Ktl-icon-tai-lieu

hóa học trung học phổ thông

Được đăng lên bởi Xíu Xíu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến kinh nghiệm
Sơ đồ phản ứng...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 9 LỚP 12
PHIÊN BẢN 2-2004-2011
----------------------------------------------------------------------------A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I- LỜI MỞ ĐẦU.
Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà tất các các quốc gia trên thế giới đều coi là
chiến lược của dân tộc mình.Vì thế đại hội lần IX đảng cộng sản Việt Nam trong
nghị quyết ghi rõ:”Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, tương lai của một dân tộc,
một quốc gia phải nhìn vào nền giáo dục của quốc gia đó.
Nêu về tầm quan trọng của giáo dục cho thế hệ trẻ nhân ngày khai trường đầu
tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ non sông
Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ
một phần công lớn công học tập của các em”. Trước khi người ra đi trong duy
chúc chủ tịch Hồ Chí Minh có dặn: “Phải giáo dục thế hệ trẻ để cho họ trở thành
người vừa hồng vừa chuyên ”.
Trong điều kiện hiện nay khi khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển như vũ
bão, nền kinh tế trí thức có tính toàn cầu thì nhiệm vụ của nghành giáo dục vô
cùng to lớn: Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải
giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống, vừa mang tính giáo
dục, vừa mang tính giáo dưỡng nhưng cao hơn giáo dưỡng hướng thiện khoa
học.
Trong sáng kiến kinh nghiệm năm 2006-2007 với tiêu đề: “Xây dựng sơ đồ
chuỗi phản ứng hoá học THPT và ứng dụng của sơ đồ phản ứng hoá học trong
việc dạy- học môn hoá học ở trường THPT ” đã đạt giải C, tôi đã đề cập đến việc
xây dựng sơ đồ phản ứng hoá học và có giới thiệu kèm 02 sơ đồ chuỗi phản ứng
hoá học gồm vô cơ và hữu cơ đã được xây dựng xong từ năm 2004. Và tài liệu
này tôi đã chia sẻ rộng dải trên mạng internet và đã được sự hưởng ứng các em
học sinh và đồng nghiệp qua con số tải về đến nay hơn 100.000 lượt mỗi sơ đồ.
Tháng 09 năm 2007 toàn quốc đều học theo chương trình sách giáo khoa mới
và nội dung trương trình có sự thay đổi đáng kể, có các phần lý thuyết, nhiều
dạng bài tập và phương trình hóa học cũng mới lạ. Với sự ủng hộ và góp ý của
đồng nghiệp và học sinh những năm qua, để phù hợp hơn với chương trình mới
và để thiết thực hơn trong sử dụng 02 sơ đồ đối với học sinh từ lớp 9 đến lớp 12
và cho ôn thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng…. tôi đã ...
Sáng kiến kinh nghiệm Sơ đồ phản ứng.
..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV: Lê Ngọc Tú - Trường THPT Hàm Rồng – TP Thanh Hóa Trang 1
SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 9 LỚP 12
PHIÊN BẢN 2-2004-2011
-----------------------------------------------------------------------------
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I- LỜI MỞ ĐẦU.
Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà tất các các quốc gia trên thế giới đều coi là
chiến lược của dân tộc mình.Vì thế đại hội lần IX đảng cộng sản Việt Nam trong
nghquyết ghi rõ:”Giáo dục là quc sách hàng đầu”, tương lai của một dân tộc,
một quốc gia phải nhìn vào nền giáo dục của quốc gia đó.
Nêu v tầm quan trọng của giáo dục cho thế hệ trẻ nhân ngày khai trường đầu
tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ non sông
Việt Nam trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nh
một phần công lớn công học tập của các em”. Trước khi người ra đi trong duy
chúc chủ tịch Hồ Chí Minh có dặn: Phải giáo dục thế hệ trẻ để cho họ trở thành
người vừa hồng vừa chuyên ”.
Trong điều kiện hiện nay khi khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển như
bão, nền kinh tế trí thức có tính toàn cu thì nhiệm vụ của nghành giáo dục
cùng to lớn: Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải
giúp hc sinh vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống, vừa mang tính giáo
dục, vừa mang tính giáo dưỡng nhưng cao hơn giáo dưỡng hướng thiện khoa
học.
Trong sáng kiến kinh nghiệm năm 2006-2007 với tiêu đ: Xây dựng đồ
chuỗi phản ứng hoá học THPT và ứng dụng của đồ phản ứng hoá học trong
việc dạy- học môn hoá học ở trường THPT đã đạt giải C, tôi đã đề cập đến việc
xây dựng sơ đồ phản ứng hoá học và có giới thiệu kèm 02 sơ đồ chui phản ứng
hoá hc gồm cơ hữu cơ đã được xây dựng xong tnăm 2004. tài liệu
này tôi đã chia srộng dải trên mạng internet đã được shưởng ứng các em
học sinh và đồng nghiệp qua con số tải về đến nay hơn 100.000 lượt mỗi sơ đồ.
Tháng 09 năm 2007 toàn quốc đều học theo chương trình sách giáo khoa mới
nội dung trương trình sthay đổi đáng kể, các phần thuyết, nhiều
dạng bài tập và phương trình a học cũng mới lạ. Với sng hvà p ý của
đồng nghiệp và hc sinh những năm qua, để phù hợp hơn với chương trình mới
để thiết thực hơn trong sử dụng 02 đồ đối với học sinh tlớp 9 đến lớp 12
cho ôn thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng…. tôi đã chỉnh sửa, xây dựng thành
02 sơ đồ mới: Phiên bản 2-2004-2011.
hóa học trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học trung học phổ thông - Người đăng: Xíu Xíu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
hóa học trung học phổ thông 9 10 515