Ktl-icon-tai-lieu

Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 5279 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh

MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:

SVTH: NGUYỄN THỊ PHÚC NHI
LỚP: HÓA 2A
1

201
2

Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh

Mã SV:11S2011075
GVHD: LÊ VĂN DŨNG

Mục lục:

2

201
2

Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh

201
2

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Chúng ta đang bước vào giai đoạn quyết định của thời kì công nghiệp hoá – hiện đại
hoá, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học - kỹ thuật, sự bùng nổ của công
nghệ cao, trong xu thế toàn cầu hóa, việc chuẩn bị và đầu tư vào con người nhằm tạo
ra những con người có đủ năng lực trình độ để nắm bắt khoa học kỹ thuật, đủ bản
lĩnh để làm chủ vận mệnh đất nước là vấn đề sống còn của quốc gia. “Nâng cao dân
trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài” luôn là nhiệm vụ trung tâm của giáo dục
- đào tạo. Trong đó việc phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về các
môn học ở bậc học phổ thông chính là bước khởi đầu quan trọng để góp phần đào tạo
các em thành những người đi đầu trong các lĩnh vực của khoa học và đời sống. Vì lẽ
đó nên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ tất yếu của mỗi nhà trường, mỗi
giáo viên.
Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa nằm trong nhiệm vụ phát hiện, bồi
dưỡng nhân tài chung của giáo dục phổ thông và là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên của mỗi giáo viên dạy Hóa học. Có làm tốt điều đó mới có thể đáp ứng được
yêu cầu về chất lượng của các trường ngày càng được nâng cao hơn, tiếp cận được
với chương trình dạy học quốc tế tốt hơn. Và việc sử dụng bài tập Hoá học là một
trong các phương pháp dạy học quan trọng nhất để nâng cao chất lượng dạy học bộ
môn. Đối với học sinh giải bài tập là một phương pháp học tập tích cực. Chính vì vậy
giáo viên cần tự biên soạn tài liệu dùng để dạy chuyên cho học sinh.
- Với nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh học sinh giỏi, tôi nhận thấy học sinh còn lúng
túng và gặp khó khăn khi giải một số bài tập vô cơ nhất là các bài tập ở nhóm oxi.
Trong khi đó, bài tập về nhóm oxi hầu như có trong các đề thi Olympic, đề thi quốc
gia... Xuất phát từ những li do trên, tôi đã chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG
3

Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh

201
2

BÀI TẬP NÂNG CAO CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC
SINH GIỎI HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:


Khái quát về nhóm oxi



oxi, ozon và hiđropeoxit



Lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh:

+ Hiđro sufua.
+ Oxit của lưu huỳnh.
+ Axit sunfuric.
+ Muối sunfat.

MỤC ĐÍ...
    ê ô â ươ ư
201
2
ĐỀ TÀI:
SVTH: NGUYỄN THỊ PHÚC NHI
LỚP: HÓA 2A
1
MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Hê thông bai tâp nâng cao chương Oxi-Lưu huynh 9 10 379