Ktl-icon-tai-lieu

Inequality via Theorems & Problems

Được đăng lên bởi hoangson5409
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bất đẳng thức qua các định lý và bài toán
Trần Nam Dũng
Trường ĐH KHTN TpHCM
Đi chậm tiến xa - Start small, go big
Làm thế nào để học toán một cách hiệu quả? Có phải là giải thật nhiều các bài toán?
Tất nhiên là muốn học toán thì phải biết giải toán. Nhưng nếu chỉ đâm đầu vào giải hay
đọc lời giải các bài toán sao cho thật nhiều, thật nhanh và cố gắng nhớ thì đó không phải
là một cách hay. Học toán là phải bắt đầu từ những vấn đề cơ bản, phải đi chậm để ngấm
và hiểu phương pháp một cách thấu đáo. Và phải luôn luôn bắt đầu từ việc nghiên cứu
các chứng minh định lý, tìm hiểu ý nghĩa và tầm ứng dụng của nó. Chính vì thế mà người
ta mới nói: Đi chậm tiến xa. Ai vội vàng sẽ dễ dàng vấp ngã và bị các bài toán đè lên: Lật
đật là toán đè. Hãy cố gắng làm toán với tốc độ thật chậm, thật chắc. Chậm khi học để
nhanh và chắc khi thi.
Bất đẳng thức là một mảng toán khó trong chương trình phổ thông nói chung và trong
chương trình chuyên toán nói chung. Mặc dù đã được trang bị những công cụ mạnh,
những phương pháp mới như phân tích bình phương, dồn biến, ABC, pqr, hàm lồi …
nhưng đứng trước các bài toán bất đẳng thức mới, chúng ta vẫn cảm thấy lúng túng và
thiếu tự tin.
Vậy thì làm thế nào để có thể tự tin và tìm ra định hướng khi giải một bài toán bất đẳng
thức? Để không bị bối rối và bơi trong một rừng các phương pháp khác nhau, chúng ta
phải nắm được các tư tưởng cơ bản trong chứng minh bất đẳng thức là:
Luôn tìm cách đưa về các bài toán đơn giản hơn bằng cách
+ Giảm dần số biến số
+ Thay thế bằng các biểu thức đơn giản hơn
Luôn nhớ những quy tắc cơ bản “No square is negative – x 2  0  x  R”, “Look at the
end – Hãy nhìn vào các đầu mút!”, “Hãy thuần nhất hoá và chuẩn hoá”, “Hãy đối xứng
hoá”, “Hãy sắp thứ tự!”, “Hãy đặt biến phụ!”.
Việc sử dụng các phương pháp đạo hàm, dồn biến, SOS, bất đẳng thức cổ điển, ABC,
pqr, quy nạp … chung quy cũng chỉ phục vụ cho mục đích đưa bất đẳng thức cần chứng
minh về dạng đơn giản hơn.

1. Phương pháp quy nạp toán học
Khi bất đẳng thức phụ thuộc vào biến số nguyên dương n (n có thể là biến số, có thể là số biến
số), ta có thể nghĩ đến phép quy nạp toán học: sử dụng bất đẳng thức ở n = k (hoặc nhỏ hơn) để
chứng minh cho n = k+1.

1. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta có bất đẳng thức
1 3 2n  1
1
. ...

.
2 4
2n
3n  1

2. Cho a, b là hai số thực dương. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức
a n  bn  a  b 


2
 2 

n

.

3. Cho x1, x2, ..., xn là n số thực dương có tích bằng 1. Hãy chứng minh rằng
x1 + x2 + ...+ xn ≥ ...
Bất đẳng thức qua các định lý và bài toán
Trần Nam Dũng
Trường ĐH KHTN TpHCM
Đi chậm tiến xa - Start small, go big
Làm thế nào để học toán một cách hiệu quả? Có phải là giải thật nhiều các bài toán?
Tất nhiên muốn học toán thì phải biết giải toán. Nhưng nếu chỉ đâm đầu vào giải hay
đọc lời giải các bài toán sao cho thật nhiều, thật nhanhcố gắng nhớ thì đó không phải
một cách hay. Học toán là phải bắt đầu từ những vấn đề cơ bản, phải đi chậm để ngấm
hiểu phương pháp một cách thấu đáo. phải luôn luôn bắt đầu từ việc nghiên cứu
các chứng minh định lý, tìm hiểu ý nghĩa và tầm ứng dụng của nó. Chính vì thế mà người
ta mới nói: Đi chậm tiến xa. Ai vội vàng sẽ dễ dàng vấp ngã và bị các bài toán đè lên: Lật
đật toán đè. Hãy cố gắng làm toán với tốc độ thật chậm, thật chắc. Chậm khi học để
nhanh và chắc khi thi.
Bất đẳng thức là một mảng toán khó trong chương trình phổ thông nói chung trong
chương trình chuyên toán nói chung. Mặc đã được trang bị những công cụ mạnh,
những phương pháp mới như phân tích bình phương, dồn biến, ABC, pqr, hàm lồi
nhưng đứng trước các bài toán bất đẳng thức mới, chúng ta vẫn cảm thấy ng túng
thiếu tự tin.
Vậy thì làm thế nào để thể tự tin tìm ra định hướng khi giải một bài toán bất đẳng
thức? Để không bị bối rối bơi trong một rừng các phương pháp khác nhau, chúng ta
phải nắm được các tư tưởng cơ bản trong chứng minh bất đẳng thức là:
Luôn tìm cách đưa về các bài toán đơn giản hơn bằng cách
+ Giảm dần số biến số
+ Thay thế bằng các biểu thức đơn giản hơn
Luôn nhớ những quy tắc bản “No square is negative x
2
0 x R”, “Look at the
end Hãy nhìn o các đầu mút!”, “Hãy thuần nhất hoá chuẩn hoá”, Hãy đối xứng
hoá”, “Hãy sắp thứ tự!”, “Hãy đặt biến phụ!”.
Việc sử dụng các phương pháp đạo hàm, dồn biến, SOS, bất đẳng thức cổ điển, ABC,
pqr, quy nạp … chung quy cũng chỉ phục vụ cho mục đích đưa bất đẳng thức cần chứng
minh về dạng đơn giản hơn.
Inequality via Theorems & Problems - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Inequality via Theorems & Problems - Người đăng: hoangson5409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Inequality via Theorems & Problems 9 10 663