Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ

Được đăng lên bởi kimliendst1971
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2012
Địa lí

Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Một số hoạt động sản xuất chủ yếu của
người dân ở đồng bằng Nam bộ là:
A. Trồng nhiều cao su và trà
B. Trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, nuôi và chế biến
thủy sản
C. Khai thác khoáng sản
D. Tất cả đều đúng

Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2012
Địa lí

Câu 2: Nhờ đâu mà đồng bằng Nam Bộ trở
thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất nước ta?
A. Đất đai màu mỡ
B. Khí hậu nóng ẩm
C. Người dân cần cù lao động
D. Cả ba ý trên

Bài: HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT CỦA NGƯỜI
DÂN ĐỒNG BẰNG
NAM BỘ (Tiếp theo)

Hoạt động 1: Vùng công nghiệp phát
triển mạnh nhất nước ta
1. Nêu nguyên nhân làm cho đồng bằng Nam Bộ có ngành
công nghiệp phát triển mạnh?
2.Nêu dẫn chứng thể hiện đồng bằng Nam Bộ có công
nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta.
3.Kể tên 1 số ngành công nghiệp nổi tiếng của đồng
bằng Nam Bộ

Đọc thông tin SGK và quan sát các
hình. Thảo luận nhóm 4
5

1.Nguyên nhân để đồng bằng Nam Bộ
có công nghiệp phát triển mạnh:

Nguồn nguyên liệu
và lao động

Được đầu tư xây
dựng nhiều nhà
máy, khu công
ngiệp.

3. Một số ngành công nghiệp nổi tiếng của

đồng bằng Nam Bộ là:

Khai thác dầu khí, sản
xuất điện, hóa chất, phân
bón, cao su, chế biến
lương thực thực phẩm,
dệt, may mặc.

Nhà máy đạm Phú Mĩ

NGÀNH KHAI THÁC DẦU KHÍ

NGAØNH SAÛN XUAÁT ÑIEÄN

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÀ NÓC

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CÀ MAU

NGAØNH HOAÙ CHAÁT, PHAÂN BOÙN

NGAØNH CAO SU

Cheá bieán cao su

CHEÁ BIEÁN LÖÔNG THÖÏC,THÖÏC PHAÅM

Dây chuyền sản
xuất bột ngọt

Chế biến hạt
điều xuất khẩu

NGAØNH DEÄT, MAY MAËC

NGAØNH ÑIEÄN TÖÛ

Sản xuất linh kiện điện tử

NGAØNH CÔ KHÍ

Phân xưởng cán đồng

KHU CÔNG NGHIỆP GIAO LONG

KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN

Hoạt động 1: Vùng
công nghiệp phát
triển mạnh nhất
nước ta.
Hoạt động 2:Chợ nổi
trên sông.

QUAN SÁT KĨ HÌNH SAU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

28

Một số chợ nổi - nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ.
Chợ nổi Cái Răng
Chợ nổi Phong Điền
Chợ nổi Phụng Hiệp

Kết luận:

Chợ nổi trên sông là một nét văn
hóa độc đáo của người dân ở đồng
bằng Nam Bộ, cần được trân trọng
và giữ gìn.
30

Hoạt
động
buôn
bán ở
Kể
tên
một
số
Chợ
nổi
Người dân đến
chợ
diễn
ra được
như thế
hàng
hóa
chợ bằng
thường
họp ở
nào?
bán ở chợ
nổi
phương
tiện
gì??

đâu?

Ở những đoạn sông thuận tiện
cho
gỡcá,
củaquần
xuồng,
ghe
Rauviệc
quả,gặp
thịt,
áo,…
từ nhiều nơi đổ về.

Xuồng, ghe

Tấp nập, nhộn nhịp

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm.....của các câu trong
đoạn văn nói về hoạt động sả...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ - Người đăng: kimliendst1971
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ 9 10 107