Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Được đăng lên bởi huongvt28041993
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Nguồn: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.     Trích dẫn trực tiếp:

a.      Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn.

Nguyễn Văn A (1992) “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”.

b.     Nếu nhiều tác giả:

Nguyễn Văn A, Trần Tú B, Đinh Thanh C (1992) “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”
.

c.      Trích dẫn từ báo cáo, sách…không có tác giả cụ thể:

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, NXB, trang).

2.     Trích dẫn gián tiếp:

a.      Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong
ngoặc đơn.

1/6

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước đã được chúng ta thực hiện… (Nguyễn Văn A,
2000).

b.     Nếu nhiều tác giả thì sắp xếp theo ABC

Du lịch là ngành công nghiệp không khói đã và đang mang lại cho đất nước… (Nguyễn Văn A,
Trần Tú B, Đinh Thanh C, 2002).

3.     Qui định về trích dẫn:

a.      Khi trích dẫn cần:

i.     Trích có chọn lọc.

ii.     Không trích (chép) liên tục và tất cả.

iii.     Không tập trung vào một tài liệu.

iv.     Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.

b.     Yêu cầu:

i.     Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác.

2/6

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

ii.     Câu trích, đoạn trích để trong ngoặc kép, in nghiêng.

iii.     Tất cả trích dẫn đều có chú thích chính xác đến số trang.

c.      Chú thích các trích dẫn từ văn bản phải để trong ngoặc vuông, ví dụ [15,177] nghĩa là:
trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15.

d.     Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, thì đánh
số 1, 2, 3 và đưa xuống footnote.

e.      Lời chú thích có dung lượng lớn, đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối cuốn sách hoặc khóa
luận.

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.     Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung,
Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch,
kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… ( đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người
biết biết có thể thêm phần dịch tiếng việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2.     Tài liệu tham khảo phải sắp xếp theo trình tự các phần như sau:

a.      Các văn bản hành chính nhà nước (Vd: Quốc hội, Luật Lao động).

3/6

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

b.     Sách tiếng Việt.

c.      Sách ...
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
Nguồn: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trích dẫn trực tiếp:
a. Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn.
Nguyễn Văn A (1992) “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”.
b. Nếu nhiều tác giả:
Nguyễn Văn A, Trần Tú B, Đinh Thanh C (1992) “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”
.
c. Trích dẫn từ báo cáo, sách…không có tác giả cụ thể:
“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, NXB, trang).
2. Trích dẫn gián tiếp:
a. Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong
ngoặc đơn.
1 / 6
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo - Người đăng: huongvt28041993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo 9 10 218