Ktl-icon-tai-lieu

Hình học hoạ hình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
z



Hình học hoạ hình

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................. 3
1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC .......................................................................................... 3
2. CÔNG CỤ ÐỂ THÀNH LẬP MÔ HÌNH .............................................................. 5
2.1. TẬP HỢP ........................................................................................................ 5
2.2. PHÉP ÁNH XẠ ................................................................................................. 5
3. PHÉP CHIẾU ........................................................................................................... 6
3.1 ÐỊNH NGHĨA..................................................................................................... 6
3.2. TÍNH CHẤT ...................................................................................................... 7
4. MỞ RỘNG KHÔNG GIAN EUCLIDE 3 CHIỀU BẰNG CÁCH BỔ SUNG
NHỮNG YẾU TỐ VÔ TẬN .......................................................................................... 8
TOP ................................................................................................................................. 8
7. NHỮNG YÊU CẦU CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT ............................................ 14
1. Tính tương đương hình học: ................................................................................. 14
PHƯƠNG PHÁP HAI HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC ................................................. 15
CHƯƠNG 1 : ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG - MẶT PHẲNG ..................................... 15
BÀI 2: NHỮNG BÀI TOÁN VỀ VỊ TRÍ ............................................................... 34

PHẦN MỞ ĐẦU
1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Muốn thể hiện ý định thiết kế một công trình, bộ phận của máy móc; người cán bộ
kỹ thuật phải sử dụng bản vẽ. Bản vẽ được xây dựng nhờ các phương pháp biểu diễn và
các qui ước.
Việc nghiên cứu các phương pháp biễu diễn làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng các
bản vẽ là một trong những nội dung của Hình học họa hình. Ðồng thời Hình học họa hình
còn nghiên cứu phương pháp giải các bài toán hình học trên bản vẽ. Ðể biễu diễn một
công trình xây dựng (nhà cửa, cầu, cống,... ) hay các chi tiết máy móc, trước hết phải biết
cách biễu diễn các không gian hình học chứa những đối tượng trên. Một không gian hình
học được cấu tạo bởi những yếu tố hình học cơ bản (điểm, đường thẳng, mặt phẳng) liên
quan với nhau bởi ...
z

Hình hc ho hình
Hình học hoạ hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học hoạ hình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hình học hoạ hình 9 10 321