Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT DÒNG EXCELLENCE

Được đăng lên bởi Anh Quyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VENUS COMPANY LIMITED
32 Than Nhan Trung, 13th ward, Tan Binh Dist, HCMC
Tel: 08.38130568. Fax: 08.38130570
Website: 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT
DÒNG EXCELLENCE
I. KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIẶT:
1) Đảm bảo máy đặt vào vị trí ổn định
2) Kiểm tra thùng giặt đảm bảo không có những vật gây hư hại
3) Kiểm tra những móc khóa,dây khóa kéo quần áo, những vật sắc nhọn có thể gây ảnh hưởng đến
thùng giặt
4) Để cân bằng thùng giặt, không nên quấn quấn áo vào nhau, nên trải chúng ra đặc biệt là những
đồ giặt có kích thước lớn (như chăn, mền…)
II. QUÁ TRÌNH GIẶT:
Bước 1: Cho quần áo vào bên trong máy giặt, nên đặt đều xung quanh trục máy giặt.
Bước 2: Mở nắp đầu trục đứng, cho bột giặt vào bên trong trục.(như hình vẽ)

Hình 01: Bỏ bột giặt và nước xả vào trục đứng
Bước 3: Đậy nắp lại và cho nước xả quần áo vào nắp đậy trên đầu trục đứng . (Hình dáng giống như
một cái ly nằm trên đầu trục đứng).
Bước 4: Đóng nắp máy giặt lại và nhấn nút nguồn POWER trên mặt điều khiển để mở nguồn.
Bước 5: Chọn chu trình xử lý phù hợp với từng lọai đồ giặt. Nhấn 1 trong 6 nút sau:

•
•
•
•
•

Favourite
: chế độ giặt thông thường.
Permanent Press
: dùng cho đồ dễ nhăn như áo mỏng, sơ mi công sở.
Wool
: chế độ giặt đồ len.
Delicate
: chế độ giặt nhẹ nhàng như quần áo lót, áo khóac mỏng
Heavy Duty
: chế độ giặt cho quần áo quá bẩn hay trọng lượng lớn như quần áo
bảo hộ, quần jeans, khăn lông lớn, áo khoác …

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật
Hotline : 08 – 3813 0568

VENUS COMPANY LIMITED
32 Than Nhan Trung, 13th ward, Tan Binh Dist, HCMC
Tel: 08.38130568. Fax: 08.38130570
Website: 

•

Regular
: chế độ giặt với chất bẩn bình thường, ít dơ bẩn và giặt hàng ngày
như khăn, áo thun, …
Bước 6: Chọn chương trình giặt. Nhấn nút
để chọn 1 trong 4 chương trình sau:

• Long Wash
: thời gian giặt lâu (bao gồm cả quá trình ngâm)
• Short Wash
: thời gian giặt nhanh hơn (không sử dụng quá trình ngâm)
• Rinse
: chỉ bao gồm quá trình xả
• Spin
: chỉ bao gồm quá trình vắt
Bước 7: Chọn chế độ giặt. Nhấn nút Options để chọn 1 trong 3 chế độ sau:
•
•

•

Eco
: tiết kiệm nước và xà bông 25%
Water Saver
: tiết kiệm nước thấp nhất (minimise), khi
dùng kết hợp với chế độ Heavy Duty và Regular trong Wash
Cycle
Soak
: chế độ ngâm, dành cho những loại đồ cần xử lý kỹ.
(Khi chọn chế độ ngâm, quần áo được giữ lại ngâm trong 2 giờ trước khi hòan tất
công đọan xả và vắt. Trong quá trình ngâm, máy giặt sẽ khuấy vài giây mỗi phút.)

Bước 8: Chọn nhiệt độ nước cấp cho má...
VENUS COMPANY LIMITED
32 Than Nhan Trung, 13
th
ward, Tan Binh Dist, HCMC
Tel: 08.38130568. Fax: 08.38130570
Website: www.venuscorp.com.vn
Mi chi tiết xin vui lòng liên h b phn k thut
Hotline : 08 3813 0568
HƯNG DN S DNG MÁY GIT
DÒNG EXCELLENCE
I. KIM TRA TRƯC KHI GIT:
1) Đảm bo máy đặt vào vtrí n định
2) Kim tra thùng giặt đảm bo không có nhng vật gây hư hi
3) Kim tra nhng móc khóa,dây khóa kéo qun áo, nhng vt sc nhn th y nh ng đến
thùng git
4) Để cân bng thùng git, không nên qun qun áo vào nhau, nên tri chúng ra đặc bit nhng
đồ giặt có kích thưc ln (như chăn, mền…)
II. QUÁ TRÌNH GIT:
Bước 1: Cho qun áo vào bên trong máy giặt, nên đặt đều xung quanh trc máy git.
Bước 2: M nắp đu trc đứng, cho bt git vào bên trong trục.(như hình v)
Hình 01: B bt giặt và nưc x vào trục đng
Bước 3: Đy np lại và cho nưc x qun áo vào nắp đậy trên đầu trục đứng . (Hình dáng giống như
mt cái ly nm trên đu trục đng).
Bước 4: Đóng np máy git li và nhn nút ngun POWER trên mặt điu khiển để m ngun.
Bước 5: Chn chu trình xphù hp vi tng lọai đồ git. Nhn 1 trong 6 nút sau:
Favourite : chế độ giặt thông thường.
Permanent Press : dùng cho đ dễ nhăn như áo mỏng, sơ mi công s.
Wool : chế độ giặt đồ len.
Delicate : chế độ git nh nhàng như quần áo lót, áo khóac mng
Heavy Duty : chế độ git cho qun áo quá bn hay trng lượng lớn như quần áo
bo h, qun jeans, khăn lông ln, áo khoác
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT DÒNG EXCELLENCE - Trang 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT DÒNG EXCELLENCE - Người đăng: Anh Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT DÒNG EXCELLENCE 9 10 650