Ktl-icon-tai-lieu

IMC

Được đăng lên bởi tubaba113
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lesson 01

MQ Solution., Inc

Giới thiệu tổng quát về Quy trình truyền thông tích hợp
(IMC)
(IMC = Integrated Marketing Communications)

Trình bày:

K enny J un

1

Các công cụ chính sử dụng trong IMC
Pointof
of
Point
Purchase
Purchase
Internet/
Internet/
Interactive
Interactive
Media
Media

Cácđối
đốitượng
tượng
Các
truyềnthông,
thông,
truyền
tiếpthị
thị
tiếp

Direct
Direct
Marketing
Marketing
Print
Print
Media
Media

Public
Public
Relations
Relations

Publicity
Publicity

Broadcast
Broadcast
Media
Media

Outdoor
Outdoor

Packaging
Packaging

Direct
Direct
Response
Response
Sales
Sales
Promotion
Promotion

Events
Events
2

Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

IMC – Nguyên tắc mở rộng toàn cầu

Fed Ex: China to Japan, next day
Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

3

Truyền thông theo phương pháp truyền thống

4

Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

Truyền thông theo phương pháp IMC

5

Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

Vậy, IMC là gì ?
IMC là một quá trình sử dụng các loại hình, phương tiện
truyền thông hợp lý nhất để đưa Khách hàng tới quyết
định mua sắm.

6

Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

Sự chuyển đổi tiếp thị mang tính Cách mạng
Quá khứ

Hiện tại – tương lai

QC
QCthông
thôngthường
thường

QC
QCđa
đaphương
phươngthức
thức

Media
Mediathông
thôngthường
thường

Media
Mediađặc
đặcbiệt
biệt

Lao
Laođộng
động

Nhân
Nhânviên
viênbán
bánhàng
hàng

Không
Khôngthị
thịtrường
trườngmục
mụctiêu
tiêu
Sự
Sựyếu
yếukém
kémcủa
củaAgency
Agency
Tiếp
Tiếpthị
thịtruyền
truyềnthống
thống
Giới
Giớihạn
hạnNetwork
Network

Có
Cóthị
thịtrường
trườngmục
mụctiêu
tiêu
Các
CácAgency
Agencychuyên
chuyênnghiệp
nghiệp
Trình
Trìnhdiễn
diễnhoạt
hoạtđộng
độngtiếp
tiếpthị
thịkhông
khônggiới
giớihạn
hạn
Không
Khônggiới
giớihạn
hạnNetwork
Network
7

Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

DELL - tiếp cận KH bằng hình thức Quảng cáo trên building
Copyright © 2008 – prepared by Kenny Jun

8

IMC và Thương hiệu
Mộtthương
thươnghiệu
hiệutốt
tốt(Brand
(Brand
Một
Identity)làlàsự
sựtổng
tổnghợp
hợpcủa
của
Identity)
cácnhân
nhântố:
tố:Tên,
Tên,logo,
logo,biểu
biểu
các
tượng,các
cácmẫu
mẫuthiết
thiếtkế,
kế,
tượng,
nhạchiệu,
hiệu,nhãn
nhãnmác,
mác,kiểu
kiểu
nhạc
dángcông
côngnghiệp,
nghiệp,sản
sản
dáng
phẩmhay
haydịch
dịchvụ
vụcủa
củanó
nó
phẩm
cónhững
nhữngtác
tácđộng
độngtích
tíchcực
cực
có
trongtâm
tâmtrí
tríKhách
Kháchhàng.
hàng.
trong
IMClàlàmột
mộtcông
côngcụ
cụtốt
tốt
IMC
giúpthương
thươnghiệu
hiệutruyền
truyền
giúp
tảicác
cácgiá
giátrị
trịmong
mong...
1
Lesson 01
Giới thiệu tổng quát về Quy trình truyền thông tích hợp
(IMC)
(IMC = Integrated Marketing Communications)
MQ Solution., Inc
Trình bày: Kenny Jun
IMC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IMC - Người đăng: tubaba113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
IMC 9 10 580