Ktl-icon-tai-lieu

học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ

Được đăng lên bởi danhtungk62tlh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 15512 lần   |   Lượt tải: 19 lần
BÀI ĐIỀU KIỆN
CÂU 1. CMR: học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến
trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ?
CÂU 2. Dựa vào sự phát triển thể chất và tâm lý lứa tuổi thiếu niên. Anh( chị) hãy
CM: thời kì thiếu niên là bước chuyển từ trẻ em thành người lớn.

BÀI LÀM
CÂU 1: CMR: học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến
trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời trẻ?
Hoạt động chủ đạo là hoạt động đặc trưng cho trẻ em ở mỗi giai đoạn lứa tuổi, có
tác dụng tạo ra những nét tâm lý mới làm nảy sinh các nhu cầu, hứng thú chủ yếu của trẻ
ở lứa tuổi đó.
Ở tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi chiếm vị trí chủ đạo. Tuy nhiên, khi vào
trường Tiểu học thì hoạt động học tập lại là hoạt động chủ đạo vì đây là hoạt động lần
đầu tiên xuất hiện với tư cách là chính nó, hoạt động học tập có vai trò và ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Cùng với cuộc sống nhà trường, Hoạt
động học tập đem đến cho trẻ nhiều điều mà trước đây trẻ chưa bao giờ có được hoặc
không thể tiếp cận được. Đặc điểm hoạt động học tập của trẻ Tiểu học cũng khác xa với
hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo, chúng thể hiện ở những đặc điểm sau.
- Hoạt động học của các em khác hoàn toàn với hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo.
Chúng ta có thể so sanh giữa hoạt động học của học sinh Tiểu học và hoạt động
chơi của trẻ mẫu giáo qua bảng sau:
Nội dung so sánh

Hoạt động chơi

Hoạt động học

Động cơ

Bản thân quá trình chơi

Bản thân hoạt động học và
sản phẩm học

Chức năng

Phương tiện để trẻ tương tác với đồ
vật và người lớn

Phương tiện tác động tới đối
tượng nhận thức và kỹ năng

Tính chất

Tính thực và giả, tự do, xúc cảm- trí
tuệ

Thực, bắt buộc,, trí tuệ- cảm
xúc

Phương thức tiến
hành

Độc lập, tự điều khiển

Tương tác thầy trò, điều khiển
và tự điều khiển

1

Sản phẩm

Thỏa mản nhu cầu chơi

Thỏa mản nhu cầu nhận thức

Sự phát triển tâm lý

Là sản phẩm đi kèm với hoạt động
chơi, là kết quả không định trước,
không chủ đích

Kết quả định trước, có mục
đích

Hoạt động học không chỉ đòi hỏi một trình độ phát triển trí tuệ cho phép tiếp thu
những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà còn cần một năng lực ý chí nhất định giúp học sinh tự
kiềm chế bản thân, vượt qua khó khăn, cố gắng thực hiện những yêu cầu cần thiết mà bản
thân hoạt động này đòi hỏi
Đối tượng của hoạt động học chính là các khái niệm khoa học, các quy luật khoa
học và phương thức nhằm chiếm lĩnh nó.
- Hoạt động học là hoạt động kép, gồm hai hoạt động có mối quan hệ biện chứng
...
BÀI ĐIỀU KIỆN
CÂU 1. CMR: học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến
trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ?
CÂU 2. Dựa vào sự phát triển thể chất và tâm lý lứa tuổi thiếu niên. Anh( chị) hãy
CM: thời kì thiếu niên là bước chuyển từ trẻ em thành người lớn.
BÀI LÀM
CÂU 1: CMR: học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến
trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời trẻ?
Hoạt động chủ đạo là hoạt động đặc trưng cho trẻ em ở mỗi giai đoạn lứa tuổi, có
tác dụng tạo ra những nét tâm lý mới làm nảy sinh các nhu cầu, hứng thú chủ yếu của trẻ
ở lứa tuổi đó.
Ở tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi chiếm vị trí chủ đạo. Tuy nhiên, khi vào
trường Tiểu học thì hoạt động học tập lại là hoạt động chủ đạo vì đây là hoạt động lần
đầu tiên xuất hiện với tư cách là chính nó, hoạt động học tập có vai trò và ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với sự phát triển tâm lý của trẻ. Cùng với cuộc sống nhà trường, Hoạt
động học tập đem đến cho trẻ nhiều điều mà trước đây trẻ chưa bao giờ có được hoặc
không thể tiếp cận được. Đặc điểm hoạt động học tập của trẻ Tiểu học cũng khác xa với
hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo, chúng thể hiện ở những đặc điểm sau.
- Hoạt động học của các em khác hoàn toàn với hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo.
Chúng ta có thể so sanh giữa hoạt động học của học sinh Tiểu học và hoạt động
chơi của trẻ mẫu giáo qua bảng sau:
Nội dung so sánh Hoạt động chơi Hoạt động học
Động cơ Bản thân quá trình chơi Bản thân hoạt động học và
sản phẩm học
Chức năng Phương tiện để trẻ tương tác với đồ
vật và người lớn
Phương tiện tác động tới đối
tượng nhận thức và kỹ năng
Tính chất Tính thực và giả, tự do, xúc cảm- trí
tuệ
Thực, bắt buộc,, trí tuệ- cảm
xúc
Phương thức tiến
hành
Độc lập, tự điều khiển Tương tác thầy trò, điều khiển
và tự điều khiển
1
học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ - Người đăng: danhtungk62tlh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Tại sao đến trường Tiểu học là bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ 9 10 556