Ktl-icon-tai-lieu

Hiện tượng học là gì

Được đăng lên bởi Huu Van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2177 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRẦN THÁI ĐỈNH

HIỆN TƯỢNG HỌC LÀ GÌ?
HƯỚNG MỚI, 1969.
--- o0o ---

Hiện tượng học là gì?
Nhìn vào bản văn của Merleau-Ponty bàn về hiện
tượng học, người ta nhận thấy được chia làm 6 phần
như sau: I. – Giới thiệu và định nghĩa hiện tượng học,
- II- Lập trường của hiện tượng học, III – Phương
pháp Giảm trừ htth, - IV. – Những bản chất hiện
tượng học, - V- Ý hướng tính, bản chất của ý thức
con ngn, VI. – Vấn đề chân lý.
Chúng tôi sẽ chú giải 6 đề tài này trong 6 chương
theo thứ tự của tác giả. Mỗi chương, nếu cần, sẽ
được chia thành nhiều tiết. Sự phân chia thành
chương thành tiết này do chúng tôi hoàn toàn, với mục đích giúp bạn đọc dễ hiểu những
trang chi chít những chữ và những lập luận của Merleau-Ponty.

Chương 1.
GIỚI THIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA HIỆN TƯỢNG HỌC

“Hiện tượng học là gì? Nửa thế kỷ sau những tác phầm đầu tiên của Husserl mà còn
phải đặt câu hỏi này, xem có vẻ dị kỳ làm sao. Tuy nhiên câu hỏi này vẫn chưa được giải
đáp gì hết.
Hiện tượng học là khoa nghiên cứu về những bản chất, và đối với khoa này thì tất cả
mọi vấn đề đều quy về việc xác định những bản chất: chẳng hạn bản chất của tri giác,
bản chất của ý thức. Nhưng hiện tượng học cũng là một triết học đặt các bản chất lại
nơi hiện hữu, và nó quyết rằng chúng ta không thể hiểu được con người và thế giới, nếu
không khởi sự từ những kiện tính của chúng. Đó là một thứ triết lý siêu nghiệm chủ
trương gạt bỏ những phán quyết của thái độ tự nhiên ra một bên để dễ bề lãnh hội
chúng, nhưng đó cũng là một triết thuyết cho rằng thế giới “đã có đấy rồi”, trước khi ta
phản tỉnh: thế giới đã có đấy như một hiện diện không tài nào chối bỏ được, và tất cả nỗ
lực của ta là tìm lại cái cuộc gặp gỡ ngây thơ đó với thế giới để rồi đặt cho nó một quy
chế triết lý.”
Có mấy danh từ chuyên môn cần hiểu rõ trước khi đi sâu vào nội dung của đoạn văn
trên đây. Trước hết là danh từ “bản chất” (essences, Wesen). Husserl và trao lưu hiện
tượng học hiểu bản chất là quan niệm thâu đạt được do kinh nghiệm sống của ta; họ
không hiểu bản chất như kiểu bản tính vĩnh cửu, và bất biến của triết học Hy lạp và triết
học cổ điển. Chẳng hạn khi ta nói cái bàn, con chó, cây dừa, thì triết Hy lạp cho rằng đó
là những quan niệm phổ quát và bất biến (phổ quát vì ai cũng thấy như thếp; bất biến vì
vu trụ Hy lạp vĩnh cửu, cho nên thời nào con người cũng sẽ có quan niệm y hệt về vạn
vật): bởi thế, vẫn theo triết Hy lạp, thì những danh từ như bản tính, quan niệm, định
nghĩa, mô thể … được coi là đông nghĩa nhau. Trái lại hiện tượng học chủ tr...
TRẦN THÁI ĐỈNH
HIỆN TƯỢNG HỌC LÀ GÌ?
HƯỚNG MỚI, 1969.
--- o0o ---
Hiện tượng học là gì?
Nhìn vào bản văn của Merleau-Ponty bàn về hiện
tượng học, người ta nhận thấy được chia làm 6 phần
như sau: I. – Giới thiệu và định nghĩa hiện tượng học,
- II- Lập trường của hiện tượng học, III Phương
pháp Giảm trừ htth, - IV. Những bản chất hiện
tượng học, - V- Ý hướng tính, bản chất của ý thức
con ngn, VI. – Vấn đề chân lý.
Chúng tôi s chú giải 6 đề i này trong 6 chương
theo thứ tự của tác giả. Mỗi chương, nếu cần, sẽ
được chia thành nhiều tiết. Sự phân chia thành
chương thành tiết này do chúng tôi hoàn toàn, với mục đích giúp bạn đọc dễ hiểu những
trang chi chít những chữ và những lập luận của Merleau-Ponty.
Hiện tượng học là gì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện tượng học là gì - Người đăng: Huu Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hiện tượng học là gì 9 10 247