Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn học sinh yếu kém toán

Được đăng lên bởi bienhaui
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIÚP HỌC SINH YẾU TOÁN TIẾN BỘ Ở LỚP 4
…….o..o…….
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa mới là việc đổi
mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các môn trong đó có môn toán.Toán là một trong
những môn học quan trọng vì nó gắn liền với thực tế, giúp các em biết áp dụng tính toán
trong cuộc sống hàng ngày... Ở Tiểu học hầu như tất cả các môn đều có ba đối tượng
học sinh đó là học sinh giỏi, khá ; học sinh trung bình và học sinh yếu, mà thầy cô giáo
và cha mẹ các em cũng như mọi người thường có ấn tượng khó quyên nhất là đối tượng
học sinh học yếu. Nhưng làm sao để các em tiến bộ ? Đây là bài toán mà bất kỳ giáo
viên nào cũng mong sớm tìm được đáp số, để các em có được sự tiến bộ thật sự thì
không ai khác là bản thân các em cần phải cố gắng nỗ lực , kiên chì tự giác học tập ,
không chỉ có vậy mà bản thân người giáo viên chủ nhiệm phải có những phương pháp
đặc biệt để giảng dạy đối tượng này.
Trong nhiều năm qua mặc dù nhà trường rất quan tâm đến chất lượng học sinh , các
giáo viên khi giảng dạy đã cố gắng hết công sức , không ngại khó , nhưng đối tượng học
sinh học yếu vẫn còn. Điều đó đó đã thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra những
giải pháp tốt nhất giúp các em có kiến thức cơ bản về môn Toán để theo kịp chương
trình làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức ở các lớp sau.

2. Phạm vi triển khai thực hiện:
1. Học sinh lớp 4.
2. Giáo viên giảng dạy lớp 4.

3. Mô tả sáng kiến:
Trang 1

Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu , rút kinh nghiệm tôi nhận thấy học sinh
lớp 4 nhiều em có thể gọi là học sinh học yếu toán do rất nhiều nguyên nhân : nguyên
nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan cụ thể như sau :
A) Nguyên nhân chủ quan :
Do bản thân học sinh không thích học, chán học, không có tính tự giác trong học
tập .
B) Nguyên nhân khách quan :
1. Học sinh bị hổng kiến thức .
2. Học sinh không chú ý trong tiết học , hay nói chuyện riêng .
3. Cha mẹ các em chưa quan tâm , hoặc quan tâm không đúng cách , thậm chí
không quan tâm đến việc học của các em .
4. Học sinh bị bạn bè rủ rê vào những trò chơi , khiến các em ham chơi hơn ham
học .
5. Do giáo viên sử dụng phương pháp chưa phù hợp với đối tượng học sinh yếu .
6. Công tác chủ nhiệm chưa tốt .
7. Mối quan hệ giữa giáo viên , phụ huynh và các đoàn thể chưa chặt chẽ .
* MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HỌC SINH LỚP 4 HỌC YẾU TOÁN TIẾN BỘ :
Nhằm nâng cao chất lượng học sinh của cả lớp thì việc phụ đạo học sinh yếu là ...
SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIÚP HỌC SINH YẾU TOÁN TIẾN BỘ Ở LỚP 4
…….o..o…….
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Cùng với việc đổi mới nội dung, chương trìnhsách giáo khoa mới là việc đổi
mới phương pháp giảng dạy tất cả các môn trong đó môn toán.Toán một trong
những môn học quan trọng vì nó gắn liền với thực tế, giúp các em biết áp dụng tính toán
trong cuộc sống hàng ngày... Tiểu học hầu như tất cả các môn đều có ba đối tượng
học sinh đó là học sinh giỏi, khá ; học sinh trung bình và học sinh yếu, mà thầy cô giáo
cha mẹ các em cũng như mọi người thường ấn tượng khó quyên nhất đối tượng
học sinh học yếu. Nhưng làm sao để các em tiến b ? Đây là bài toán bất kỳ giáo
viên nào cũng mong sớm tìm được đáp số, để các em được sự tiến bộ thật sự thì
không ai khác bản thân các em cần phải cố gng nỗ lực , kiên chì tự giác học tập ,
không chỉ vy bản thân người giáo viên chủ nhiệm phải những phương pháp
đặc biệt để giảng dạy đối tượng này.
Trong nhiều năm qua mặc dù nhà trường rất quan tâm đến chất lượng học sinh , các
giáo viên khi giảng dạy đã cố gắng hết công sức , không ngại khó , nhưng đối tượng học
sinh học yếu vn còn. Điều đó đó đã thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra những
giải pháp tốt nht giúp các em kiến thức bn về môn Toán để theo kịp chương
trình làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức ở các lớp sau.
2. Phạm vi triển khai thực hiện:
1. Học sinh lớp 4.
2. Giáo viên giảng dạy lớp 4.
3. Mô tả sáng kiến:
Trang 1
hướng dẫn học sinh yếu kém toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn học sinh yếu kém toán - Người đăng: bienhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hướng dẫn học sinh yếu kém toán 9 10 197