Ktl-icon-tai-lieu

HÌNH HỌC PHẲNG

Được đăng lên bởi Khanhhuyen Sakura
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MATHSCOPE.ORG
Seeking the Unification of Math
Phan Đức Minh – Trương Tấn Sang
Nguyễn Thị Nguyên Khoa – Lê Tuấn Linh – Phạm Huy Hoàng – Nguyễn Hiền Trang

Tuyển tập các bài toán

HÌNH HỌC PHẲNG
Các bài toán ôn tập tuyển sinh lớp 10
Các bài toán ôn tập Olympiad

Tháng 10/2011

1. Quyển sách đã được kiểm duyệt và đồng ý bởi ban quản trị diễn đàn MathScope.org và là
tài sản của diễn đàn MathScope.org. Cấm mọi hình thức sao chép và dán các logo không
hợp lệ. Các hình thức upload file sách lên các mạng xã hội, các trang cộng đồng, các diễn
đàn khác,. . . đều phải ghi rõ nguồn diễn đàn MathScope.org.
2. Sách được tổng hợp phi lợi nhuận. Cấm mọi hình thức thu lợi nhuận từ việc bán, photo
sách và các loại hình khác.
3. Sách được tổng hợp từ nguồn tài nguyên của diễn đàn MathScope.org. Do đó sách có
quyền không nêu tên các tác giả của lời giải các bài toán và người biên soạn đã chỉnh sửa
nội dung và hình thức diễn đạt sao cho hợp lý.
4. Mọi thắc mắc về bản quyền xin liên hệ với ban quản trị diễn đàn MathScope.org hoặc gửi
trực tiếp lên diễn đàn.
5. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản nêu trên, xin vui lòng không sử dụng sách.
Việc sử dụng quyển sách chứng tỏ bạn đã chấp nhận các điều khoản trên.

3

Mục lục
Lời nói đầu

4

Các thành viên tham gia biên soạn

5

Phần một. Các kiến thức cơ bản

6

Phần hai. Tuyển tập các bài toán
I. Đề bài . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Các bài toán ôn tập tuyển sinh lớp
2. Các bài toán ôn tập Olympiad . .
II. Hướng dẫn và gợi ý . . . . . . . . .
1. Các bài toán ôn tập tuyển sinh lớp
2. Các bài toán ôn tập Olympiad . .
III. Lời giải chi tiết . . . . . . . . . . .
1. Các bài toán ôn tập tuyển sinh lớp
2. Các bài toán ôn tập Olympiad . .

. .
10
. .
. .
10
. .
. .
10
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
9
9
14
21
21
26
38
38
74

4

Lời nói đầu
Từ buổi sơ khai trong xã hội loài người, toán học luôn gắn liền với các lĩnh vực đời sống như
kiến trúc, hội họa, khoa học,. . . Và trong hầu hết các lĩnh vực của toán học, hình học phẳng
luôn giữ vị trí đứng đầu vì nó chính là nền tảng xây dựng nên hình học không gian, là cơ sở của
các ngành kiến trúc,...
MATHSCOPE.ORG
Seeking the Unification of Math
Phan Đức Minh – Trương Tấn Sang
Nguyễn Thị Nguyên Khoa – Lê Tuấn Linh – Phạm Huy Hoàng – Nguyễn Hiền Trang
Tuyển tập các bài toán
HÌNH HỌC PHẲNG
Các bài toán ôn tập tuyển sinh lớp 10
Các bài toán ôn tập Olympiad
Tháng 10/2011
MATHSCOPE.ORG
Seeking the Unification of Math
Phan Đức Minh – Trương Tấn Sang
Nguyễn Thị Nguyên Khoa – Lê Tuấn Linh – Phạm Huy Hoàng – Nguyễn Hiền Trang
Tuyển tập các bài toán
HÌNH HỌC PHẲNG
Các bài toán ôn tập tuyển sinh lớp 10
Các bài toán ôn tập Olympiad
Tháng 10/2011
HÌNH HỌC PHẲNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÌNH HỌC PHẲNG - Người đăng: Khanhhuyen Sakura
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
HÌNH HỌC PHẲNG 9 10 438