Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống phân phối khí

Được đăng lên bởi Hung Vo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 7254 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG

ĐỀ TÀI:
KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ TRÊN ĐỘNG CƠ
DURATEC.
SINH VIÊN THỰC HIỆN

:

NGUYỄN DUY TRÚC

LỚP

:

03C4B

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

:

T.S DƯƠNG VIỆT DŨNG

GIÁO VIÊN DUYỆT

:

K.S TRẦN VĂN LUẬN

NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐỀ TÀI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tổng quan về hệ thống phân phối khí động cơ đốt
trong.
Khảo sát hệ thống phân phối khí động cơ Duratec
Tính toán các thông số cơ bản của cơ cấu phân phối
khí.
Tính kiểm nghiệm các chi tiết trong cơ cấu phân phối
khí.
Một số phương pháp kiểm tra sữa chữa các chi tiết
trong cơ cấu phân phối khí.
Kết luận.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG.



Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp.



Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.



Cơ cấu phân phối khí hỗn hợp thường dùng lỗ để nạp và xupáp để
thải khí

CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ 2 KỲ

a)- Hệ thống quét thẳng dùng piston đối đỉnh; b)- Hệ thống quét vòng đặt ngang theo
hướng lệch tâm; c)- Hệ thống quét vòng đặt ngang phức tạp; d)- Hệ thống quét
thẳng qua xupáp thải; e) – Hệ thống quét vòng đặt một bên.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ TRONG ĐỘNG
CƠ 4 KỲ

Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt

Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo.

PHƯƠNG ÁN DẪN ĐỘNG TRỤC CAM TRONG
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

a)

b)

c)

d)

e)

a, c) – Dẫn động trục cam dùng bánh răng côn; b) – Dẫn động trục
cam dùng bánh răng trung gian; d , e) – Dẫn động trục cam dùng xích.

CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DOHC - VTEC
VÁÚ
U VAM HOAÛ
T ÂÄÜ
NG ÅÍTÄÚ
C ÂÄÜCAO

1

2

3

4

5

6

7

AÏP SUÁÚ
T DÁÖ
U

VÁÚ
U CAM DÁÙ
N ÂÄÜ
NG ÅÍTÄÚ
C ÂÄÜTHÁÚ
P

1

2

3

4

5

6

7

1 - Piston A; 2 – Đòn bẩy thứ nhất; 3 – Piston B; 4 – Đòn bẩy trung gian; 5 – Chốt
hãm; 6 – Đòn bẩy thứ hai; 7 – Lò xo; 8 – Vấu cam dẫn động ở tốc độ cao.

MẶT CẮT ĐỘNG CƠ DURATEC
11 12

13 14 15

16

17

10
9

18

8

19
20
21
22

7
23
24

6

5
25

4

3

2

1

28

27

26

1- Cácte; 2 – Lọc dầu
bôi trơn; 3 - Ống dẫn
dầu bôi trơn; 4 – Trục
khuỷu; 5 – Bánh xích
chủ động; 6 – Buly
trục khuỷu; 7 – Xích
dẫn động; 8 – Bánh
xích dẫn động trục
cam; 9 – Trục cam; 10
– Đường dẫn dầu bôi
trơn; 11 – Xupáp; 12
– Con đội; 13 – Đĩa
chặn lò xo; 14 – Lò
xo xupáp; 15 - Ống
dẫn hướng; 16 –
Xilanh; 17 – Đế
xupáp; 18 – Xéc
măng; 19 – Chốt
piston; 20 – Thanh
truyền; 21 – Phớt
chắn dầu; 22 – Đuôi
trục khuỷu; 23 – Đai
ốc; 24 – Bạc lót; 25 –
Chốt khuỷu; 26 – Cổ
trục khuỷu.

THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ DURATEC
 Đường kính xilanh: 87,5 (mm).
 Hành trình piston: 94 (mm).
 Dung tích xilanh: 2261 cc.
 Số vòng quay k...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
ĐỀ TÀI:
KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ TRÊN ĐỘNG
DURATEC.
SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN DUY TRÚC
LỚP : 03C4B
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : T.S DƯƠNG VIỆT DŨNG
GIÁO VIÊN DUYỆT : K.S TRẦN VĂN LUẬN
hệ thống phân phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống phân phối khí - Người đăng: Hung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
hệ thống phân phối khí 9 10 536