Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2014-2015

Được đăng lên bởi sbdkkbdssttkktts
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC: 2014-2015

Môn Thi : TOÁN CHUYÊN
Ngày thi: 22-6- 2014
Thời gian làm bài : 150 phút
Câu 1: (2 điểm)
a)Giải phương trình: x 2x  3  3x  4
b)Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn điều kiện: x  y  z  0 & xyz  0 .

x2
y2
z2


y2  z 2  x 2 z 2  x 2  y2 x 2  y2  z 2
1 9

 x  y  y  x
Câu 2: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình: 
 x  y  4  4y

x x2
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho tam giác đều ABC và M là một điểm bất kì trên cạnh BC.Gọi D,E lần lượt là
hình chiếu vuông góc của M trên AB và AC.Xác định vị trí của M để tam giác
MDE có chu vi nhỏ nhất.
Tính giá trị biểu thức: P 

Câu 4: (2 điểm)
a)Cho x, y là hai số thực khác 0. Chứng minh rằng :

x2 y2 x y

 
y2 x2 y x

b)Cho a, b là hai số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P 

a2  3ab  b 2
ab  a  b 

Câu 5: (2 điểm)
Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O),kẻ các tiếp tuyến MA,MB với (O)
(A,B là các tiếp điểm).Gọi H là giao điểm của AB với OM,I là trung điểm của
MH.Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm K(K khác A).
a)Chứng minh HK vuông góc với AI
b) Tính số đo góc MKB
Câu 6: (1 điểm )
Tìm cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn phương trình:
2015  x 2  y2   2014  2xy  1  25

Giải
Câu 1: (2 điểm )
a)Giải phương trình: x 2x  3  3x  4
b)Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn điều kiện: x  y  z  0 & xyz  0 .
Tính giá trị biểu thức: P 

x2
y2
z2


y2  z 2  x 2 z 2  x 2  y2 x 2  y2  z 2

Giải:a) x 2x  3  3x  4

(Đkxđ:x  3 / 2 )

 x  2x  3   3x  4  2x  3x  9x 2  24x  16
2

2

3

2

 2x3  12x 2  24x  16  0  x 3  6x 2  12x  8  0   x  2   0  x  2 (nhận)
Vậy S={2}
2
2
b)Ta có :x+y+z=0  y  z  x   y  z    x   y2  z 2  x 2  2yz
3

Tương tự x 2  z 2  y2  2zx ; x 2  y2  z 2  2yx

x2
y2
z2
x 3  y3  z 3
P



Mà
2yz 2xz 2yx
2xyz

x3  y3  z3   x  y   3x 2 y  3xy2  z3   z   3xy  x  y   z3  3xyz
3

3

3xyz
 3 / 2
2xyz
Câu 2: (1,5 điểm)
1 9

 x  y  y  x 1
Giải hệ phương trình: 
(Đkx đ:x,y  0 )
 x  y  4  4y  2 

x x2
1 4 9 4y
4y 5 1
Lấy (1)-(2),ta được:    2  2    0  x 2  5xy  4y 2  0
y x x x
x
x y
2
2
2
  25y  16y  9y  0 Suy ra x1 = y , x2 = 4y
8
Với x = y, thế vào (1) ta được 2x   0  x 2  4  x  y  2
x
5
Với x=4y, thế vào (1) ta được 5y 
 0  x 2  1/ 4  x  1/ 2  y  2
4y
Vậy S   2;2 ;  2; 2 ;  2;1/ 2 ;  2; 1/ 2
Do đó: P 

Câu 3: (1,5 điểm)
Cho tam giác đều ABC và M là một điểm bất ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC: 2014-2015
Môn Thi : TOÁN CHUYÊN
Ngày thi: 22-6- 2014
Thời gian làm bài : 150 phút
Câu 1: (2 điểm)
a)Giải phương trình:
x 2x 3 3x 4
b)Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn điều kiện:
x y z 0&xyz 0
.
Tính giá trị biểu thức:
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
x y z
P
y z x z x y x y z
Câu 2: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình:
2
19
xy
yx
4 4y
xy
xx
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho tam giác đều ABC và M là một điểm bất kì trên cạnh BC.Gọi D,E lần lượt
hình chiếu vuông góc của M trên AB và AC.Xác định vị trí của M để tam giác
MDE có chu vi nhỏ nhất.
Câu 4: (2 điểm)
a)Cho x, y là hai số thực khác 0. Chứng minh rằng :
22
22
x y x y
yx
yx
b)Cho a, b là hai số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
22
a 3ab b
P
ab a b

Câu 5: (2 điểm)
Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O),kẻ các tiếp tuyến MA,MB với (O)
(A,B là các tiếp điểm).Gọi H là giao điểm của AB với OM,I là trung điểm của
MH.Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm K(K khác A).
a)Chứng minh HK vuông góc với AI
b) Tính số đo góc MKB
Câu 6: (1 điểm )
Tìm cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn phương trình:
22
2015 x y 2014 2xy 1 25
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2014-2015 - Người đăng: sbdkkbdssttkktts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2014-2015 9 10 784