Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học sinh sáng tạo bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy

Được đăng lên bởi smtl1808ml-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
STT NỘI DUNG
1
A. Đặt vấn đề
B. Giải quyết vấn đề
1. Cơ sở lí luận
2
2. Thực trạng của vấn đề
3. Các giải pháp
4. Kết quả
3
Kết luận
4
Tài liệu tham khảo

TRANG
1
2
11
12
13

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới Giáo dục là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nền giáo dục
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Một trong những vấn đề cơ bản của đổi mới
giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có đổi mới phương pháp

0

dạy học môn toán. Toán học có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong
chương trình phổ thông cũng như trong thực tiễn cuộc sống. Học tốt môn toán
học sinh sẽ có khả năng lĩnh hội các tri thức khác một cách lôgic và khoa học.
Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để học sinh học tốt môn toán? Qua
quá trình giảng dạy, theo tôi trước hết cần tạo cho học sinh niềm tin, sự hứng
thú, động lực khám phá tri thức mới trong chính con người các em. Muốn làm
được điều này đòi hỏi người thầy phải đem tri thức mới đến với học sinh một
cách tự nhiên nhất, để các em cảm thấy như tự mình khám phá ra được tri
thức mới đó.
Trong chương trình toán THPT, nội dung về bất đẳng thức luôn làm đau
đầu cả người thầy lẫn người trò. Đây là một nội dung rất khó, để giải quyết
được các bài toán về bất đẳng thức, yêu cầu người làm phải có kiến thức sâu
rộng và một tư duy sáng tạo. Thực hiện chứng minh các bất đẳng thức khó ở
chỗ không bài nào giống bài nào, mỗi bài đều có cái khó riêng của nó. Nhưng
nếu đã từng giải nhiều bài toán về bất đẳng thức, thì chúng ta dễ dàng nhận
thầy hình như có một số bất đẳng thức là hệ quả của nhau. Điều này gợi cho
chúng ta suy nghĩ về việc khai thác các bất đẳng thức đã biết để có các bất
đẳng thức mới tương đương hoặc là hệ quả của nhau. Từ đó có thể “thác
triển” để có các bất đẳng thức mới, tạo một “phản xạ” tự nhiên về việc sáng
tác các bất đẳng thức từ một bất đẳng thức gốc. Làm được điều này, người
thầy và người trò sẽ có một số lượng bài tập phong phú để rèn luyện kĩ năng
chứng minh bất đẳng thức. Đồng thời từ đó tạo tâm lí tự tin và hứng khởi khi
gặp toán bất đẳng thức cho học sinh, góp phần nâng cao điểm số của các em
trong các kì thi quan trọng. Xuất phát từ lí do đó tôi mạnh dạn nghiên cứu và
thực hiện đề tài: “Sáng tạo chùm bất đẳng thức từ 1 bất đẳng thức đơn giản đã
biết”.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lí luận
Bất đẳng thức là một dạng toán biến hóa rất khó dự đoán, khó tìm ra “chìa
khóa” để giải. Phương pháp chung là vậy nhưng với mỗi bất đẳng thức lại có
một cách giải khác nhau, không theo lối mòn nào cả. Chính vì vậy c...
MỤC LỤC
STT NỘI DUNG TRANG
1 A. Đặt vấn đề
1
2
B. Giải quyết vấn đề
1. Cơ sở lí luận
2. Thực trạng của vấn đề
2
3. Các giải pháp
4. Kết quả 11
3 Kết luận 12
4 Tài liệu tham khảo 13
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới Giáo dục là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nền giáo dục
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Một trong những vấn đề bản của đổi mới
giáo dục đổi mới phương pháp dạy học, trong đó đổi mới phương pháp
0
Hướng dẫn học sinh sáng tạo bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học sinh sáng tạo bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy - Người đăng: smtl1808ml-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn học sinh sáng tạo bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy 9 10 188