Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm NetOp School

Được đăng lên bởi phu17
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danware NetOp School
Phần mềm dạy học thực hành tin
học, ngoại ngữ
Nếu ai đã sử dụng các phòng LAB máy tính dùng thiết bị mạng AVNET bạn sẽ
thấy các tính năng tuyệt vời của việc dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ. Có
một phần mềm làm được hết các chức năng trên mà không phải mua nhiều thiết
bị đó là NetOp School. Phần mềm do hãng Danware viết. Bạn chỉ cần phòng máy
tính nối mạng Windows 98, Windows 2000 hoặc Windows XP, máy chủ dùng
Windows 2000 loại nào cũng được, tốc độ đường truyền của mạng 100 Mbps.
Cuối cùng bạn chỉ cần cài đặt phần mềm NetOp School (bản dùng thử). So với
giá thiết bị toàn bộ phòng Computer LAB dùng mạng AVNET thì bạn mua bạn
quyền của phần mềm này còn rẻ hơn nhiều.
1. Cách cài đặt:
- Khởi động toàn bộ máy trạm và máy chủ, các máy trạm login vào User
Administrator hoặc quyền tương đương. Mật khẩu của user này phải trùng với
mật khẩu của user login vào máy chủ trong khi cài đặt phần mềm.
- Tại máy chủ chạy file Setup.exe cài đặt phần Teacher, khi hoàn thành cài đặt
cho máy chủ, kế tiếp chương trình thông báo Netop Student Deloyment – Class
selection bắt đầu phần cài đặt cho máy trạm.
Chúng ta khai báo các thông số như Workgroup của phòng máy (nên khai báo
tất cả các máy trong phòng cùng một Workgroup), kết nối qua giao thức TCP/IP,
hoặc IPX/SPX tùy chọn.
Chương trình sẽ tự đồng tìm ra các máy trạm và cài đặt phần Netop Student
xuống máy trạm. Sau khi hoàn thành khởi động lại phòng máy và chạy chương
trình Netop School trên máy chủ bạn sẽ thấy danh sách các máy trạm trong màn
hình.
- Trường hợp máy chủ không nhận ra máy trạm trong danh sách, bạn có thể cài
đặt phần Netop Student tại máy trạm. Các máy trạm phải có cùng một số
License key.
2. Sử dụng:
- Chuyển màn hình máy chủ xuống máy trạm: Chọn toàn bộ các máy có trong
danh sách, hoặc một số máy tùy ý. Bấm vào nút Give Demo, toàn bộ màn hình
máy trạm sẽ nhìn thấy màn hình máy chủ.
Có hai lựa chọn cho chế độ này:
- Chỉ xem mà không sử dụng được.
- Có thể chuyển đổi giữa cửa sổ Demo của máy chủ và màn hình máy trạm.
- Điều khiển một máy trạm: chọn tên của máy trạm trong danh sách và bấm vào
nút Remote Control, màn hình máy trạm sẽ hiện lên một cửa sổ trên máy chủ ở
màn hình này có hai chế độ: 1 cho phép máy trạm thao tác; 2 không cho phép

thao tác bằng cách khóa bàn phím và mouse. Có thể điều khiển nhiều máy trạm
trên nhiều cửa sổ khác nhau của máy chủ.
- Xem màn hình toàn bộ phòng máy: bấm vào nút Mosaic View (xem toàn bộ
màn hình với kích thước thu nhỏ). Nếu bấm vào nút Monitor Stu...
Danware NetOp School
Phần mềm dạy học thực hành tin
học, ngoại ngữ
Nếu ai đã sử dụng các phòng LAB máy tính dùng thiết bị mạng AVNET bạn sẽ
thấy các tính năng tuyệt vời của việc dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ. Có
một phần mềm làm được hết các chức năng trên mà không phải mua nhiều thiết
bị đó là NetOp School. Phần mềm do hãng Danware viết. Bạn chỉ cần phòng máy
tính nối mạng Windows 98, Windows 2000 hoặc Windows XP, máy chủ dùng
Windows 2000 loại nào cũng được, tốc độ đường truyền của mạng 100 Mbps.
Cuối cùng bạn chỉ cần cài đặt phần mềm NetOp School (bản dùng thử). So với
giá thiết bị toàn bộ phòng Computer LAB dùng mạng AVNET thì bạn mua bạn
quyền của phần mềm này còn rẻ hơn nhiều.
1. Cách cài đặt:
- Khởi động toàn bộ máy trạm và máy chủ, các máy trạm login vào User
Administrator hoặc quyền tương đương. Mật khẩu của user này phải trùng với
mật khẩu của user login vào máy chủ trong khi cài đặt phần mềm.
- Tại máy chủ chạy file Setup.exe cài đặt phần Teacher, khi hoàn thành cài đặt
cho máy chủ, kế tiếp chương trình thông báo Netop Student Deloyment – Class
selection bắt đầu phần cài đặt cho máy trạm.
Chúng ta khai báo các thông số như Workgroup của phòng máy (nên khai báo
tất cả các máy trong phòng cùng một Workgroup), kết nối qua giao thức TCP/IP,
hoặc IPX/SPX tùy chọn.
Chương trình sẽ tự đồng tìm ra các máy trạm và cài đặt phần Netop Student
xuống máy trạm. Sau khi hoàn thành khởi động lại phòng máy và chạy chương
trình Netop School trên máy chủ bạn sẽ thấy danh sách các máy trạm trong màn
hình.
- Trường hợp máy chủ không nhận ra máy trạm trong danh sách, bạn có thể cài
đặt phần Netop Student tại máy trạm. Các máy trạm phải có cùng một số
License key.
2. Sử dụng:
- Chuyển màn hình máy chủ xuống máy trạm: Chọn toàn bộ các máy có trong
danh sách, hoặc một số máy tùy ý. Bấm vào nút Give Demo, toàn bộ màn hình
máy trạm sẽ nhìn thấy màn hình máy chủ.
Có hai lựa chọn cho chế độ này:
- Chỉ xem mà không sử dụng được.
- Có thể chuyển đổi giữa cửa sổ Demo của máy chủ và màn hình máy trạm.
- Điều khiển một máy trạm: chọn tên của máy trạm trong danh sách và bấm vào
nút Remote Control, màn hình máy trạm sẽ hiện lên một cửa sổ trên máy chủ ở
màn hình này có hai chế độ: 1 cho phép máy trạm thao tác; 2 không cho phép
Hướng dẫn sử dụng phần mềm NetOp School - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng phần mềm NetOp School - Người đăng: phu17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm NetOp School 9 10 342