Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

Được đăng lên bởi nguyenthiyen0510-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan của axit nitric và muối
nitrat

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA HÓA

---   ---

TIỂU LUẬN
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
KHÁCH QUAN CỦA AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Hồ Thị Mỹ Linh

Thầy Lê Văn Dũng

Lớp: Hóa 2A

Năm học 2013 – 2014

Page 1

GVHD: Lê Văn Dũng – SV: Hồ Thị Mỹ Linh

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan của axit nitric và muối
nitrat

Page 2

GVHD: Lê Văn Dũng – SV: Hồ Thị Mỹ Linh

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan của axit nitric và muối
nitrat

MỤC LỤC:
MỤC LỤC……………………………………………………………………..1
LỜI CÁM ƠN…………………………………………………………………3
A. MỞ ĐẦU ………………………………………………………………......4
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………………………4
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU………………………………………………..4
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………4
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………4
B. NỘI DUNG…………………………………………………………………6
PHẦN 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ HNO3……………………………………..6
1.Giới thiệu……………………………………………………………………..6
2.Lịch sử………………………………………………………………………...6
3.Cấu tạo phân tử………………………………………………………………8
4.Tính chất vật lý……………………………………………………………….8
5.Tính chất hóa học…………………………………………………………….8
5.1.Tính axit…………………………………………………………………….8
5.2.Tính oxi hóa………………………………………………………………...9
6. Điều chế……………………………………………………………………..10
7.Ứng dụng……………………………………………………………………..11
PHẦN 2:CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI, BT CỦNG CỐ.
Dạng 1: Kim loại tác dụng với HNO3…………………………………………10
1.1
1.2
1.3
1.4

Tính khối lượng kim loại, lượng axit hay lượng sản phẩm tạp thành……15
Xác định tên kim loại………………………………………………………20
Tìm sản phẩm khử tạo thành………………………………………………22
Tính lượng muối sinh ra……………………………………………………25
Page 3

GVHD: Lê Văn Dũng – SV: Hồ Thị Mỹ Linh

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan của axit nitric và muối
nitrat
Dạng 2: Hỗn hợp, chất khử khác tác dụng với HNO3…………………………28
Dạng 3: Phản ứng của NO3 trong môi trường axit…………………………………36
Dạng 4: Nhiệt phân muối nitrat……………………………………………………..39
PHẦN 3: CÁC BÀI TOÁN VỀ HNO3 TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC………..42
C. KẾT LUẬN………………………………………………………………………51
D.TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….51

Page 4

GVHD: Lê Văn Dũng – SV: Hồ Thị Mỹ Linh

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan của axit nitric và muối
nitrat

LỜI CÁM ƠN
Em xin chân thành cám ơn nhà trường, khoa Hóa trường Đại Học Sư
Phạm và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho sinh viên trong suốt quá trình học
tập và nghiên cứu.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Văn Dũng đã tận tình
giảng dạy và gi...
H th ng bài t p tr c nghi m khách quan c a axit nitric và mu i
nitrat
Đ I H C HU
TR NG Đ I H C S PH MƯỜ Ư
KHOAA
- - - - - -
TI U LU N
H TH NG BÀI T P TR C NGHI M
KHÁCH QUAN C A AXIT NITRIC VÀ MU I NITRAT
Sinh viên th c hi n:
H Th Mỹ Linh
L p: Hóa 2A
Giáo viên h ng d n: ướ
Th y Lê Văn Dũng
Page 1
GVHD: Lê Văn Dũng – SV: H Th Mỹ Linh
Năm học 2013 – 2014
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT - Người đăng: nguyenthiyen0510-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT 9 10 757