Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 273 trang   |   Lượt xem: 7101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN
DẠY VÀ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên)

HÀ NỘI 2007
1

MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................. 2
MODULE 1. HIỂU VỀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ................................................................... 6
Bài 1: Sinh viên đại học ......................................................................................................... 8
Giáo dục đại học ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp......................................................... 10
Bài 2. Hồ sơ sinh viên .......................................................................................................... 17
Bài 2. Hồ sơ sinh viên .......................................................................................................... 23
MODULE 2 HỒ SƠ CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN ĐẠI HỌC....................................... 26
MODULE 3: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC................... 45
Bài 1. Chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo ......................................... 48
Thiết kế CTĐT ..................................................................................................................... 57
Những nguyên tắc và thủ tục được tiến hành để tạo ra một CTĐT trước khi áp dụng. ..... 57
Những hoạt động lập kế hoạch xây dựng một khoá đào tạo hoặc một CTĐT. ................... 57
Thực hiện CTĐT.................................................................................................................. 57
Kế hoạch CTĐT gồm những kiểu khác nhau với hướng dẫn về nguồn, phương tiện, tổ chức
nhằm khuyến khích sự năng động và sáng tạo của sinh viên và giáo viên.......................... 57
Đánh giá CTĐT.................................................................................................................... 57
Những quyết định đánh giá do giáo viên thực hiện để xác định tiến bộ của sinh viên. ..... 57
Những quyết định được làm bởi một nhóm lập kế hoạch nhằm đánh giá kế hoạch CTĐT.
Số liệu đánh giá là cơ sở cho các quyết định kế hoạch tiếp theo......................................... 57
Bài 2. Thực tế phổ biến về phát triển CTĐT đại học........................................................... 60
Mục đích .............................................................................................................................. 63
MODULE 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC Ở ĐẠI HỌC..............
1
HƯỚNG DN
DY VÀ HC TRONG GIÁO DC ĐẠI HC
(Tài liu tham kho cho ging viên và sinh viên)
HÀ NI 2007
Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
273 Vietnamese
Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học 9 10 436