Ktl-icon-tai-lieu

Hòa đại cương

Được đăng lên bởi danphuong-lk
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Hóa Vô Cơ
PGS TS. Đỗ Minh Quang

1

Nội dung ôn tập môn hóa học
Do Bộ Giáo dục & Đào tạo
• Bao gồm toàn bộ kiến thức cơ bản, quan trọng của
chương trình hóa học phổ thông.

Nội dung
• Phần I. NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN
• Phần II. LÍ THUYẾT CƠ SỞ
• Phần III. HÓA HỌC CÁC CHẤT VÔ CƠ
A. ĐƠN CHẤT

•

B. HỢP CHẤT

Phần IV. Toán: Khí, rắn, dung dịch
2

Phần I
NHỮNG KHÁI NIỆM
•

Những khái niệm cơ bản:

•

Nguyên tử, phân tử, nguyên tử lượng, phân
tử lượng, nguyên tử gam, phân tử gam.
Đơn chất và hợp chất.

•

Ký hiệu hóa học, công thức hóa học,
phương trình hóa học.

3

Các định luật cơ bản:
• Định luật bảo tòan khối lượng và ứng dụng.
• Định luật Avôgadrô và ứng dụng.
• Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

4

Phần II
LÍ THUYẾT CƠ SỞ
• Nồng độ phần trăm, nồng độ phân tử gam

• Mối liên hệ giữa hai loại nồng độ

5

Dung dịch
• Dung dịch điện li
• Phân loại chất điện li mạnh, yếu.
• Phản ứng trong dung dịch chất điện li.
• Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung
dịch chất điện ly được thực hiện hoàn toàn.
• Phương trình ion thu gọn.

6

Phản ứng oxihóa – khử
• ĐN phản ứng ôxi hóa – khử
• Chất khử, sự khử
• Chất oxi hóa, sự ôxi hóa.
• Cách cân bằng phản ứng ôxi hóa – khử.

7

Sự điện phân
•

Định nghĩa: ví dụ

•

Điện phân hợp chất nóng chảy,

•

Điện phân các chất trong dung dịch nước.

8

Sự ăn mòn kim loại
•
•
•
•

Sự ăn mòn hóa học,
Sự ăn mòn điện hóa.
Cơ chế của hiện tượng ăn mòn điện hóa
Cách chống hiện tượng ăn mòn).

9

Nước cứng
•
•
•
•

Độ cứng của nước:
Độ cứng tạm thời, độ cứng vĩnh cửu.
Tác hại của nước cứng.
Phương pháp làm mềm nước

10

Phần III
HÓA HỌC CÁC CHẤT VÔ CƠ
A. ĐƠN CHẤT

1. Á kim:(Không im loại)
Tính chất lí học, hóa học, điều chế và ứng dụng
của Halôgen, ôxi, lưu huỳnh, nitơ, phốtpho,
cacbon, silic.
Quy luật biến thiên tính chất hóa học của các á kim
trong một phân nhóm
11

2. Kim loại:
• Tính chất lí học, hóa học, điều chế và ứng
dụng của các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm,
sắt và hợp kim của chúng.
• Quy luật biến thiên tính chất hóa học của các
á kim trong cùng một phân nhóm.

12

B. HỢP CHẤT

Học kĩ các hợp chất;
•
•
•
•
•

•

Ôxit: SO2, SO3, NO, NO2, P2O5, CO, CO2,
Na2O, MgO, CaO, BaO, Al2O3, FeO, Fe2O3,
Fe3O4.
Axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3, HNO2,
Bazơ: NaOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)2,
Fe(OH)3.
Hidrôxit lưỡng tính: Zn(OH)2, Al(OH)3.
Muối của các axit, bazơ và hiđrôxot lưỡng tính
(ở trên).
Các hợp chất chứa nitơ loại: NH3, NH4OH và13
muối amôn.

Ôn Tập
• Đại cương
• Vô cơ
• Toán

14...
1
HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Hóa Vô Cơ
PGS TS. Đỗ Minh Quang
Hòa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hòa đại cương - Người đăng: danphuong-lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Hòa đại cương 9 10 54