phương trình:
3 x 2 y  1152
log x (11x  14 y)  3
a) 
b) 
log 5 ( x  y)  2 log y (11y  14 x )  3

log x (3x  2 y)  2
d) 
log y (3y  2x )  2


log x (3x  5y)  log y (3y  5x )  4
c) 

log x (3x  5y). log y (3y  5x )  4
2 3 x  5 y 2  4 y
log y xy  log x y

e) 
f)  4 x  2 x 1
(D-2002)
2 x  2 y  3

y
 x
 2 2

1

log 1 ( y  x )  log 4 y  1
Bài 2: Giải các hệ phương trình: a)  4
x 2  y 2  25


Bài 3.(D-2006
nh t:

h ng


 x 1  2  y  1
b) 
2
3

3 log 9 (9x )  log 3 y  3
inh r ng i
i
hệ phương trình
e x  e y  ln(1  x)  ln(1  y)

y  x  a

1

(A-2004)

(B-2005)
c nghiệ

...
http: //thayquocvuong.com
1
H PT MŨ LOGARIT
Bài 1.  
a)
2)yx(log
115223
5
yx
b)
3)x14y11(log
3)y14x11(log
y
x
c)
4)x5y3(log).y5x3(log
4)x5y3(log)y5x3(log
yx
yx
d)
2)x2y3(log
2)y2x3(log
y
x
e)
322
ylogxylog
yx
xy
f)
y
22
24
y4y52
x
1xx
2x3
(D-2002)
Bài 2:   a)
25yx
1
y
1
log)xy(log
22
4
4
1
(A-2004)
b)
3ylog)x9(log3
1y21x
3
3
2
9
(B-2005)
Bài 3.(D-2006  
HỆ PT MŨ – LOGARIT - Người đăng: giaokimls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HỆ PT MŨ – LOGARIT 9 10 600