Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chăm sóc thân nhân gia đình người có công (2015- 2016)

Được đăng lên bởi Hien Thao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Giang ngày 10 tháng 09 năm 2015
KẾ HOẠCH
CHĂM SÓC THÂN NHÂN GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG
NĂM HỌC : 2015 - 2016
LIÊN ĐỘI : TRƯỜNG TH CẨM GIANG
Kính gửi :

Đảng ủy – HĐND – UBND xã cẩm Giang

Căn cứ chỉ thị số 40/2008/CT/BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. v/v Hướng dẫn thực hiện nội dung “ phong trào trào
thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
Thực hiện theo 5 tiêu chuẩn THTT- HSTC và các nội dung theo h/d của
công văn số 174/BGDĐT- GDTrH ngày 5 tháng 3 năm 2009.
Thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua xây dựng “ Trường học
thân thiện , học sinh tích cực” năm học 2015 – 2016 của trường TH Cẩm
Giang.
Liên Đội trường TH Cẩm Giang báo cáo kế hoạch chăm sóc thân nhân
gia đình người có công năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục đích , ý nghĩa:
- Thực hiện tốt chủ trương đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân
nhân của họ, giáo dục cho Đội viên thiếu niên nhận thức sâu sắc về truyền
thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền, giới
thiệu, tìm hiểu về sự đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, mẹ
Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.
- Nâng cao ý thức của CBGV, học sinh trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp
các công trình ghi công các anh hùng, liệt sỹ.
II. Nội dung:
1. Đối tượng tham gia:

Là CBGV , học sinh trường TH Cẩm Giang .

2. Địa chỉ vợ liệt sĩ : Hà Thị Chẻm ( Thôn Vọng).
3. Kế hoạch thực hiện:
Ngày 27 tháng 7 năm 2015 : Thăm và tặng quà cho mẹ .
Tặng quà nhân dịp Tết nguyên Đán Bính thân 2016.

Thăm hỏi động viên mẹ lúc ốm đau.
III. Kinh phí thực hiện:
Từ nguồn quyên góp quỹ“ Đền ơn đáp nghĩa” của CBGV và học sinh nhà
trường.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. BCH Đoàn – Đội TN:
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà
trường.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của trường nhằm tuyển chọn đoàn viên ,
Đội viên ưu tú cho hoạt động.
- Phối hợp với Ban chính sách và Đoàn thanh niên xã tổ chức thực hiện .
- Báo cáo tình hình hoạt động cho Chi ủy – Ban giám hiệu .
2. Đoàn viên , Đội viên tham gia tình nguyện:
- Đoàn viên thanh niên, Đội viên, có trách nhiệm tham gia tích cực vào hoạt
động đã đăng ký.
- Thực hiện kế hoạch theo sự phân công của Ban chỉ huy.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”
của Liên Đội trường TH Cẩm Giang . Trong quá trình tổ chức thực hiện rất
mong được sự chỉ đạo của Đảng ủy , ủy ban nhân dân , Chi bộ nhà trường và
sự p...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Giang ngày 10 tháng 09 năm 2015
KẾ HOẠCH
CHĂM SÓC THÂN NHÂN GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG
NĂM HỌC : 2015 - 2016
LIÊN ĐỘI : TRƯỜNG TH CẨM GIANG
Kính gửi : Đảng ủy – HĐND – UBND xã cẩm Giang
Căn cứ chỉ thị số 40/2008/CT/BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. v/v Hướng dẫn thực hiện nội dung “ phong trào trào
thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
Thực hiện theo 5 tiêu chuẩn THTT- HSTC và các nội dung theo h/d của
công văn số 174/BGDĐT- GDTrH ngày 5 tháng 3 năm 2009.
Thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua xây dựng “ Trường học
thân thiện , học sinh tích cực” m học 2015 2016 của trường TH Cẩm
Giang.
Liên Đội trường TH Cẩm Giang báo cáo kế hoạch chăm sóc thân nhân
gia đình người có công năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục đích , ý nghĩa:
- Thực hiện tốt chủ trương đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân
nhân của họ, giáo dục cho Đội viên thiếu niên nhận thức sâu sắc về truyền
thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền, giới
thiệu, tìm hiểu về sự đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, mẹ
Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.
- Nâng cao ý thức của CBGV, học sinh trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp
các công trình ghi công các anh hùng, liệt sỹ.
II. Nội dung:
1. Đối tượng tham gia: Là CBGV , học sinh trường TH Cẩm Giang .
2. Địa chỉ vợ liệt sĩ : Hà Thị Chẻm ( Thôn Vọng).
3. Kế hoạch thực hiện:
Ngày 27 tháng 7 năm 2015 : Thăm và tặng quà cho mẹ .
Tặng quà nhân dịp Tết nguyên Đán Bính thân 2016.
Kế hoạch chăm sóc thân nhân gia đình người có công (2015- 2016) - Trang 2
Kế hoạch chăm sóc thân nhân gia đình người có công (2015- 2016) - Người đăng: Hien Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch chăm sóc thân nhân gia đình người có công (2015- 2016) 9 10 389