Ktl-icon-tai-lieu

Học sau đại học tại Mỹ

Được đăng lên bởi phuongtrinhduy13-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học sau đại học tại Mỹ
Tại một số nước như Mỹ, Nhật, bằng thạc sĩ là một bằng cấp sau đại học. Có 2 loại bằng thạc sĩ phổ biến: Thạc sĩ về
khoa học nhân văn và thạc sĩ về khoa học tự nhiên. Các bằng thạc sĩ này có thể thu được thông qua các khóa học
được giảng dạy trên lớp (taugh MA hay course-based) hoặc thông qua việc nghiên cứu một đề tài trong một lãnh vực
nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư (research-based hay MA by research), hoặc kết hợp cả 2 hình thức học
tập và nghiên cứu này.
1. Các chương trình thạc sĩ
2. Học MBA tại Mỹ



Lịch sử hình thành



Nội dung chương trình



Các loại hình chương trình MBA căn bản



Tiêu chuẩn đầu vào

3. Chương trình tiến sĩ
1. Các chương trình thạc sĩ:
Tại một số nước như Mỹ, Nhật, bằng thạc sĩ là một bằng cấp sau đại học.
Có 2 loại bằng thạc sĩ phổ biến: Thạc sĩ về khoa học nhân văn và thạc sĩ về khoa học tự nhiên. Các bằng thạc sĩ này
có thể thu được thông qua các khóa học được giảng dạy trên lớp (taugh MA hay course-based) hoặc thông qua
việc nghiên cứu một đề tài trong một lãnh vực nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư (research-based hay
MA by research), hoặc kết hợp cả 2 hình thức học tập và nghiên cứu này.
Thạc sĩ khoa học tự nhiên (master of Science) thường được viết tắt là MS, M.S (ở Mỹ) . Một luận án/luận văn có thể
có hoặc không tùy theo từng chương trình thạc sĩ. Ngoài ra còn có thạc sĩ nghệ thuật (MFA), thạc sĩ luật (J.D), thạc
sĩ giáo dục (EdS)...
Xét đầu vào của khóa thạc sĩ:
Thông thường thì yêu cầu đầu vào là một bằng cử nhân, dù vậy ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong lãnh vực có
liên quan cũng có thể được chấp nhận.
Trong một số lãnh vực hoặc các chương trình sau đại học, việc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ được tiến hành ngay sau
khi lấy bằng cử nhân, và trong quá trình đó, ứng viên sẽ lấy thêm bằng thạc sĩ sau khi hoàn tất một số đề tài hay bài
thi nào đó. Trong một số trường hợp, bằng cử nhân phải có cùng môn với bằng thạc sĩ hoặc trong một ngành có liên
hệ gần gũi. Tuy nhiên trong một số trường hợp khác thì ngành học của bằng cử nhân không nhất thiết là phải cùng
ngành với bằng thạc sĩ.
2. Học chương trình MBA tại Mỹ:
Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA): là một bằng cấp về quản trị kinh doanh, thu hút rất nhiều học viên từ nhiều
ngành học khác. Học vị MBA xuất phát đầu tiên từ Mỹ, vào cuối thế kỷ 19 khi nước Mỹ đã tiến hành công nghiệp hóa
và các công ty bắt đầu tìm kiếm các cách tiếp cận khoa học về vấn đề quản trị.
Về đầu trang
Lịch sử hình thành:
Trường Tuck School of Business...
Học sau đại học tại Mỹ
Tại một số nước như Mỹ, Nhật, bằng thạc sĩ là một bằng cấp sau đại học. Có 2 loại bằng thạc sĩ phổ biến: Thạc sĩ về
khoa học nhân văn và thạc sĩ về khoa học tự nhiên. Các bằng thạc sĩ này có thể thu được thông qua các khóa học
được giảng dạy trên lớp (taugh MA hay course-based) hoặc thông qua việc nghiên cứu một đề tài trong một lãnh vực
nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư (research-based hay MA by research), hoặc kết hợp cả 2 hình thức học
tập và nghiên cứu này.
1. Các chương trình thạc sĩ
2. Học MBA tại Mỹ
Lịch sử hình thành
Nội dung chương trình
Các loại hình chương trình MBA căn bản
Tiêu chuẩn đầu vào
3. Chương trình tiến sĩ
1. Các chương trình thạc sĩ:
Tại một số nước như Mỹ, Nhật, bằng thạc sĩ là một bằng cấp sau đại học.
Có 2 loại bằng thạc sĩ phổ biến: Thạc sĩ về khoa học nhân văn và thạc sĩ về khoa học tự nhiên. Các bằng thạc sĩ này
có thể thu được thông qua các khóa học được giảng dạy trên lớp (taugh MA hay course-based) hoặc thông qua
việc nghiên cứu một đề tài trong một lãnh vực nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư (research-based hay
MA by research), hoặc kết hợp cả 2 hình thức học tập và nghiên cứu này.
Thạc sĩ khoa học tự nhiên (master of Science) thường được viết tắt là MS, M.S (ở Mỹ) . Một luận án/luận văn có thể
có hoặc không tùy theo từng chương trình thạc sĩ. Ngoài ra còn có thạc sĩ nghệ thuật (MFA), thạc sĩ luật (J.D), thạc
sĩ giáo dục (EdS)...
Xét đầu vào của khóa thạc sĩ:
Thông thường thì yêu cầu đầu vào là một bằng cử nhân, dù vậy ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong lãnh vực có
liên quan cũng có thể được chấp nhận.
Trong một số lãnh vực hoặc các chương trình sau đại học, việc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ được tiến hành ngay sau
khi lấy bằng cử nhân, và trong quá trình đó, ứng viên sẽ lấy thêm bằng thạc sĩ sau khi hoàn tất một số đề tài hay bài
thi nào đó. Trong một số trường hợp, bằng cử nhân phải có cùng môn với bằng thạc sĩ hoặc trong một ngành có liên
hệ gần gũi. Tuy nhiên trong một số trường hợp khác thì ngành học của bằng cử nhân không nhất thiết là phải cùng
ngành với bằng thạc sĩ.
2. Học chương trình MBA tại Mỹ:
Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA): là một bằng cấp về quản trị kinh doanh, thu hút rất nhiều học viên từ nhiều
ngành học khác. Học vị MBA xuất phát đầu tiên từ Mỹ, vào cuối thế kỷ 19 khi nước Mỹ đã tiến hành công nghiệp hóa
và các công ty bắt đầu tìm kiếm các cách tiếp cận khoa học về vấn đề quản trị.
Về đầu trang
Lịch sử hình thành:
Trường Tuck School of Business của đại học Dartmouth College, là trường kinh doanh đầu tiên cho bậc sau đại học
của Mỹ. Vào năm 1900, đây là học viện đầu tiên cấp bằng Thạc sĩ khoa học về thương mại, tiền thân của bằng MBA
Học sau đại học tại Mỹ - Trang 2
Học sau đại học tại Mỹ - Người đăng: phuongtrinhduy13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học sau đại học tại Mỹ 9 10 699