Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch cá nhân năm 2014 2015

Được đăng lên bởi hvphuc10
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế hoach cá nhân .
TRƯỜNG THCS DIỄN THỊNH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Năm học 2014 - 2015

Diễn Thịnh , ngày 30 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014 -2015
A.Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Hoàng Văn Phúc
2. Ngày tháng năm sinh: 04/ 04 / 1971
Năm vào ngành giáo dục:1/9/1993
3. Trình độ học vấn: Đại học toán
4. Tổ chuyên môn: KHTN
Môn dạy: Vật lí
5. Trình độ tin học: Chứng chỉ trình độ B
B. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
-Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của phòng giáo dục
và đào tạo Diễn Châu .
- Căn cứ nghị quyết hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Thịnh ngày 19 / 9 /
2014
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ Tự nhiên năm học năm học 2014 - 2015.
C. Các nhiệm vụ được giao:
1. Giảng dạy môn Vật lý Khối 8
2. Bồi dưỡng, phụ đạo môn Vật lý khối 8
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý khối 8
4. Phụ trách phổ cập GD THCS xóm 1 – xã Diễn Thịnh
5.Phụ trách trung tâm học tập cộng đồng xã Diễn Thịnh
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Bối cảnh năm học:
Chủ đề năm học 2014 -2015 là: “ Năm học tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện về
giáo dục”, theo NQ đại hội Đảng các cấp.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” trong đơn vị mình. Trong năm học 2014 -2015 mỗi cán bộ giáo viên phải có
sự đổi mới phương pháp dạy học và quản lí học sinh.
- Tổng số học sinh trong toàn trường là: 713 em
- Tổng số lớp: 21 lớp
2. Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn phân công nhiệm vụ đúng bộ môn mình được đào tạo.
- Cơ sở vật chất nhà trường khá đảm bảo cho hoạt động dạy và học vì hiện tại nhà
trường đạt trường chuẩn Quốc gia.
- Bản thân an tâm công tác, nhà ở gần trường nên rất thuận tiện cho việc dạy và rèn
luyện học sinh.
3. Khó khăn:
Chưa có nhiều điều kiện thực hành PPDH tích cực, còn hạn chế trong việc ứng dụng
CNTT vào dạy học, đồ dùng dạy học cho bộ môn vật lý còn thiếu và hư hỏng nhiều
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG
1

Kế hoach cá nhân .
Năm học 2014 - 2015
Mục tiêu 1:Nâng cao phẩm chất , đạo đức lối sống .Thực hiện có hiệu quả các cuộc
vận đông và phong trào thi đua của ngành.
Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy và học, các chuyên đề
dạy học, đăng kí DHTĐ năm học 2014 -2015.
Mục tiêu 3: Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để
đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, PPDH,...
Kế hoach cá nhân . Năm học 2014 - 2015
TRƯỜNG THCS DIỄN THỊNH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Diễn Thịnh , ngày 30 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014 -2015
A.Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Hoàng Văn Phúc
2. Ngày tháng năm sinh: 04/ 04 / 1971 Năm vào ngành giáo dục:1/9/1993
3. Trình độ học vấn: Đại học toán
4. Tổ chuyên môn: KHTN Môn dạy: Vật lí
5. Trình độ tin học: Chứng chỉ trình độ B
B. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
-Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của phòng giáo dục
và đào tạo Diễn Châu .
- Căn cứ nghị quyết hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Thịnh ngày 19 / 9 /
2014
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ Tự nhiên năm học năm học 2014 - 2015.
C. Các nhiệm vụ được giao:
1. Giảng dạy môn Vật lý Khối 8
2. Bồi dưỡng, phụ đạo môn Vật lý khối 8
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý khối 8
4. Phụ trách phổ cập GD THCS xóm 1 – xã Diễn Thịnh
5.Phụ trách trung tâm học tập cộng đồng xã Diễn Thịnh
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Bối cảnh năm học:
Chủ đề năm học 2014 -2015 là: “ Năm học tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện về
giáo dục”, theo NQ đại hội Đảng các cấp.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” trong đơn vị mình. Trong năm học 2014 -2015 mỗi cán bộ giáo viên phải có
sự đổi mới phương pháp dạy học và quản lí học sinh.
- Tổng số học sinh trong toàn trường là: 713 em
- Tổng số lớp: 21 lớp
2. Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn phân công nhiệm vụ đúng bộ môn mình được đào tạo.
- Cơ sở vật chất nhà trường khá đảm bảo cho hoạt động dạy và học vì hiện tại nhà
trường đạt trường chuẩn Quốc gia.
- Bản thân an tâm công tác, nhà ở gần trường nên rất thuận tiện cho việc dạy và rèn
luyện học sinh.
3. Khó khăn:
Chưa có nhiều điều kiện thực hành PPDH tích cực, còn hạn chế trong việc ứng dụng
CNTT vào dạy học, đồ dùng dạy học cho bộ môn vật lý còn thiếu và hư hỏng nhiều
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG
1
kế hoạch cá nhân năm 2014 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch cá nhân năm 2014 2015 - Người đăng: hvphuc10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
kế hoạch cá nhân năm 2014 2015 9 10 487