Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 4

Được đăng lên bởi chuhuong-gdth
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH 2 MAI SAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH LỚP 4
Năm học 2010-2011
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GDĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh vùng 2
lớp 4 xây dựng kế hoạch như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Tình hình biên chế của lớp:
Tổng số HS: 16 em trong đó: Dân tộc: 16 em. (KT: 01)
Nữ : 06 em.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng hai mặt giáo
dục:
+ Duy trì sĩ số 100%.

+ Hạnh kiểm: 16/16 em xếp loại Đ đạt 100% (KT: 01)
+ Học lực:
Giỏi: 3 em đạt 20%
Khá: 6 em đạt 37,4%
TB: 7 em chiếm 43,8% (KT: 01)
Tiếng việt

Toán

Giỏi: 3 em đạt 20%

Giỏi: 9 em đạt 56,3% (KT:

Khá: 6 em đạt 37,4%

Khá: 4 em đạt 44,9%

TB : 7 em chiếm 43,8% (KT: 01)

TB : 3 em chiếm 18,8%

01)

3. Bài học kinh nghiệm: về đồ dùng học tập
Đồ dùng học tập phải đẹp phóng to kích cỡ để HS quan sát gây hứng thú cho
HS.
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Đặc điểm tình hình của lớp năm học mới:
1.1/Thuận lợi:


- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các cấp Đảng uỷ đã
tạo
điều kiện tốt cho công tác giáo dục của trường học.
- Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và
học.

- Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày.
- Các bậc phụ huynh HS luôn quan tâm xây dựng mối liên hệ thường xuyên
giữa nhà trường và gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của HS.
- Bản thân tôi là giáo viên giảng dạy lâu năm trong nghề, nhiệt tình trong công
việc, yêu ngành, yêu nghề, mến trẻ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên
môn do
phòng đề ra.
- Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.
- Năm học 2010-2011 tôi được phân công chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy lớp
4.
- Mọi hoạt động của lớp đều được sự lãnh đạo chỉ đạo của BGH nhà trường.
1.2/ Khó khăn:
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập của con em mình
( sách vở đồ dùng học tập).
- Năm thứ 2 thực hiện học lớp hai buổi trên ngày, bản thân tôi đôi khi còn gặp
khó khăn trong công tác ôn luyện và soạn giảng buổi hai.
1.3/ Cơ cấu, biên chế, trình độ chuyên môn của các HS trong lớp:
100% là con em dân tộc ở nông thôn nên điều kiện học tập còn hạn chế (còn
nhiều hộ nghèo), nhận thức chậm, kĩ năng đọc, hiểu, viết, suy lu...
TRƯỜNG TH 2 MAI SAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH LỚP 4
Năm học 2010-2011
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của sở GD-
ĐT.
- Căn cứ vào “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011” của phòng
GD-ĐT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và thực trạng học sinh vùng 2
lớp 4 xây dựng kế hoạch như sau:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 - 2010
1. Tình hình biên chế của lớp:
Tổng số HS: 16 em trong đó: Dân tộc: 16 em. (KT: 01)
Nữ : 06 em.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng hai mặt giáo
dục:
+ Duy trì sĩ số 100%.
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 4 - Người đăng: chuhuong-gdth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 4 9 10 162