Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch chủ nhiệm lớp

Được đăng lên bởi Hoàng Quyên
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm tạo cho học sinh thành người có ích cho xã hôi. Giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học.
- Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
- Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể và trong cuộc sống.
Họ tên GV hướng dẫn: Họ tên SV thực
tập:
SV của trường đại học Năm học:
Ngày soạn: Ngày thực
hiện:
Tiết thực hiện: Lớp chủ nhiệm
K HOCH CH NHIM
TUN
I. Mc đch, yêu cu
- Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm
tạo cho học sinh thành người có ích cho xã hôi. Giáo dục học sinh
về nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về
hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những mặt chưa tốt
để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học.
- Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của
nhà trường.
- Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập
thể, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh
thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể và
trong cuộc sống.
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Phương pháp tổ chức hoạt động tập thể, điều khiển tập thể.
- Phương pháp thuyết trình, vấn đáp.
kế hoạch chủ nhiệm lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch chủ nhiệm lớp - Người đăng: Hoàng Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
kế hoạch chủ nhiệm lớp 9 10 134