Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh Hormon

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hóa sinh Hormon
Ths. Bùi Bá Minh

Đại cương
Cơ thể là 1 khối thống nhất
Hoạt động phối hợp nhịp nhàng đồng bộ nhờ vai trò của hệ thống
Thần kinh-Nội tiết
-Thần kinh: hệ thống cố định về cấu trúc
-Nội tiết: chất mang thông tin lưu động - Hormon

Đại cương
1. Một số khái niệm
2. Đặc điểm của hormon
3. Hoạt động của hệ thống thần kinh-nội tiết
4. Phân loại hormon
5. Cơ chế tác dụng của hormon

Một số khái niệm
-Hormon: “kích thích hoạt động”
Một số hợp chất hữu cơ được tiết ra từ 1 số TB, đổ vào
tuần hoàn, tác dụng lên Cơ quan đích
- Tuyến nội tiết: tiết ra hormon (nội tiết tố), đổ thẳng vào hệ
tuần hoàn, không có ống tiết.
- Receptor: gắn đặc hiệu, ái lực cao với Hormon
+ phát tín hiệu truyền tin
Protein vận chuyển: chỉ gắn hormon, không phát tín hiệu.

Đại cương
1. Một số khái niệm
2. Đặc điểm của hormon
3. Hoạt động của hệ thống thần kinh-nội tiết
4. Phân loại hormon
5. Cơ chế tác dụng của hormon

Đặc điểm của hormon
– Tính đặc hiệu và cơ chế tác động tùy thuộc cơ quan đích và cấu
tạo của Hormon.
– Hiệu lực phụ thuộc vào:
Tốc độ tổng hợp và bài tiết
Vận chuyển trong huyết tương
Receptor. VD ĐTĐ type II do giảm receptor của Insulin
Tốc độ thoái hóa
– Nồng độ thấp: 10-10–10-12 mol (peptid), 10-6–10-9 (steroid)
– Tác dụng như chất xúc tác như enzym và vitamine. Khác:
Cấu tạo có thể là dẫn xuất protein hoặc steroid
Đối với hàng loạt phản ứng của 1 quá trình, vd Insulin
Được tạo ra trong cơ thể
– Có sự liên quan chặt chẽ thần kinh-nội tiết

Đại cương
1. Một số khái niệm
2. Đặc điểm của hormon
3. Hoạt động của hệ thống thần kinh-nội tiết
4. Phân loại hormon
5. Cơ chế tác dụng của hormon

Hoạt động của hệ thống thần kinh-nội tiết
Các tuyến nội tiết:
1. Tuyến tùng:: Melatonin
2. Tuyến yên: các kích tố ACTH, TSH,
3. Tuyến giáp: T3, T4
4. Tuyến ức: Thymosin, thymolin
5. Tuyến thượng thận:
Vỏ: corticoids
Tủy: catecholamine
6. Tuyến tuỵ: insulin, glucagon
7. Buồng trứng: estrogen, progesteron
8. Tinh hoàn: testosteron

Hoạt động của hệ thống thần kinh-nội tiết
Vùng dưới đồi
Releasing factor (RF) /
Inhibiting Factor (IF)
Tuyến yên
Các kích tố
Các tuyến nội tiết
Các hormon

Điều hòa:
Theo nhịp sinh học
Điều hòa ngược (feed-back)
Âm tính: hay gặp, nhằm đảm bảo
nồng độ Hormon theo nhu cầu.
Dương tính: chỉ trong 1 giai đoạn
LH gây tăng tiết estrogen, estrogen lại
kích thích tuyến yên tiết LH  rụng
trứng

Đại cương
1. Một số khái niệm
2. Đặc điểm của hormon
3. Hoạt động của hệ thống thần kinh-nội tiết
4. Phân loại hormon
5. Cơ chế tác dụng của hormon

Phân loại H...
Hóa sinh Hormon
Hóa sinh Hormon
Ths. Bùi Bá Minh
Ths. Bùi Bá Minh
Hóa sinh Hormon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh Hormon - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hóa sinh Hormon 9 10 700