Ktl-icon-tai-lieu

Học sinh giỏi tỉnh sinh học

Được đăng lên bởi hoanganh224
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2701 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DƯ THI HSG QUỐC GIA
NĂM HỌC 20087– 2008
Môn Sinh học
Thời gian làm bài :180 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1:
Vì sao nói các cấp tổ chức chính của giới sống có quan hệ mật thiết theo thứ bậc kế tiếp nhau ?
Câu 2.
Ở người có bộ NST 2n = 46.
Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào
lưỡng bội của người là 62. Xác định số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng.
Câu 3.
Vi khuẩn có những đặc điểm cơ bản nào về tế bào và hệ gen tạo khả năng sinh sản nhanh và
thích nghi với các điều kiện môi trường khác nhau ?
Câu 4.
Tại sao nói thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây ?
Câu 5.
Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao
cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu.
Câu 6.
Đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin như thế nào ?
Câu 7.
Tại sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.
Câu 8.
Phản xạ có điều kiện khác hoàn toàn phản xạ không điều kiện ở những đặc điểm nào ?
Câu 9.
Quá trình nhân đôi ADN của tế bào diễn ra theo những nguyên tắc nào ?
Câu 10.
Kết quả thuận và lai nghịch có kết quả ở F 1 và F2 không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố
đồng đều hay không đồng đều ở 2 giới tính bị chi phối bởi sự di truyền nào ? Cho ví dụ minh họa
Câu 11.
Nêu ý nghĩa của quy luật phân ly của Menđen.
Câu 12.
Nêu những điều kiện đảm bảo cho tỉ lệ đực, cái 1: 1 ở các loại động vật giao phối ?
Câu 13.
Nêu những đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.
Câu 14.
Khi lai thuận và lai nghịch hai dòng thuần chủng hoa kép trắng và hoa đơn đỏ thuộc cùng một
loài đều được F1 hoa kép đỏ. Cho F1 giao phấn đều được F2 có tỉ lệ : 1 hoa kép trắng : 2 hoa kép
đỏ : 1 hoa đơn đỏ. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

HƯỚNG DẪN CHẤM :
Câu 1. (1,5đ) Các cấp tổ chức chính của giới sống có mối quan hệ mật thiết theo thứ bậc kế tiếp
nhau vì :
- Cấp tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên cấp cơ thể ( cá thể). Cơ thể đơn bào được cấu tạo từ
một tế bào. Cơ thể đa bào được cấu tạo từ một số lượng lớn tế bào. Những hoạt động sống của
cơ thể đều xuất phát từ các họat động của tế bào.
- Các cá thể thuộc cùng một loài tập hợp sống chung với nhau trong một vùng địa lí nhất định
và có khả năng giao phối sinh ra con cái hữu thụ tạo nên cấp quần thể.
Sự phân bố địa lí của tất cả các cá thể thuộc các quần thể nếu có khả năng giao phối hữu thụ sẽ
thuộc về một loài.
- Cấp quần xã là cấp tổ chức gồm nhiều quần thể thuộc cá...
SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DƯ THI HSG QUỐC GIA
NĂM HỌC 20087– 2008
Môn Sinh học
Thời gian làm bài :180 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1:
Vì sao nói các cấp tổ chức chính của giới sống có quan hệ mật thiết theo thứ bậc kế tiếp nhau ?
Câu 2.
Ở người có bộ NST 2n = 46.
Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào
lưỡng bội của người là 62. Xác định số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng.
Câu 3.
Vi khuẩn những đặc điểm bản nào về tế bào hệ gen tạo khả năng sinh sản nhanh
thích nghi với các điều kiện môi trường khác nhau ?
Câu 4.
Tại sao nói thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây ?
Câu 5.
Tại sao trong q tnh bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao
cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu.
Câu 6.
Đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin như thế nào ?
Câu 7.
Tại sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.
Câu 8.
Phản xạ có điều kiện khác hoàn toàn phản xạ không điều kiện ở những đặc điểm nào ?
Câu 9.
Quá trình nhân đôi ADN của tế bào diễn ra theo những nguyên tắc nào ?
Câu 10.
Kết quả thuận lai nghịch kết quả F
1
F
2
không giống nhau t l kiểu hình phân bố
đồng đều hay không đồng đều ở 2 giới tính bị chi phối bởi sự di truyền nào ? Cho ví dụ minh họa
Câu 11.
Nêu ý nghĩa của quy luật phân ly của Menđen.
Câu 12.
Nêu những điều kiện đảm bảo cho tỉ lệ đực, cái 1: 1 ở các loại động vật giao phối ?
Câu 13.
Nêu những đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.
Câu 14.
Khi lai thuận và lai nghịch hai dòng thuần chủng hoa kép trắng hoa đơn đỏ thuộc cùng một
loài đều được F
1
hoa kép đỏ. Cho F
1
giao phấn đều được F
2
có tỉ lệ : 1 hoa kép trắng : 2 hoa kép
đỏ : 1 hoa đơn đỏ. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F
2
.
Học sinh giỏi tỉnh sinh học - Trang 2
Học sinh giỏi tỉnh sinh học - Người đăng: hoanganh224
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Học sinh giỏi tỉnh sinh học 9 10 715