Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn viết luận văn đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi tranviethuy030193-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1 - Lời giới thiệu:
Có thể nói đồ án tốt nghiệp là một sản phẩm quan trọng, là đứa con tinh thần
của sinh viên. Song làm như thế nào, viết như thế nào, bảo vệ như thế nào thì sinh
viên còn có quá nhiều bỡ ngỡ. Chính vì vậy sau khi tham khảo, phân tích, chúng tôi
thống nhất biên soạn tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp sinh viên phần nào tháo gỡ các
khó khăn ấy. Đồng thời làm cơ sở thống nhất trong toàn Khoa về việc quản lý, quy
trình tổ chức cho sinh viên trong khi làm đồ án tốt nghiệp, giúp cho giáo viên trong
quá trình hướng dẫn sinh viên và đánh giá kết quả đồ án tốt nghiệp của sinh viên được
đúng đắn và thuận lợi.

2 - Thuật ngữ:





Đồ án tốt nghiệp dùng cho hệ kĩ thuật, công nghệ.
Luận văn tốt nghiệp dùng cho hệ khoa học xã hội, nhân văn.
Luận văn cao học.
Luận án Tiến sĩ.

Trong tài liệu này, chúng ta thống nhất dùng thuật ngữ đồ án tốt nghiệp. Trong
điều kiện cụ thể của hệ đào tạo, người đọc có thể thay thế cho phù hợp.

3 - Mục đích làm đồ án:
Đồ án tốt nghiệp là một dịp rất tốt để sinh viên:
 Rèn luyện kĩ năng tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi
phương diện.
 Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 Độc lập, tự chủ tạo ra một bản thiết kế, một bản đồ án hay luận văn hoàn
chỉnh.

4 - Ba câu hỏi lớn khi làm đồ án tốt nghiệp:
Quá trình làm đồ án tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập, sinh viên cần nhớ
và trả lời được 3 câu hỏi lớn như sau:
1. Làm gì ?
2. Làm như thế nào ?
3. Kết quả ra sao ?

1

Trả lời tốt được 3 câu hỏi trên sẽ dẫn đến thành công và giúp sinh viên giải
quyết được những lúng túng.
Làm gì? Nhiệm vụ được giao hoặc tự mình xác định cần phải giải quyết.
Làm như thế nào? Phần này bao gồm những ý chính như sau:
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá những cái người khác đã làm (trong
nước và quốc tế).
- Ghi chép lại các tài liệu tham khảo, website, phần mềm … tham khảo
để trích dẫn và để xếp vào phần phụ lục.
- Đề xuất ra phương án giải quyết của mình. Chứng minh, lý giải vì sao
chọn phương án như thế.
- Thiết kế chi tiết theo đề xuất của mình.
Kết quả ra sao ?
- Kết quả mình đã làm như các kết quả điều tra, kết quả phần cứng,
phần mềm, các biểu bảng, hình vẽ…),
- Đánh giá kết quả, so sánh với ý muốn ban đầu, so sánh với kết quả của
người khác…
- Đề ra phương hướng khắc phục những cái chưa giải quyết được
Với tư duy của 3 câu hỏi trên, các sinh viên sẽ yên tâm thoát khỏi sự lúng túng.
Phần sau đây...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
KHI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1 - Lời giới thiệu:
thể nói đồ án tốt nghiệp là một sản phẩm quan trọng, đứa con tinh thần
của sinh viên. Song làm như thế nào, viết như thế nào, bảo vệ như thế nào thì sinh
viên còn quá nhiều b ngỡ. Chính vậy sau khi tham khảo, phân tích, chúng tôi
thống nhất biên soạn tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp sinh viên phần nào tháo gỡ các
khó khăn ấy. Đồng thời làm sở thống nhất trong toàn Khoa về việc quản lý, quy
trình tổ chức cho sinh viên trong khi làm đồ án tốt nghiệp, giúp cho giáo viên trong
quá trình hướng dẫn sinh viên và đánh giá kết quả đồ án tốt nghiệp của sinh viên được
đúng đắn và thuận lợi.
2 - Thuật ngữ:
Đồ án tốt nghiệp dùng cho hệ kĩ thuật, công nghệ.
Luận văn tốt nghiệp dùng cho hệ khoa học xã hội, nhân văn.
Luận văn cao học.
Luận án Tiến sĩ.
Trong tài liệu này, chúng ta thống nhất dùng thuật ngữ đồ án tốt nghiệp. Trong
điều kiện cụ thể của hệ đào tạo, người đọc có thể thay thế cho phù hợp.
3 - Mục đích làm đồ án:
Đồ án tốt nghiệp là một dịp rất tốt để sinh viên:
Rèn luyện năng tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi
phương diện.
Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Độc lập, tự chủ tạo ra một bản thiết kế, một bản đồ án hay luận văn hoàn
chỉnh.
4 - Ba câu hỏi lớn khi làm đồ án tốt nghiệp:
Quá trình làm đồ án tốt nghiệp hay nhận nhiệm v thực tập, sinh viên cần nhớ
và trả lời được 3 câu hỏi lớn như sau:
1. Làm gì ?
2. Làm như thế nào ?
3. Kết quả ra sao ?
1
hướng dẫn viết luận văn đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn viết luận văn đồ án tốt nghiệp - Người đăng: tranviethuy030193-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hướng dẫn viết luận văn đồ án tốt nghiệp 9 10 86