Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bộ chuẩn trẻ 5 tuổi

Được đăng lên bởi mamnonhoasen-pgdphongtho
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 -2015
A. KẾ HOẠCH CHUNG:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Trẻ và cô:
*Giáo viên: 02 Giáo Viên:
Trình độ chuyên môn: + 01 Đại học
+ 01 Cao đẳng
*Trẻ:
Tổng Số học sinh: 30 Trong đó Dân Tộc: 17
Nữ: 14
Nữ dân tộc: 14
2. Thuận lợi:
Được sự quan tâm tạo điều kiện của ngành và Ban giám hiệu nhà trường, hai
giáo viên trong lớp được tham gia các lớp tập huấn về việc thực hiện chương trình
giáo dục mầm non mới, đánh giá bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi…
Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục trẻ theo chương trình bộ
chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
Hai giáo viên trên lớp đều đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn, có một số
kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, luôn nhiệt tình
trong công tác, có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao.
Được sự phối kết hợp nhiệt tình từ phía gia đình trẻ trong việc giáo dục trẻ, tạo
điều kiện để trẻ học tập tốt nhất.
Là lớp riêng biết thuận lợi cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ
Lớp học kiên cố, khang trang, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè.
2. Khó khăn.
- Một số cháu còn rụt rè, một số trẻ còn lười ăn, suy dinh dưỡng.
- Phần đông là trẻ dân tộc còn nhút nhát, chưa tự tin, mạnh dạn, nói ngọng.
Khả năng nhận thức của trẻ chưa đồng đều.
- Một số cháu chưa qua trường lớp mẫu giáo, có cháu chưa biết cầm bút nên
việc học tập và tham gia các hoạt động còn chậm hơn so với các cháu khác.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình.
II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Mục tiêu chung:
Tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, nội dung, chương trình bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, tổ
chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non, giúp
cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những

yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một,...Đảm bảo an toàn cho
trẻ ở nhóm, lớp...
Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động lấy trẻ làm trung tâm trong quá
trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Làm tốt công tác phối kết hợp giữa nhà trường, lớp học với gia đình và cộng
đồng xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Huy động trẻ ra lớp 100%, duy trì
ổn định sĩ số lớp học...
Tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của nhà
trường, của ngành, của địa phương...
Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học chung của nhà trường, thực hiện tốt
các chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Về trẻ:
*Số lượng:
- Duy trì 100% trẻ 5 tuổi ra lớp
- Tổng Số học sinh: 30 Dân Tộc: 17
Nữ: 14
Nữ dân tộc: 9
*Chất lượng chăm sóc giáo d...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 -2015
A. KẾ HOẠCH CHUNG:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Trẻ và cô:
*Giáo viên: 02 Giáo Viên:
Trình độ chuyên môn: + 01 Đại học
+ 01 Cao đẳng
*Trẻ:
Tổng Số học sinh: 30 Trong đó Dân Tộc: 17 Nữ: 14 Nữ dân tộc: 14
2. Thuận lợi:
Được sự quan tâm tạo điều kiện của ngành Ban giám hiệu nhà trường, hai
giáo viên trong lớp được tham gia các lớp tập huấn về việc thực hiện chương trình
giáo dục mầm non mới, đánh giá bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi…
Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục tr theo chương trình bộ
chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
Hai giáo viên trên lớp đều đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn, một số
kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, luôn nhiệt tình
trong công tác, có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao.
Được sự phối kết hợp nhiệt tình từ phía gia đình trẻ trong việc giáo dục trẻ, tạo
điều kiện để trẻ học tập tốt nhất.
Là lớp riêng biết thuận lợi cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ
Lớp học kiên cố, khang trang, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè.
2. Khó khăn.
- Một số cháu còn rụt rè, một số trẻ còn lười ăn, suy dinh dưỡng.
- Phần đông trẻ dân tộc còn nhút nhát, chưa tự tin, mạnh dạn, nói ngọng.
Khả năng nhận thức của trẻ chưa đồng đều.
- Một số cháu chưa qua trường lớp mẫu giáo, cháu chưa biết cầm bút nên
việc học tập và tham gia các hoạt động còn chậm hơn so với các cháu khác.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình.
II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Mục tiêu chung:
Tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, nội dung, chương trình bộ chuẩn tr5 tuổi, tổ
chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non, giúp
cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, nh cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những
Kế hoạch bộ chuẩn trẻ 5 tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bộ chuẩn trẻ 5 tuổi - Người đăng: mamnonhoasen-pgdphongtho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kế hoạch bộ chuẩn trẻ 5 tuổi 9 10 23