Ktl-icon-tai-lieu

HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

Được đăng lên bởi huyenthu2801
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Trình bày đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt?

KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Qúa trình tiêu hóa cỏ trong dạ dày 4 ngăn của thú ăn
thực vật diễn ra theo trình tự nào sau đây?
a/ Miệng - thực quản - dạ tổ ong - dạ cỏ - miệng - dạ lá
sách - dạ múi khế.
b/ Miệng - thực quản - dạ cỏ - dạ tổ ong - miệng - dạ lá
sách - dạ múi khế.
c/ Miệng - thực quản - dạ tổ ong - dạ cỏ - miệng - dạ múi
khế - dạ lá sách.
d/ a/ Miệng - thực quản - dạ tổ ong - miệng - dạ cỏ - dạ lá
sách - dạ múi khế.

BÀI 17
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ?

II/ BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

III/ CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ?

1. Khái niệm

Chọn phương án đúng trong các
phương án sau đây khi nói về hô hấp ở
động vật

• A- Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể
từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng
• B- Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể
lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế
bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động
sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.
• C- Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất khí
như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động
sống.
• D- Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi
trường đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung
cấp cho các quá trình ôxi hóa các chất trong tế bào.

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ:
1. Khái niệm
Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy
O2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào
và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống,
đồng thời thải CO2 ra ngoài.

2. Qúa trình hô hấp ở động vật
* Hô hấp ngoài:

Hô hấp
ở động
* Vận
chuyển
khí vật gồm mấy quá trình?
Đó là những quá trình nào?

* Hô hấp trong

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ:
II/ BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

1. Khái niệm

Bề mặt trao
đổi khí là gì?

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ:
II/ BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

1. Khái niệm
Bề mặt trao đổi khí là bộ phận cho O2 từ môi
trường ngoài khuếch tán vào trong tế bào (hoặc
máu) và CO2 khuếch tán từ tế bào (hoặc máu) ra
ngoài.

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ:
II/ BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

1. Khái niệm
2. Đặc điểm
- Bề mặt trao đổi khí rộng.
- Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt.

Bề
mặt
trao
đổi
khí
có
- Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu
có sắc tố hô
hấp.
đặc
điểm gì?
- Có sự lưu thông khí.

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I/ HÔ HẤP LÀ GÌ:
II/ BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ
III/ CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP

Hãy kể tên
các hình thức hô hấp
của động vật ở nước và ở cạn.

-

Hô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT - Người đăng: huyenthu2801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 9 10 568