Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn du học

Được đăng lên bởi lehunghh3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI THANH HÓA
Số: 37 CV/HKH-TH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Vv Hướng dẫn du học Nhật Bản năm 2014.

Kính gửi: - Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố;
- Đ/c Hiệu trưởng và Hội Khuyến học trường ĐHHĐ;
- Đ/c Hiệu trưởng và Hội Khuyến học các trường THPT trong tỉnh.
Từ năm 2004 đến nay Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với trường Nhật ngữ Đông
Du tổ chức cho trên 300 học sinh đi du học Nhật Bản bằng con đường khuyến học (trong đó
có một số em học Đại học với học lực khá hoặc giỏi đã được Nhật Bản cấp học bổng. Để
tạo điều kiện cho các em có nguyện vọng đi du học, Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn công
tác tuyển sinh du học Nhật Bản năm 2014, như sau:
1. Tính chất và mục đích của loại hình du học này:
- Góp phần đào tạo nhân lực các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ… có trình độ
đại học, trên đại học chuyên môn giỏi, đức, tài và lý tưởng về phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH
quê hương, đất nước.
- Đây là loại hình du học không có tài trợ của ngân sách của nhà nước, nhưng gia
đình không phải góp tiền ăn học trong suốt thời gian học ở Nhật Bản, mà bằng việc học sinh
đi làm thêm ngoài giờ học để đảm bảo mọi chi phí học tập và sinh hoạt. Nếu sinh viên học
tập tại Nhật Bản đạt loại khá giỏi thì được nhà nước Nhật cấp học bổng ở các mức độ khác
nhau (tuỳ kết quả học tập).
- Trước khi đi du học Nhật, học sinh, sinh viên được ôn tập các bộ môn văn hóa và
học Nhật ngữ tại trường Nhật ngữ Đông Du (TP Hồ Chí Minh) khoảng từ 6 tháng đến 18
tháng (tuỳ theo kết quả học tập). Trong thời gian học Nhật Ngữ, HS, SV phải nộp tiền học
phí theo quy định của nhà trường và tự túc tiền ăn, ở, sinh hoạt.
2. Các chuyên ngành đào tạo:
Các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh,
kinh tế,… Học sinh lựa chọn ngành nghề đào tạo theo hướng dẫn và tư vấn của trường Đông
Du. Đặc biệt lựa chọn các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhân lực cho Công nghiệp
hóa – Hiện đại hóa của tỉnh nhà; nhất là yêu cầu của các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh
như lọc hóa dầu, điện, điện tử, tin học, cơ khí, xi măng, công nghệ sinh học, môi trường,…
3. Đối tượng đi du học:
a. Học đại học: Học sinh Trung học phổ thông tốt nghiệp năm 2014 và cả 3 năm
học THPT học lực xếp loại khá trở lên, hạnh kiểm xếp loại tốt, có nghị lực, có ý chí phấn
đấu, có chí hướng sống cho xã hội, thật thà và có ý thức tập thể cao muốn theo học các
trường đại học ở Nhật Bản, có sức khoẻ và quyết tâm vượt khó...
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HỘI THANH HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 37 CV/HKH-TH Thanh Hoá, ngày 15 tháng 04 năm 2014
Vv Hướng dẫn du học Nhật Bản năm 2014.
Kính gửi: - Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố;
- Đ/c Hiệu trưởng và Hội Khuyến học trường ĐHHĐ;
- Đ/c Hiệu trưởng và Hội Khuyến học các trường THPT trong tỉnh.
Từ năm 2004 đến nay Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với trường Nhật ngữ Đông
Du tổ chức cho trên 300 học sinh đi du học Nhật Bản bằng con đường khuyến học (trong đó
một số em học Đại học với học lực khá hoặc giỏi đã được Nhật Bản cấp học bổng. Để
tạo điều kiện cho các em nguyện vọng đi du học, Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn công
tác tuyển sinh du học Nhật Bản năm 2014, như sau:
1. Tính chất và mục đích của loại hình du học này:
- Góp phần đào tạo nhân lực các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ… trình độ
đại học, trên đại học chuyên môn giỏi, đức, tài và lý tưởng về phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH
quê hương, đất nước.
- Đây loại hình du học không tài trợ của ngân sách của nhà nước, nhưng gia
đình không phải góp tiền ăn học trong suốt thời gian học ở Nhật Bản,bằng việc học sinh
đi làm thêm ngoài giờ học để đảm bảo mọi chi phí học tập sinh hoạt. Nếu sinh viên học
tập tại Nhật Bản đạt loại khá giỏi thì được nhà nước Nhật cấp học bổng các mức độ khác
nhau (tuỳ kết quả học tập).
- Trước khi đi du học Nhật, học sinh, sinh viên được ôn tập các bộ môn văn hóa
học Nhật ngữ tại trường Nhật ngữ Đông Du (TP Hồ Chí Minh) khoảng từ 6 tháng đến 18
tháng (tuỳ theo kết quả học tập). Trong thời gian học Nhật Ngữ, HS, SV phải nộp tiền học
phí theo quy định của nhà trường và tự túc tiền ăn, ở, sinh hoạt.
2. Các chuyên ngành đào tạo:
Các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh,
kinh tế,… Học sinh lựa chọn ngành nghề đào tạo theo hưng dẫn và tư vấn của trường Đông
Du. Đặc biệt lựa chọn các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhân lực cho Công nghiệp
hóa Hiện đại hóa của tỉnh nhà; nhất yêu cầu của các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh
như lọc hóa dầu, điện, điện tử, tin học, cơ khí, xi măng, công nghệ sinh học, môi trường,…
3. Đối tượng đi du học:
a. Học đại học: Học sinh Trung học phổ thông tốt nghiệp năm 2014 cả 3 năm
học THPT học lực xếp loại khá trở lên, hạnh kiểm xếp loại tốt, nghị lực, ý chí phấn
đấu, chí hướng sống cho hội, thật thà ý thức tập thể cao muốn theo học c
trường đại học ở Nhật Bản, có sức khoẻ và quyết tâm vượt khó học thành tài.
b. Học cao học: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong nước thuộc các ngành
nguyện vọng học lên thạc sỹ, tiến sỹ thì tuổi đời dưới 25 tuổitốt nghiệp Đại học loại khá,
giỏi.
c. Học cao đẳng chuyên ngành và cao đẳng điều dưỡng
+ Học sinh tốt nghiệp THPT học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt, ý chí, tự lập, quyết
tâm.
+ Học sinh đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp nghề tốt nghiệp khá trởn,
hạnh kiểm tốt. Học Cao đẳng điều dưỡng và ở lại làm y tá cho Nhật Bản. Học sinh tốt nghiệp
THPT hoặc tốt nghiệp TC điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng tuổi đời sinh từ năm 1992 trở
lại đây.
1
hướng dẫn du học - Trang 2
hướng dẫn du học - Người đăng: lehunghh3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hướng dẫn du học 9 10 567