Ktl-icon-tai-lieu

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VIẾN THÔNG

Được đăng lên bởi tramvtntg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
TRONG VIẾN THÔNG
I/- MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BHLĐ :
1.1 – Mục đích

Người lao động trong quá trình sản xuất thường sử dụng các công cụ thông thường đơn
giản , phức tạp hay hiện đại đều có thể xảy ra , phát sinh các yếu tố nguy hiểm , có hại ,
gây tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động .
Vì vậy công tác BHLĐ nhằm mục đích :
-Đảm bảo an toàn thân thể của người lao động , hạn chế đến mức thấp nhất để không xảy
ra tai nạn lao động gây tổn thương hoặc tử vong trong lao động
-Hạn chế tối đa các bệnh nghề nghiệp gây ra cho người lao động trong môi trường làm
việc
1.2 – Ý nghĩa và lợi ích :
- Ý nghĩa chính trị :
BHLĐ thể hiện quan điểm xác định con người là vốn quý nhất , là động lực và mục tiêu
phát triển trong hoạt động sản xuất của cải vật chất , xác định đây là nhiệm vụ của Nhà
nước và trách nhiệm uy tín của doanh nghiệp .
-Ý nghĩa xã hội :
BHLĐ chăm lo đến đời sống , hạnh phúc của người lao động , BHLĐ nhằm giảm thiểu tối
đa tai nạn lao động , bảo đảm sức khỏe , cuộc sống của người lao động , gia đình xã hội
giảm bớt các tổn thất trong việc chi dụng phúc lợi , khắc phục hậu quả khi có sự cố đối với
người lao động .
-Lợi ích về kinh tế :
Thực hiện tốt công tác BHLĐ sẽ đem lại hiệu quả về lợi ích kinh tế rõ rệt :
-Người lao động khỏe mạnh , không bị bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động sẽ có năng
suất , sản phẩm cao , sản lượng nhiều .
- Giảm chi phí để chữa trị cho người lao động cũng như các chế độ chính sách khác của xã
hội , doanh nghiệp .
II-NỘI DUNG , TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BHLĐ :
Công tác BHLĐ bao gồm các nội dung chủ yếu như sau :
-Kỹ thuật an toàn
-Vệ sinh lao động
-Các chính sách , chế độ BHLĐ
2.1 Kỹ thuật an toàn đối với ngành nghề viễn thông :
2.11- Kỹ thuật an toàn điện :
- Khi sữa chữa , vận hành có liên quan đến điện , phải có hiểu biết nắm rõ mạng lưới điện
-Các điểm thường xuyên tiếp xúc với điện phải có thảm cao su cách điện hoặc dép cao su ,
phải có bút thử điện ( đồng hồ đo ) để kiểm tra xác định có điện hay không khi tiếp xúc
-Sữa chữa , đấu nối thiết bị xong phải kiểm tra kỹ an toàn trước khi đóng điện .
-Bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu với các lưới điện cao thế .
Đối với các lưới cao thế hiện nay : 6KV , 22 KV , 35KV , 110 KV nên cách xa từ 2m
đến 4m theo cấp điện áp và còn tùy thuộc vào môi trường xung quanh ( khô , ẩm ướt ..)
-Thao tác rút card thiết bị phải đeo dây tiếp đất vào tay .
- Khi làm việc có liên quan đến điện , phải trang bị đủ phương tiện bảo vệ ( Ủng cá...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
TRONG VIẾN THÔNG
I/- MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BHLĐ :
1.1 – Mục đích
Người lao động trong quá trình sản xuất thường sử dụng các công cụ thông thường đơn
giản , phức tạp hay hiện đại đều có thể xảy ra , phát sinh các yếu tố nguy hiểm , có hại ,
gây tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động .
Vì vậy công tác BHLĐ nhằm mục đích :
-Đảm bảo an toàn thân thể của người lao động , hạn chế đến mức thấp nhất để không xảy
ra tai nạn lao động gây tổn thương hoặc tử vong trong lao động
-Hạn chế tối đa các bệnh nghề nghiệp gây ra cho người lao động trong môi trường làm
việc
1.2 – Ý nghĩa và lợi ích :
- Ý nghĩa chính trị :
BHLĐ thể hiện quan điểm xác định con người là vốn quý nhất , là động lực và mục tiêu
phát triển trong hoạt động sản xuất của cải vật chất , xác định đây là nhiệm vụ của Nhà
nước và trách nhiệm uy tín của doanh nghiệp .
-Ý nghĩa xã hội :
BHLĐ chăm lo đến đời sống , hạnh phúc của người lao động , BHLĐ nhằm giảm thiểu tối
đa tai nạn lao động , bảo đảm sức khỏe , cuộc sống của người lao động , gia đình xã hội
giảm bớt các tổn thất trong việc chi dụng phúc lợi , khắc phục hậu quả khi có sự cố đối với
người lao động .
-Lợi ích về kinh tế :
Thực hiện tốt công tác BHLĐ sẽ đem lại hiệu quả về lợi ích kinh tế rõ rệt :
-Người lao động khỏe mạnh , không bị bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động sẽ có năng
suất , sản phẩm cao , sản lượng nhiều .
- Giảm chi phí để chữa trị cho người lao động cũng như các chế độ chính sách khác của xã
hội , doanh nghiệp .
II-NỘI DUNG , TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BHLĐ :
Công tác BHLĐ bao gồm các nội dung chủ yếu như sau :
-Kỹ thuật an toàn
-Vệ sinh lao động
-Các chính sách , chế độ BHLĐ
2.1 Kỹ thuật an toàn đối với ngành nghề viễn thông :
2.11- Kỹ thuật an toàn điện :
- Khi sữa chữa , vận hành có liên quan đến điện , phải có hiểu biết nắm rõ mạng lưới điện
-Các điểm thường xuyên tiếp xúc với điện phải có thảm cao su cách điện hoặc dép cao su ,
phải có bút thử điện ( đồng hồ đo ) để kiểm tra xác định có điện hay không khi tiếp xúc
-Sữa chữa , đấu nối thiết bị xong phải kiểm tra kỹ an toàn trước khi đóng điện .
-Bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu với các lưới điện cao thế .
Đối với các lưới cao thế hiện nay : 6KV , 22 KV , 35KV , 110 KV nên cách xa từ 2m
đến 4m theo cấp điện áp và còn tùy thuộc vào môi trường xung quanh ( khô , ẩm ướt ..)
-Thao tác rút card thiết bị phải đeo dây tiếp đất vào tay .
- Khi làm việc có liên quan đến điện , phải trang bị đủ phương tiện bảo vệ ( Ủng cách điện
, găng cao su , các dụng cụ phải có tay cầm cách điện )
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VIẾN THÔNG - Trang 2
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VIẾN THÔNG - Người đăng: tramvtntg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VIẾN THÔNG 9 10 817