Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động ngoài giờ lớp 1

Được đăng lên bởi Trọc Bún
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
11

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Thảo luận
Em có suy nghĩ gì về lối sống
của thanh niên ngày nay?

Những bức ảnh này nói lên điều gì?

sử dụng thuốc lắc

Gây gỗ đánh bậy tại quán bar gây chết ng

Những con bạc

Những con bạc ở tuổi vị
thành niên

Câu hỏi

Em hãy viết lời kết cho những
hình ảnh trên?

 Sống không có lý tưởng, là gánh nặng
cho xã hội.

Tiếp bước những thế hệ đi trước...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cương vị
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 1967

Thế hệ phi công đang tiếp bước
cha anh bảo vệ thành quả của
Cách mạng Tháng Tám.
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/4/1975, bộ đội giải phóng tiến vào Dinh Độc lập. Việt
Nam hoàn toàn thống nhất - Thành quả Cách mạng của bao
thế hệ cha anh ... Trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay phải viết
tiếp những trang sử vàng oanh liệt...!

 Điều đó đòi hỏi Thanh niên phải sống có
lý tưởng, phải biết xây dựng cho mình lý
tưởng sống cao đẹp

I/ LÍ TƯỞNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA THANH NIÊN:

1. Lý tưởng của thanh niên:
Lí tưởng vừa là mục tiêu cao cả mà con người
hướng tới, vừa là động lực thúc đẩy con người
hành động. Lí tưởng cách mạng của thanh niên
Việt Nam ngày nay là lí tưởng cách mạng của
Đảng, của dân tộc. Đó là: độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ,
văn minh.

I/ LÍ TƯỞNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA THANH NIÊN:
1. Lý tưởng của thanh niên:
- Lí tưởng chính trị: Lí tưởng chính trị củaThanh
thanh niên
Việt Nam hiện nay là độc lập dân tộc vàthiếu
CNXH,
niên là ý
thức về niềm tự hào dân tộc quyếtt vươn
lên chiến
ngày nay
có
thắng đói nghèo, lạc hậu, góp sức mình vào
sự nghiệp
lý tưởng
công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nướccách
vì dân
giàu,
mạng
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và
văn
như
thếminh;
Hạnh phúc, vì tương lai tươi sáng của tuổi
nào?trẻ. Lí
tưởng chính trị là vấn đề cốt lõi của lí tưởng cách
mạng.

I/ LÍ TƯỞNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA THANH NIÊN:
1. Lý tưởng của thanh niên:
- Lí tưởng chính trị:
- Lí tưởng đạo đức: Lí tưởng đạo đức là niềm tin và ý
thức chấp hành các chuẩn mực của cộng đồng và xã
hội, vươn tới một nhân cách hoàn thiện, sống có đạo
đức, trách nhiệm, thuỷ chung, trung thực, nhân ái,
giản dị, lành mạnh.

I/ LÍ TƯỞNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA THANH NIÊN:
1. Lý tưởng của thanh niên:
- Lí tưởng chính trị:
- Lí tưởng đạo đức:
- Lí tưởng nghề nghiệp:Lí tưởng nghề nghiệp là hướng
tới một nghề nghiệp, chuyên môn hợp với năng lực, sở
trường, có lợi cho xã hội, gia đình, bản thân. Ngay từ khi
còn ngồi trên ghế nhà trường, học sin...
11
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
Hoạt động ngoài giờ lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động ngoài giờ lớp 1 - Người đăng: Trọc Bún
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hoạt động ngoài giờ lớp 1 9 10 503