Ktl-icon-tai-lieu

học tiếng anh

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ
1.SỐ
Cardinal numbers: số đếm
Zero :không (trong khẩu ngữ chỉ nhiệt độ)
Nil :không (dùng khi nói về tỉ số thể thao)
noughtkhông (con số 0)
"O"không (phát âm như chữ "O"; dùng trong giao tiếp, đặc biệt là trong số điện thoại)
onemột
twohai
threeba
fourbốn
fivenăm
sixsáu
sevenbảy
eighttám
ninechín
tenmười
elevenmười một
twelvemười hai
thirteenmười ba
fourteenmười bốn
fifteenmười lăm
sixteenmười sáu
seventeenmười bảy
eighteenmười tám
nineteenmười chín
twentyhai mươi
twenty-onehai mốt
twenty-twohai hai
twenty-threehai ba
thirtyba mươi
fortybốn mươi
fiftynăm mươi
sixtysáu mươi
seventybảy mưoi
eightytám mươi
ninetychín mươi
one hundred, a hundredmột trăm
one hundred and one, a hundred and onemột trăm linh một
two hundredhai trăm
three hundredba trăm
one thousand, a thousandmột nghìn
two thousandhai nghìn
three thousandba nghìn
one million, a millionmột triệu
one billion, a billionmột tỉ

Ordinal numbers - Số thứ tự
firstthứ nhất
secondthứ hai
thirdthứ ba
fourththứ tư
fifththứ năm
sixththứ sáu
sevenththứ bảy
eighththứ tám
ninththứ chin
tenththứ mười
elevenththứ mười một
twelfththứ mười hai
thirteenththứ mười ba
fourteenththứ mười bốn
fifteenththứ mười lăm
sixteenththứ mười sáu
seventeenththứ mười bảy
eighteenththứ mười tám
nineteenththứ mười chin
twentieththứ hai mươi
twenty-firstthứ hai mốt
twenty-secondthứ hai hai
twenty-thirdthứ hai ba
thirtieththứ ba mươi
fortieththứ bốn mươi
fiftieththứ năm mươi
sixtieththứ sáu mươi
seventieththứ bảy mươi
eightieththứ tám mươi
ninetieththứ chín mươi
hundredththứ một trăm

Màu sắc
what colour is it?đây là màu gì?
whitemàu trắng
yellowmàu vàng
orangemàu da cam
pinkmàu hồng
redmàu đỏ
brownmàu nâu
greenmàu xanh lá cây
bluemàu xanh da trời
purplemàu tím

grey, graymàu xám
blackmàu đen

Ngày trong tuần
Mondaythứ Hai
Tuesdaythứ Ba
Wednesdaythứ Tư
Thursdaythứ Năm
Fridaythứ Sáu
Saturdaythứ Bảy
SundayChủ Nhật
on Mondayvào thứ Hai
on Tuesdayvào thứ Ba
on Wednesdayvào thứ Tư
on Thursdayvào thứ Năm
on Fridayvào thứ Sáu
on Saturdayvào thứ Bảy
on Sundayvào Chủ Nhật
every Monday or on Mondaysthứ Hai hàng tuần
every Tuesday or on Tuesdaysthứ Ba hàng tuần
every Wednesday or on Wednesdaysthứ Tư hàng tuần
every Thursday or on Thursdaysthứ Năm hàng tuần
every Friday or on Fridaysthứ Sáu hàng tuần
every Saturday or on Saturdaysthứ Bảy hàng tuần
every Sunday or on SundaysChủ Nhật hàng tuần

Months - Các tháng
JanuaryTháng 1
FebruaryTháng 2
MarchTháng 3
AprilTháng 4
MayTháng 5
JuneTháng 6
JulyTháng 7
AugustTháng 8
Se...
TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ
1.SỐ
Cardinal numbers: số đếm
Zero :không (trong khẩu ngữ chỉ nhiệt độ)
Nil :không (dùng khi nói về tỉ số thể thao)
noughtkhông (con số 0)
"O"không (phát âm như chữ "O"; dùng trong giao tiếp, đặc biệt là trong số điện thoại)
onemột
twohai
threeba
fourbốn
fivenăm
sixsáu
sevenbảy
eighttám
ninechín
tenmười
elevenmười một
twelvemười hai
thirteenmười ba
fourteenmười bốn
fifteenmười lăm
sixteenmười sáu
seventeenmười bảy
eighteenmười tám
nineteenmười chín
twentyhai mươi
twenty-onehai mốt
twenty-twohai hai
twenty-threehai ba
thirtyba mươi
fortybốn mươi
fiftynăm mươi
sixtysáu mươi
seventybảy mưoi
eightytám mươi
ninetychín mươi
one hundred, a hundredmột trăm
one hundred and one, a hundred and onemột trăm linh một
two hundredhai trăm
three hundredba trăm
one thousand, a thousandmột nghìn
two thousandhai nghìn
three thousandba nghìn
one million, a millionmột triệu
one billion, a billionmột tỉ
học tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học tiếng anh - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
học tiếng anh 9 10 501