Ktl-icon-tai-lieu

High Score New TOEIC test

Được đăng lên bởi meomup295
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
►►►MUA SÁCH TOEIC PHOTO GIÁ CỰC RẺ, ĐẢM BẢO:
❶ 100% photo từ sách gốc nên rất rõ và nét gần sách gốc
❷ Tiết kiệm 40% -70% sách giá gốc
❸ Ship hàng với mức phí Cực Rẻ
Website: 
Fan page: 
Add: Gần bệnh viện xây dựng, đối diện 29 Nguyễn Qúy Đức (Hà Nội)|
Đại học bách khoa Tp.HCM (268 Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10)

TOEIC BOOK STORE

추가 문제 2회분을
보너스로 팍팍!!

실전응용문제 추가 보너스 1

TOEIC BOOK STORE

LISTENING TEST
In the Listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken
English. The entire Listening test will last approximately 45 minutes. There are four parts, and
directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer sheet.
Do not write your answers in your test book.

PART 1
Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your
test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best
describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer
sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be
spoken only one time.
Sample Answer

Example

Statement (C), “They’re standing near the table,” is the best description of the picture, so you
should select answer (C) and mark it on your answer sheet.

2

TOEIC BOOK STORE

1.

2.

GO ON TO THE NEXT PAGE

3

TOEIC BOOK STORE

3.

4.

4

TOEIC BOOK STORE

5.

6.

GO ON TO THE NEXT PAGE

5

TOEIC BOOK STORE

7.

8.

6

TOEIC BOOK STORE

9.

10.

GO ON TO THE NEXT PAGE

7

TOEIC BOOK STORE

PART 2
Directions: You will hear a question or statement and three responses spoken in English.
They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best
response to the question or statement and mark the letter (A), (B), or (C) on your answer
sheet.
Sample Answer

Example
You will hear: Where is the meeting room?
You will also hear: (A) To meet the new director.
(B) It’s the first room on the right.
(C) Yes, at two o’clock.
The best response to the question “Where is the meeting room?” is choice (B), “It’s the first
room on the right,” so (B) is the correct answer. You should mark answer (B) on your answer
sheet.

11. Mark your answer on your answer sheet.

26. Mark your answer on your answer sheet.

12. Mark your answer on your answer sheet.

27. Mark your answer on your answer sheet.

13. Mark your answer on your answer sheet....
►►►MUA SÁCH TOEIC PHOTO GIÁ CC R, ĐM BO:
100% photo t sách gc nên rt rõ và nét gn sách gc
Tiết kim 40% -70% sách giá gc
Ship hàng vi mc phí Cc R
Website: http://toeicbookstore.com/
Fan page: https://www.facebook.com/englishbookstore/
Add: Gn bnh vin xây dựng, đi din 29 Nguyễn Qúy Đức (Hà Ni)|
Đại hc bách khoa Tp.HCM (268 Lý Thường Kiệt, phường 14 qun 10)
High Score New TOEIC test - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
High Score New TOEIC test - Người đăng: meomup295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
High Score New TOEIC test 9 10 932