Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN MẦM NON

Được đăng lên bởi hungthcsphuthinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU MẦM NON
1. Một chú lưu ý khi thao tác
 Chỉ thực hiện dữ liệu trên File excel gốc xuất ra từ phần mềm, không được thêm
mới hoặc Copy/paste số liệu học sinh từ nơi khác.
 Chọn chính xác Thôn/Xóm/KP để thực hiện thao tác Xuất file gốc và cập nhật dữ
liệu tương ứng lên phần mềm, tránh trường hợp cập nhật nhầm dữ liệu của các
Thôn/Xóm/KP với nhau.
2. Tải file Excel mẫu nhập liệu
 Bước 1: Vào chức năng Tiện ích sau đó chọn Danh sách học sinh Mầm non

Hình 1: Chọn chức năng Danh sách học sinh Mầm non
 Bước 2: Chọn Thôn/Xóm/Khu phố thuộc đơn vị mình muốn xuất danh sách học sinh
Mầm non

Hình 2: Chọn Thôn/xóm muốn xuất danh sách Học sinh Mầm non
 Bước 3: Nhấp chuột vào đường dẫn có chữ Excel để tải danh sách học sinh Mầm non
về.

Hình 3: Chọn đường dẫn để xuất file Excel danh sách học sinh Mầm non
 Bước 4: Chon chức năng Lưu tập tin để lưu Danh sách học sinh Mầm non về máy tính
cá nhân.

Hình 4: Chọn Lưu tập tin
 Bước 5: Xác định thư mục lưu trữ

Hình 5: Chọn thư mục lưu file
Lưu ý: Khi lưu lại file Danh sách học sinh cần xác định rõ thư mục lưu file để phục vụ công
việc chỉnh sửa cũng như chọn file cập nhật lên hệ thống
3. Nhập dữ liệu và file excel mẫu
 Khi tải File excel danh sách học sinh của Thôn/Xóm/KP nào thì danh sách học sinh sẽ
hiển thị sẵn tất cả các học sinh Mầm non của khu đó.

 Người dùng chọn file excel danh sách đã tải về, sau đó tích chọn các thông tin tương
ứng của từng học sinh trong các cột màu cam liên quan đến các thông tin sau:
 Học 2 buổi/ngày
 Học bán trú
 Học đủ ngày theo quy định
 Chuyên cần
 Trẻ được theo dõi biểu đồ phát triển cân nặng
 Trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
 Trẻ được theo dõi biểu đồ phát triển chiều cao
 Trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi
 Trẻ dân tộc được chuẩn bị tiếng Việt
 Trẻ hoàn thành chương trình GDMN

Hình 6: Tích chọn các thông tin trong các cột màu cam tương ứng với với các thông tin
của từng học sinh.
 Lưu ý:
 Khi nhập dữ liệu của học sinh Mầm non, cần tích chọn chính xác các thông tin tương
ứng của từng cột.
 Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng cần phải chọn Lưu lại trước khi cập nhật lên
phần mềm.
4. Cập nhật dữ liệu mầm non lên phần mềm
 Sau khi điền thông tin chính xác vào các file Danh sách học sinh Mầm non và Lưu lại
của Thôn/Xóm/KP nào, chúng ta sẽ cập nhật chính xác các file đó lên Thôn/Xóm/KP tương
ứng, cách làm như sau:
 Bước 1: Chọn Thôn/Xóm/KP muốn cập nhật dữ liệu Mần non

Hình 7: Chọn Thôn/Xóm/KP muốn nhập dữ liệu Mầm non lên

 Bước 2: Nhấp ...
HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU MẦM NON
1. Một chú lưu ý khi thao tác
Chỉ thực hiện dữ liệu trên File excel gốc xuất ra từ phần mềm, không được thêm
mới hoặc Copy/paste số liệu học sinh từ nơi khác.
Chọn chính xác Thôn/Xóm/KP để thực hiện thao tác Xuất file gốc cập nhật dữ
liệu tương ứng lên phần mềm, tránh trường hợp cập nhật nhầm d liệu của các
Thôn/Xóm/KP với nhau.
2. Tải file Excel mẫu nhập liệu
Bước 1: Vào chức năng Tiện ích sau đó chọn Danh sách học sinh Mầm non
Hình 1: Chọn chức năng Danh sách học sinh Mầm non
Bước 2: Chọn Thôn/Xóm/Khu phố thuộc đơn vị nh muốn xuất danh sách học sinh
Mầm non
Hình 2: Chọn Thôn/xóm muốn xuất danh sách Học sinh Mầm non
Bước 3: Nhấp chuột vào đường dẫn chữ Excel để tải danh sách học sinh Mầm non
về.
Hình 3: Chọn đường dẫn để xuất file Excel danh sách học sinh Mầm non
Bước 4: Chon chức năng Lưu tập tin để lưu Danh sách học sinh Mầm non về máy tính
cá nhân.
HƯỚNG DẪN MẦM NON - Trang 2
HƯỚNG DẪN MẦM NON - Người đăng: hungthcsphuthinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HƯỚNG DẪN MẦM NON 9 10 309