Ktl-icon-tai-lieu

hóa học xanh

Được đăng lên bởi havanthucdhho8a
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
---------------------Khoa Công Nghệ Hóa Học

SỔ TAY GIÁO VIÊN
Năm học: 2014 - 2015
Học kỳ:1
Môn Học: Hóa Học Xanh
Giảng Viên: Đỗ Quý Diễm
Lớp: 1. DHH08A - N2,
2. DHH08A - N3
3. DHHD8A

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2014



BP Statistical Review 2013

Chương 5



Nguồn năng lượng mặt trời miễn phí
nhiệt trên bề mặt trái đất là từ mặt trời
 Không có nhiệt mặt trời, nhiệt độ trái đất là –240 0C (400 0F)
 99%



1% chủ yếu là từ nguồn năng lượng không tái sinh
(non-renewable energy sources)

KHÔNG TÁI SINH (84%)





Dầu thô
Khí tự nhiên
Than
Hạt nhân (Nuclear power)

TÁI SINH (16%)





Mặt trời (Solar)
Gió (Wind)
Nước (Falling, flowing water)
Biomass






Công nghiệp
Sinh hoạt
Vận chuyển
Chú ý : Điện không phải là nguồn năng lượng mà được
chuyển hóa từ than, hydro, hạt nhân, ….

Khả năng tái tạo
 Tồn tại trong tương lai
 uture availability
 Năng suất tạo ra năng lượng
 Suy thoái môi trường
 Giá thành
 Vấn đề chính trị và quốc tế
 Phù hợp tại các địa điểm khác nhau
 Gây ô nhiễm (không khí, nước, tiếng ồn, hình
ảnh)


Mỗi quy trình năng lượng đều cần phải đánh giá về
lợi ích và giá thành





Dầu thô được hình
thành bên trong vỏ
trái đất từ xác động
thực vật qua quá
trình biến đổi chất
giống như quá trình
hình thành than
Từ dầu thô ta có
được xăng, dầu
nhờn, dầu nhiên
liệu, …

Dựa vào nhiệt độ sôi





Chi phí
• Khai thác
• Lọc
• Vận chuyển
• Tác động môi trường
Rủi ro cao trong
vận chuyển
Các sản phẩm từ lọc dầu
• Asphalt
• Heating oil
• Diesel
• Hóa dầu
• Xăng
• …

ƯU ĐIỂM





Giá thành
thấp
Năng suất
năng lượng
tổng cao
Hệ thống
phân phối
hiệu quả

KHUYẾT ĐIỂM






Cạn kiệt (4293)
Chất thải có
giá trị thấp
Ô nhiễm
không khí và
khí hiệu ứng
nhà kính
Ô nhiễm
nước

Tar sand:
- Hỗn hợp của đất
sét, nước cát (sand
water) và bitum
- Lớp dầu dày và dính.
- Sản xuất nhựa
Bitumen bằng
cách trộn hới nước.
- Bitumen gia nhiệt
để tổng hợp dầu
thô

Oil Shale:
Đá dầu (Oily rocks)
có chứa hỗn hợp
hydrocarbons rắn.

Sản lượng lớn
hơn ~ 240 lần dầu
thô.

Ưu điểm:
• Giá thành oil sand
trung bình

Khuyết điểm:
• Giá thành Oil
shale cao

• Trữ lượng lớn

• Năng xuất năng
lượng thấp

• Dễ vận chuyển
• Hệ thống phân
phối hiệu quả
• Kỹ thuật khai thác
và sản xuất phát
triển

• Đập bể bề mặt
đất
• Ô nhiễm không
khí
• CO2

• 50 – 90%: khí metan, Sạch hơn dầu nhiên liệu
• Lượng cung cáp lớn (gần 200 năm)

ƯU ĐI...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
----------------------
Khoa Công Nghệ Hóa Học
SỔ TAY GIÁO VIÊN
Năm học: 2014 - 2015
Học kỳ:1
Môn Học: Hóa Học Xanh
Giảng Viên: Đỗ Quý Diễm
Lớp:
1. DHH08A - N2,
2. DHH08A - N3
3. DHHD8A
TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2014
hóa học xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học xanh - Người đăng: havanthucdhho8a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
hóa học xanh 9 10 640