Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bán trú mới nhất năm 2015 2016

Được đăng lên bởi duongvannghi1976
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT THCS
TỦA SÍN CHẢI

Số: /KH-PTDTBT THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tủa Sín Chải, ngày

tháng

năm 2015

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ NĂM HỌC: 2015 - 2016
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ
NĂM HỌC 2014 - 2015
1. Ưu điểm
* Về học sinh
- Đa số học sinh ở bán trú đi học đầy đủ và thực hiện công việc tự học khá
nghiêm túc
- Tỉ lệ học sinh chuyển lớp đạt 100%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%.
3 học sinh thi đỗ vào trường PTDT Nội trú huyện, tỉnh.
- Đa số học sinh bán trú có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, không có học
sinh có hạnh kiểm yếu, kém.
* Về đội ngũ
- 100% CB, GV, NV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 02 đồng chí đạt
giáo viên dạy giỏi cấp trường, 22 đ/c LĐTT, 08 đ/c được UBND huyện tặng
giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua
cấp cơ sở, 01 đ/c đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 đ/c được UBND
tỉnh tặng bằng khen. Nhà trường được công nhận tập thể LĐXS và được UBND
huyện tặng giấy khen.
2. Hạn chế
- Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học: 01/110 chiếm 0,9%.
- Duy trì sĩ số học sinh có lúc chưa cao vào thời điểm trước và sau tết
nguyên đán.
- Chất lượng học sinh thấp so với mặt bằng chung của huyện, tỉ lệ học
sinh yếu còn cao.
3. Nguyên nhân
- Công tác tham mưu với Ban giám hiệu, cấp ủy, chính quyền xã, phối kết
hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, các cấp học trong việc tuyên truyền
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục
tới nhân dân còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp.
- Nhận thức của các em chậm, còn ham chơi, chưa thực sự hiếu học, chưa
xác định được mục đích học tập của bản thân.
- việc học tập theo nhóm buổi tối còn chưa đạt hiệu quả .
- Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên thực
sự chưa hết minh vì học sinh, nhiều giáo viên còn ỉ lại trong công tác bán trú.

- Công tác quản lý của Ban Quản lý bán trú chưa khoa học, chưa chặt chẽ,
nhất là trong công tác vệ sinh phòng ở, vệ sinh bán trú và nuôi dưỡng học sinh bán
trú.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC BÁN TRÚ NĂM HỌC
2015 - 2016
1. Thực trạng
- Vế đội ngũ:
- Năm học 2015 - 2016 nhà trường có tổng số cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên là: 22 đồng chí. Trong đó: Quản lý: 03; Giáo viên: 15; Nhân viên 04
(Nữ: 10/22; Dân tộc: 06/22; Đảng viên: 08/22). Trình độ đào tạo: Đại học:
13/22; Cao đẳng: 06/22; Trung cấp: 01/22; Chưa qua đào tạo: 02/22.
- Về học sinh:
Khối lớp
...
PHÒNG GD&ĐT SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT THCS
TỦA SÍN CHẢI
Số: /KH-PTDTBT THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tủa Sín Chải, ngày tháng năm 2015
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ NĂM HỌC: 2015 - 2016
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. ĐÁNH GIÁ VIC THỰC HIN NHIM VCÔNG TÁC BÁN TRÚ
NĂM HC 2014 - 2015
1. Ưu điểm
* Về học sinh
- Đa số học sinh ở bán trú đi học đầy đủ và thực hiện công việc tự học khá
nghiêm túc
- Tỉ lệ học sinh chuyển lớp đạt 100%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%.
3 học sinh thi đỗ vào trường PTDT Nội trú huyện, tỉnh.
- Đa số học sinh bán trú hạnh kiểm từ trung bình trở lên, không học
sinh có hạnh kiểm yếu, kém.
* Về đội ngũ
- 100% CB, GV, NV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 02 đồng chí đạt
giáo viên dạy giỏi cấp trường, 22 đ/c LĐTT, 08 đ/c được UBND huyện tặng
giấy khen hoàn thành xut sắc nhiệm vụ, 04 đ/c đạt danh hiệu chiến s thi đua
cấp sở, 01 đ/c đạt danh hiệu Chiến thi đua cấp tỉnh, 01 đ/c được UBND
tỉnh tặng bằng khen. Nhà trường được công nhận tập thể LĐXS được UBND
huyện tặng giấy khen.
2. Hạn chế
- Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học: 01/110 chiếm 0,9%.
- Duy trì số hc sinh lúc chưa cao vào thời điểm trước sau tết
nguyên đán.
- Chất lượng học sinh thấp so vi mặt bằng chung của huyện, tỉ l học
sinh yếu còn cao.
3. Nguyên nhân
- Công tác tham mưu với Ban giám hiệu, cấp ủy, chính quyền xã, phối kết
hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, các cấp học trong việc tuyên truyền
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục
tới nhân dân còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp.
- Nhận thức của các em chậm, còn ham chơi, chưa thực sự hiếu học, chưa
xác định được mục đích học tập của bản thân.
- việc học tập theo nhóm buổi tối còn chưa đạt hiệu quả .
- Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên thực
sự chưa hết minh vì học sinh, nhiều giáo viên còn ỉ lại trong công tác bán trú.
kế hoạch bán trú mới nhất năm 2015 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch bán trú mới nhất năm 2015 2016 - Người đăng: duongvannghi1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
kế hoạch bán trú mới nhất năm 2015 2016 9 10 993