Ktl-icon-tai-lieu

Hình học 9

Được đăng lên bởi kieuloan91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(.ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 HÌNH HỌC LỚP 9
Chuyên đề : GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
**********************************************************
**********************************************************
Điểm dưới trung bình, điểm 0 môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10
là vấn đề trăn trở trong nhiều năm qua của ngành giáo dục và của từng
giáo viên dạy bộ môn toán. Xác định được đây là kỳ thi tuyển, chớ
không phải là kỳ thi tốt nghiệp nên trong đề thi thế nào cũng có các kiến
thức nâng cao vừa tầm đối với các em. Cần định hướng và thực hiện
việc ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào để đạt được hiệu quả ngày
càng tốt hơn?
Được sự phân công của tổ bộ môn Toán Sở giáo dục & đào tạo tỉnh
Vĩnh Long
Tổ Toán trường THCS Lê Quí Đôn trình bày chuyên đề ôn tập chương 3
hình học
”GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN” với một số nội dung sau đây :
(. Nội dung :
Về nội dung có hai phần : Tóm tắt lí thuyết và một số phương pháp
chứng minh thường gặp và phương pháp đặc biệt trong mỗi phương
pháp.
Chúng tôi chỉ nêu tóm tắt về lí thuyết mà tập trung vào một số phương
pháp chứng minh.
A. Tóm tắt lí thuyết :
( Các định nghĩa :
1, Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn
2, a) Số đo của cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó
b) Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ(có
chung 2 mút với cung lớn)
c) Số đo của nửa đường tròn bằng 1800
3, Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai
dây cung của đường tròn đó.
4, Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm,
một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung.
5, Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một
đường tròn.

6, Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường
tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác gọi là đa giác nội tiếp đường tròn.
7, Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là
đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác gọi là ngoại tiếp đường tròn.
( Các định lí :
1, Nếu điểm nằm trên cung AB thì sđcungAB = sđcungAC + sđcungCB.
2, Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn
hơn và ngược lại.
3, Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn
hơn và ngược lại.
4, Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì
bằng nhau.
5, Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một
cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.
6, Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây
cung(không phải là đường kính) thì chia cung căng dâ...
(.ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 HÌNH HỌC LỚP 9
Chuyên đề : GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
**********************************************************
**********************************************************
Điểm dưới trung bình, điểm 0 môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10
là vấn đề trăn trở trong nhiều năm qua của ngành giáo dục và của từng
giáo viên dạy bộ môn toán. Xác định được đây là kỳ thi tuyển, chớ
không phải là kỳ thi tốt nghiệp nên trong đề thi thế nào cũng có các kiến
thức nâng cao vừa tầm đối với các em. Cần định hướng và thực hiện
việc ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào để đạt được hiệu quả ngày
càng tốt hơn?
Được sự phân công của tổ bộ môn Toán Sở giáo dục & đào tạo tỉnh
Vĩnh Long
Tổ Toán trường THCS Lê Quí Đôn trình bày chuyên đề ôn tập chương 3
hình học
”GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN” với một số nội dung sau đây :
(. Nội dung :
Về nội dung có hai phần : Tóm tắt lí thuyết và một số phương pháp
chứng minh thường gặp và phương pháp đặc biệt trong mỗi phương
pháp.
Chúng tôi chỉ nêu tóm tắt về lí thuyết mà tập trung vào một số phương
pháp chứng minh.
A. Tóm tắt lí thuyết :
( Các định nghĩa :
1, Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn
2, a) Số đo của cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó
b) Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ(có
chung 2 mút với cung lớn)
c) Số đo của nửa đường tròn bằng 1800
3, Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai
dây cung của đường tròn đó.
4, Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm,
một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung.
5, Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một
đường tròn.
Hình học 9 - Trang 2
Hình học 9 - Người đăng: kieuloan91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hình học 9 9 10 930