Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

Được đăng lên bởi David Tuan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2647 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG PHÁP
TỰ HỌC
Văn phòng Tư vấn Tâm lý – Giáo dục Đinh Tiên Hoàng

LÝ THUYẾT
I. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
II. CON NGƯỜI ĐÃ HỌC TẬP NTN?
III. TÔI SẼ PHẢI HỌC NTN?
IV. BÍ QUYẾT HỌC TẬP HIỆU QUẢ

KHỞI ĐỘNG
 Các em gặp khó khăn gì trong quá trình

học tập?
 Các em có thuận lợi gì nếu tiếp tục học?
 Các em mong muốn gì trong quá trình

học của mình?

I. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
 Học để biết
 Học để làm
 Học để làm người
 Học để cùng chung sống

Häc ®Ó lËp th©n, lËp

II. CON NGƯỜI ĐÃ HỌC
TẬP NTN?
1. Vai trò của giác quan
2. Vai trò của tư duy
3. Vai trò của cảm xúc EQ

1.VAI TRÒ
CỦA GIÁC QUAN
1. HỌC BẰNG THỊ GIÁC
2. HỌC BẰNG THÍNH GIÁC
3. HỌC BẰNG XÚC GIÁC, VẬN

ĐỘNG

HỌC BẰNG THỊ GIÁC
 Học qua sơ đồ, bảng biểu
 Dùng màu sắc để làm nổi bật

các điểm quan trọng trong
bài

HỌC BẰNG THÍNH GIÁC
 Học thuộc từ vựng, hiệu đính bài viết

bằng cách nói to, đọc to lên
 Diễn đạt lại bài giảng như là để kể lại
cho người khác
 Cảm nhận văn thơ bằng cách diễn
đạt như trong kịch
 Giải toán bằng cách nói nhẩm từng
bước để dần dần đi đến đáp án.

HỌC BẰNG XÚC GIÁC
VẬN ĐỘNG
 Người học có thể vẽ bằng tay trong

không trung về sự vật đã được
quan sát
 Người học sẽ tiếp thu bài tốt hơn

nếu được sờ, nắm vào mô hình cụ
thể, làm thí nghiệm
 Dùng tay khi giải thích, cơ thể để

diễn đạt

Ho¹t ®éng ghi nhí cña c¸ nh©n
10% cái chúng ta đọc
20% cái chúng ta nghe
30% cái chúng ta nhìn
40% - 50% cái chúng
ta nhìn nghe và đọc

70% cái chúng
ta nói

90% cái chúng
ta nói và làm

Đọc
10% - 30% tiếp nhận = lời nói
Nghe
Xem biểu bảng
Xem phim, video
Quan sát bài giảng

Tham gia thảo luận
Đưa ra một bài phát biểu

50% thông qua tiếp nhận
bằng việc nhìn (thị giác)

70% cái chúng ta tiếp

Thực hành những hoạt động thực tiễn

nhận và tham gia
Vận dụng được
qua hoạt động
cá nhân

Tóm lại
Học sinh phải biết tận dụng
các giác quan để học, tiếp
nhận và lưu giữ thông tin

2.VAI TRÒ CỦA TƯ DUY
2.1.Sử dụng trí nhớ hiệu quả
 Nhớ theo vị trí
 Nhớ theo kiểu móc xích giữa các ý
 Cách nhớ tên nhờ hình ảnh
 Nhớ những từ quan trọng

2.2.Các thao tác tư duy
* Xác định vấn đề
* Tìm kiếm và sắp xếp thông tin
* Các khả năng giải quyết vấn đề
* Lựa chọn phương án giải quyết
* Kiểm tra (cẩn trọng và cảm xúc)

2.3. Sơ đồ hóa quá trình tư duy

+ Sơ đồ hình cây
+ Sơ đồ vòng tròn

A.

1.
2.
3.
a.
b.
c.

B.
C.

2.4. Thang phát triển năng lực tư duy
1. Nhớ
2. Hiểu
3. Áp dụng
4. Phân tích
5. Đánh giá
6. Sáng tạo

3.VAI TRÒ CỦA EQ
 Có ý thức về khả năng của mình
 Có động cơ phấn đấu
 Kiên trì,...
HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG PHÁP
TỰ HỌC
Văn phòng Tư vấn Tâm lý – Giáo dục Đinh Tiên Hoàng
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC - Người đăng: David Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC 9 10 488