Ktl-icon-tai-lieu

Hình học không gian

Được đăng lên bởi Quốc Nguyễn Thiên
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC

MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ :

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

BIÊN SOẠN: HOÀNG THÁI VIỆT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
SĐT : 01695316875
YMAIL: NGUYENVANVIETBKDN@GMAIL.COM
FACEBOOK: 

ĐÀ NẴNG 2013
……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

1

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHẦN I
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG
GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

2

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

3

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

4

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

5

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

6

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

7

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập :  để download tài liệu của H T V

8

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01...
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC
……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
1
̣
GIA
́
O DU
̣
C VA
̀
ĐA
̀
O TA
̣
O
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC
MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ :
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
ĐÀ NẴNG 2013
BIÊN SOẠN: HOÀNG THÁI VIỆT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
SĐT : 01695316875
YMAIL: NGUYENVANVIETBKDN@GMAIL.COM
FACEBOOK: https://www.facebook.com/gsbkdn2013
Hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học không gian - Người đăng: Quốc Nguyễn Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hình học không gian 9 10 521