Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học sinh tự học

Được đăng lên bởi quang su
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baùo caùo chuyeân ñeà (2007-2008)

Chuyên đề: Hướng dẫn học sinh tự học
I/MỞ ĐẦU
Hiện nay các môn học trong nhà trường đang dạy theo phương pháp đổi mới,một
phương pháp dạy theo hướng tích cực hoá người học, thể dục cũng là môn được áp dụng
phương pháp đổi mới và đã được thực hiện. Qua 5 năm cho thấy phương pháp đổi mới đã
mang lại hiệu quả giáo dục cao, giáo dục thể chất nhà trường đã có chuyển biến rõ rệt, khảo
sát chất lượng đầu năm đều có tăng tiến về chất lượng, đa số học sinh đều đạt tiêu chuẩn
rèn luyện thân thể. Một trong những yếu tố mang lại hiệu quả ấy phải nói đến một tiến trình
rất quan trọng trong giờ dạy đó là phần “hướng dẫn học sinh tự học”mà lâu nay vốn chỉ
được xem như là một phần phụ ít được chú trọng.
1.Mục đích nghiên cứu.
Hướng dẫn học sinh tự học là một tiến trình không thể thiếu trong giờ dạy nhằm
hướng cho học sinh có thói quen luyện tập rèn luyện kĩ thuật ,nâng cao kĩ năng động tác, do
phạm vi diễn giải của giáo viên trong giờ học chưa đáp ứng được hoặc quỹ thời gian ở lớp
không đủ để học sinh luyện tập. Tuy vậy, lâu nay chúng ta chưa chú trọng nhiều khâu

Baùo caùo chuyeân ñeà (2007-2008)

hướng dẫn học sinh tự học trong tiết học làm sao cho hiệu quả, giúp học sinh nhớ lâu, thiết
thực đối với bài học lẫn bài sắp học, dẫn đến học sinh chưa có sự nhảy vọt về phát triển và
định hình động tác, học sinh chưa có động cơ rèn luyện kĩ năng, nâng cao chất lượng động
tác vừa học.Vì lẽ đó, đổi mới khâu hướng dẫn học sinh tự học trong tiết học hiện nay nhằm
khắc phục những tồn tại trên là một thực tế cần được chú trọng.
2.Đối tượng phạm vi nghiên cứu.
- Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS Trần Kiệt, sau 5 năm đổi mới phương pháp
tôi đã nhận thấy và đã thực hiện nghiêm túc khâu hướng dẫn học sinh tự học tại một khối
lớp 8 ở trường.
3.Phương pháp nghiên cứu.
-Phân loại giờ học thể dục (Giờ chuẩn bị thể lực chung, giờ chuẩn bị thể lực chuyên
môn.)
-Định mức kiến thức,lượng vận động,tính chất động tác (then chốt kĩ thuật…)
-Nghiên cứu cách hướng dẫn nội dung tự học.
-Bố trí, biên soạn phần hướng dẫn tự học theo từng nội dung
-Đánh giá so sánh kết quả
4.Nội dung đề tài: “Hướng dẫn học sinh tự học”

Baùo caùo chuyeân ñeà (2007-2008)

I/Mở đầu
1.Mục đích nghiên cứu
2.Đối tuợng phạm vi
3.Phương pháp nghiên cứu
4.Nội dung
II/Nội dung đề tài
ChươngI: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài
1.Cơ sở pháp lí
2.Cơ sở lí luận
3.Cơ sở thực tiễn
ChươngII:
1.Khái quát phạm vi
2.Thực trạng đề tài nghiên cứu
Chương III:Biện pháp,giải pháp chủ yếu để thực hiện đề ...
Baùo caùo chuyeân ñeà (2007-2008)
Chuyên đề: Hướng dẫn học sinh tự học
I/MỞ ĐẦU
Hiện nay các môn học trong nhà trường đang dạy theo phương pháp đổi mới,một
phương pháp dạy theo hướng tích cực hoá người học, thể dục cũng là môn được áp dụng
phương pháp đổi mới đã được thực hiện. Qua 5 m cho thấy phương pháp đổi mới đã
mang lại hiệu quả giáo dục cao, giáo dục thể chất nhà trường đã có chuyển biến rõ rệt, khảo
sát chất lượng đầu năm đều tăng tiến về chất lượng, đa s học sinh đều đạt tiêu chuẩn
rèn luyện thân thể. Một trong những yếu tố mang lại hiệu quả ấy phải nói đến một tiến trình
rất quan trọng trong giờ dạy đó phần “hướng dẫn học sinh tự học”mà u nay vốn ch
được xem như là một phần phụ ít được chú trọng.
1.Mục đích nghiên cứu.
Hướng dẫn học sinh tự học một tiến trình không thể thiếu trong giờ dạy nhằm
hướng cho học sinh có thói quen luyện tập rèn luyện kĩ thuật ,nâng cao kĩ năng động tác, do
phạm vi diễn giải của giáo viên trong giờ học chưa đáp ứng được hoặc quỹ thời gian lớp
không đủ để học sinh luyện tập. Tuy vậy, lâu nay chúng ta chưa chú trọng nhiều khâu
Hướng dẫn học sinh tự học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học sinh tự học - Người đăng: quang su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn học sinh tự học 9 10 79