Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dùng PTC Creo 7

Được đăng lên bởi Namtien Us
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THIẾT KẾ KHUÔN VỚI EXPERT MOLDBASE
EXTENSION 7.0 F000
1.0 Lý do chọn EMX 7.0
Trong thời đại hiện nay việc tính toán,thiết kế, gia công sản phẩm cơ khí đã và đang
chuyển sang tự động hóa hoàn toàn với sự giúp đở của hệ thống máy tính và các cơ cấu
điều khiển tự động.
Các hệ thống phần mềm mỗi ngày một phong phú với nhiều ứng dụng khác nhau đáp
ứng những loại hình công việc cụ thể. Với sự giúp đở của hệ thống máy tính có trang bị
các phần mềm CAD/CAM chúng ta có thể thiết kế và chế tạo những sản phẩm cơ khí với
độ phức tạp cao.
Để nâng cao tính kinh tế trong sản xuất những nhà sản xuất phần mềm luôn cố gắng
hoàn thiện những gói phần mềm của mình và những module mở rộng. Trong lĩnh vực chế
tạo khuôn mẫu ta thường nghe đến modul EMX được tích hợp trong phần mềm Pro/Creo
1.0. Thế nhưng những đặc điểm nổi bậc và tính năng của modul này thì chúng ta chưa thấy
nói nhiều.
EMX là từ viết tắt của “Expert Moldbase Extension” module hổ trợ cho việc thiết
kế khuôn mẫu. Đây là module cung cấp cho bạn những chi tiết cơ bản để bạn hoàn thành
một hòm khuôn như thực tế. Việc này rất quan trọng trong việc tính toán kết cấu và giá
thành của bộ khuôn.
Những phiên bản của EMX: Đối với từng phiên bản Pro/Engineer thì có một modul
EMX phù hợp. Đối với Pro/Engineer 2001 về trước ta có module EMX 4.1. Về sau module
EMX được nâng cấp lênh phiên bản EMX 7.0 dùng cho các phiên bản Creo Parametric 1.0
và đây là phiên bản mới nhất được ứng dụng. Về mặt tính năng thì các phiên bản EMX
tương đồng với nhau, những tính năng chưa được nâng cấp nhiều. Các phiên bản EMX về
sau chỉ chú tâm vào việc thiết lập các thông số sao cho phù hợp với phiên bản Pro/Creo
đang có chứ chưa chú tâm vào việc xây dựng thêm ứng dụng.
Đối tựng sử dụng EMX: Vì đây là module hổ trợ cho việc thiết kế khuôn nên đối
tượng chủ yếu cần sử dụng EMX là những người quan tâm đến thiết kế khuôn mẫu và biết

sử dụng Pro/Creo. EMX cung cấp cho bạn những chi tiết tiêu chuẩn để các bạn thực hiện
xây dựng bộ khuôn của mình một cách đơn giản và thời gian ngắn nhất.
EMX là một module mở nên những thông số bên trong nó bạn có thể tự mình chỉnh
sữa và biên tập thêm. Module chính là một thư viện những chi tiết tiêu chuẩn về khuôn
được xây dựng và tích hợp vào Pro/Creo, vì vậy trong quá trình bạn xây dựng khuôn nếu
cảm thấy những chi tiết chưa hợp lý các bạn cũng có thể tự mình chỉnh sữa hoặc xây dựng
mới.
EMX cung cấp cho bạn lệnh library để bạn tự tạo thư viện cho mình khi cần. Đây là
hình thức mở để bạn tự tinh chỉnh những thành phầ...
THIẾT KẾ KHUÔN VỚI EXPERT MOLDBASE
EXTENSION 7.0 F000
1.0 do chọn EMX 7.0
Trong thời đại hiện nay việc tính toán,thiết kế, gia công sản phẩm cơ khí đã và đang
chuyển sang tự động hóa hoàn toàn với sự giúp đở của hệ thống máy tính các cấu
điều khiển tự động.
Các hệ thống phần mềm mỗi ngày một phong p với nhiều ứng dụng khác nhau đáp
ứng những loại hình công việc cụ thể. Với sự giúp đở của hệ thống máy nh trang bị
các phần mềm CAD/CAM chúng ta thể thiết kế chế tạo những sản phẩm cơ khí với
độ phức tạp cao.
Để nâng cao tính kinh tế trong sản xuất những nhà sản xuất phần mềm luôn cố gắng
hoàn thiện những gói phần mềm của mình và những module mở rộng. Trong lĩnh vực chế
tạo khuôn mẫu ta thường nghe đến modul EMX được tích hợp trong phần mềm Pro/Creo
1.0. Thế nhưng những đặc điểm nổi bậc và tính năng của modul này thì chúng ta chưa thấy
nói nhiều.
EMX là từ viết tắt của “Expert Moldbase Extension module hổ trợ cho việc thiết
kế khuôn mẫu. Đây module cung cấp cho bạn những chi tiết bản để bạn hoàn thành
một hòm khuôn như thực tế. Việc này rất quan trọng trong việc tính toán kết cấu giá
thành của bộ khuôn.
Những phiên bản của EMX: Đối với từng phiên bản Pro/Engineer thì có một modul
EMX phù hợp. Đối với Pro/Engineer 2001 về trước ta có module EMX 4.1. Về sau module
EMX được nâng cấp lênh phiên bản EMX 7.0 dùng cho các phiên bản Creo Parametric 1.0
đây phiên bản mới nhất được ứng dụng. Về mặt tính năng thì các phiên bản EMX
tương đồng với nhau, những tính năng chưa được nâng cấp nhiều. Các phiên bản EMX về
sau chỉ chú tâm vào việc thiết lập các thông số sao cho phù hợp với phiên bản Pro/Creo
đang chứ chưa chú tâm vào việc xây dựng thêm ứng dụng.
Đối tựng sử dụng EMX: đây module hổ trợ cho việc thiết kế khuôn nên đối
tượng chủ yếu cần sử dụng EMX là những người quan tâm đến thiết kế khuôn mẫu và biết
Hướng dẫn dùng PTC Creo 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn dùng PTC Creo 7 - Người đăng: Namtien Us
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn dùng PTC Creo 7 9 10 418