Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn giải bài tập chi tiết máy

Được đăng lên bởi Lương Xuân Doan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 7576 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Gợi ý giải bài tập thi trắc nghiệm Chi tiết máy

Biên soạn: Vũ Lê Huy

Mục lục

Bài tập Chương I – Những vấn đề cơ bản................................................................................. 2
Bài tập Chương II – Tiết máy ghép .......................................................................................... 4
Bài tập Chương III – Đai .......................................................................................................... 6
Bài tập Chương IV – Xích ........................................................................................................ 9
Bài tập Chương V – Bánh răng............................................................................................... 11
Bài tập Chương VI – Trục vít ................................................................................................. 18
Bài tập Chương VII – Trục ..................................................................................................... 21
Bài tập Chương VIII – Ổ lăn .................................................................................................. 24
Bài tập Chương IX – Ổ trượt .................................................................................................. 28
Bài tập Chương X – Khớp nối ................................................................................................ 29
Bài tập Chương XI – Lò xo .................................................................................................... 29
Bài tập Chương XII – Truyền động vít đai ốc ........................................................................ 30

1

Gợi ý giải bài tập thi trắc nghiệm Chi tiết máy

Biên soạn: Vũ Lê Huy

Bài tập Chương I – Những vấn đề cơ bản
Câu 1: Cho hai hình trụ tiếp xúc ngoài, có đường kính là d1=100mm và d2=120mm. Mô đun
đàn hồi là E1=2,0.105MPa; E2=2,5.105MPa. Hệ số poat xông là µ1=0,28 ; µ2=0,31. Chịu lực
hướng tâm là Fr=5000N. Chiều dài tiếp xúc của hai hình trụ là L=100mm. Xác định ứng suất
tiếp xúc lớn nhất(MPa)?
a. 265,5

b. 270,2

 H  ZM

c. 266,4

d. 258,5

2.E1.E2
qH
q E
 0.418 H
; ZM 
 [ E2 (1  12 )  E1 (1   22 )]
2.


Câu 2: Chi tiết máy làm bằng thép chịu ứng suất không đổi, có giới hạn chảy là σch =
150MPa, hệ số an toàn S = 1,2. Ứng suất cho phép của chi tiết máy là:
b. 125 MPa

a. 150 MPa

[ ] 

 gh
s



c. 140 MPa

 lim
s

d. 165 Mpa

; gh = b / ch

Câu 3: Chi tiết máy làm bằng thép (m=6) chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng. Chi
tiết máy chịu ...
Gi ý gii bài tp thi trc nghim Chi tiết máy Biên son: Vũ Lê Huy
1
Mc lc
Bài tp Chương I – Nhng vn đề cơ bn................................................................................. 2
Bài tp Chương II – Tiết máy ghép .......................................................................................... 4
Bài tp Chương III – Đai .......................................................................................................... 6
Bài tp Chương IV – Xích ........................................................................................................ 9
Bài tp Chương V – Bánh răng............................................................................................... 11
Bài tp Chương VI – Trc vít ................................................................................................. 18
Bài tp Chương VII – Trc ..................................................................................................... 21
Bài tp Chương VIII – lăn .................................................................................................. 24
Bài tp Chương IX – trượt .................................................................................................. 28
Bài tp Chương X – Khp ni ................................................................................................ 29
Bài tp Chương XI – Lò xo .................................................................................................... 29
Bài tp Chương XII – Truyn động vít đai c ........................................................................ 30
hướng dẫn giải bài tập chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn giải bài tập chi tiết máy - Người đăng: Lương Xuân Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
hướng dẫn giải bài tập chi tiết máy 9 10 372