Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sửu dụng Nova

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

Ví dụ đưa ra nhằm giúp mọi người làm quen nhanh với Nova , từ đó dễ nghiên cứu kĩ
hơn một cách từ từ .
Có thể gửi thắc mắc của nình đến Tuđonghoatkck44@gmail.com
I. Nhập số liệu :
Trong ví dụ này chỉ hướng dẫn nhập số liệu từ 1 tệp cao trình dạng đuôi *.txt .
Từ menu Địa hình chọn Tạo mô hình điểm\Tạo điểm cao trình từ tệp số liệu , xuất hiện hộp thoại
Chọn kiểu hệ toạ độ :

Ý nghĩa cụ thể của hai hệ tạo độ giả định ( Hệ toạ độ theo phương bắc )và AutoCAD (XoY thông
thường) ở trên mọi người đọc thêm trong Help của Nova .
Trong ví dụ này tớ lấy theo Hệ tạo độ giả định, sau khi chọn OK , trong hộp thoại Open , mở đến
thư mục chứa tệp số liệu của mình , ví dụ trong thư mục cài đặt của NOVA có tệo ToanDac.txt :

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

1

PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

Chọn Open để nhập tệp số liệu , sau khi chọn , nếu chưa thấy điểm xuất hiện chọn Zoom All.
Tập hợp điểm sau khi nhập có dạng :

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

2

PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

II. Bình đồ tuyến :
1. Vẽ đường đồng mức , lưới tự nhiên :
a, Vẽ đường đồng mức .
- Thực hiện vẽ một đường Polyline bao quanh tập hợp điểm vừa nhập , vd được :

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

3

PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

- Chọn menu Bình đồ \ Xây dựng mô hình lưới bề mặt : Quét toàn bộ tập hợp điểm và đường
Polyline bao quanh , thực hiện theo dòng nhắc trong hộp thoại Command :
Command: LTG
< Lệnh tắt >
Select objects: Other corner: 563 found
Select objects:
Chọn đường bao địa hình : Click phải vào đường Polyline bao ngoài .
Chọn lỗ thủng thứ 1 : < Ý nghĩa lỗ thủng đọc thêm trong Help> Click phải chuột ra phần
ngoài đường bao .
- Chọn menu Bình đồ \Vẽ đường đồng mức , xuất hiện hộp thoại :

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

4

PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

Ý nghĩa các giá trị xem trong Help . Ta cứ chọn ví dụ như trên , OK : Các đường đồng mức xuất
hiện dạng :

b. Vẽ lưới bề mặt tự nhiên.
Trước khi tạo lưới bề mặt tự nhiên cần khai báo khoảng dịch của phối cảnh .
- Chọn menu Địa hình \ Khai báo < Lệnh tắt : KBNDH > , xuất hiện bảng :

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

5

PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

Chờ đợi và mở file đã vừa tạo :

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

40

PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com

Ví dụ NovaTDN 4.0 - Luu hành nội bộ

41

...
PCT - Tuđonghoatkcdk44@gmail.com
Ví d NovaTDN 4.0 - Luu hành ni b 1
Ví dụ đưa ra nhằm giúp mọi người làm quen nhanh vi Nova , từ đó d nghiên cu kĩ
hơn một cách từ từ .
Có thgửi thắc mắc của nình đến Tuđonghoatkck44@gmail.com
I. Nhập s liệu :
Trong ví d này ch hướng dẫn nhập s liệu t 1 tệp cao trình dạng đi *.txt .
T menu Địa hình chọn Tạo mô hình điểm\Tạo điểm cao tnh t tệp s liu , xuất hiện hộp thoại
Chn kiểu hệ toạ độ :
Ý nghĩa c th của hai h tạo độ gi định ( H to độ theo phương bc )và AutoCAD (XoY thông
thường) trên mi người đọc thêm trong Help của Nova .
Trong ví d này t ly theo H to độ gi định, sau khi chọn OK , trong hộp thoại Open , m đến
thư mục chứa tệp s liệu của nh , ví d trong thư mụci đặt của NOVA có tệo ToanDac.txt :
Hướng dẫn sửu dụng Nova - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sửu dụng Nova - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sửu dụng Nova 9 10 415