Ktl-icon-tai-lieu

hoá dụng cụ

Được đăng lên bởi avcnhh
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3289 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÁP HẤP THU NH3 DẠNG ĐỆM
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
---ooOoo---

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÁP
HẤP THU NH3 DẠNG ĐỆM

GVHD: Th.S Huỳnh Lê Huy Cường

Trang: 1

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÁP HẤP THU NH3 DẠNG ĐỆM
1. Tên đề tài
Thiết kế tháp đệm hấp thu NH3 với năng suất 1000m3/h.
2. Nhiệm vụ
Xử lý khí NH3 thải ra từ các nhà máy sản xuất hóa chất và các nhà máy sản
xuất phân bón bằng phương pháp hấp thu với dung môi là nước.
3. Các số liệu ban đầu
-

Lưu lượng khí thải: 1000 m3/h.

-

Nồng độ NH3 ban đầu: 10% thể tích.

-

Áp suất làm việc: 1atm.

-

Dùng nước sạch để hấp thu ở nhiệt độ: 200C.

-

Lượng nước sử dụng lớn hơn 20% lượng tối thiểu.

-

Hiệu suất của quá trình hấp thu là 98%.

-

Nước vào tháp là tinh khiết.

-

Vật chêm là vòng sứ Raschig có kích thước 5x5x1.
SVTH

GVHD: Th.S Huỳnh Lê Huy Cường

Xác nhận của GVHD

Trang: 2

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÁP HẤP THU NH3 DẠNG ĐỆM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÁP HẤP THU NH3 DẠNG ĐỆM
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
---ooOoo---
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ THIẾT BỊ THÁP
HẤP THU NH3 DẠNG ĐỆM
GVHD: Th.S Huỳnh Lê Huy Cường Trang: 1
hoá dụng cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoá dụng cụ - Người đăng: avcnhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
hoá dụng cụ 9 10 48