Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 – 2015

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD & ĐT KRÔNG BÚK
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 – 2015
Lớp 6d
------------0---------- Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học của Trường THCS LÊ HỒNG PHONG
năm học 2014- 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
+ Tổng số học sinh đầu năm : 17/38 nữ.
Trong đó + Con TB
: 0
+ Lưu ban
: 03
+ Khuyết tật
: 0
+ Học sinh tiên tiến lớp 7 : 10 em
+ thi lại lên lớp
: 13 em
+ Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 06
+ Học sinh mồ côi cha
:0
+ Học sinh nữ dân tộc
: 04/07
 Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp.
 1. Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên
- Lớp trưởng.
 2. Phan Thị Thu Thảo
- Lớp Phó học tập
 3. Phan Thị Kiều Trinh
- Lớp phó văn nghệ
 4.Huỳnh Quang Trường
- Lớp phó Lao động
 Lớp chia ra 4 tổ :
 Tổ 1 : Trần Ngọc Yến Vy – TT1
 Tổ 2 : Lê Văn An – TT2
 Tổ 3 : Nguyễn Triệu Phong – TT3
 Tổ 4 : Lê Nguyễn Ngọc Anh – TT4
1. Nề nếp
- Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia
tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm
bảo nội quy quy định của nhà trường.
- Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập
trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp…
2. Học tập.
- Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định
được nề nếp học tập.
- Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập
bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ
* Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến
từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em,
đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong
học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và
thi có tinh thần thi đua học tốt.
- Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, có một bộ sách GK.
- Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh.
- Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao
- Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập.
- 100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp.
* Khó khăn:
- Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập
như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không chú ý nghe
giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp
- Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp
- Một số H...
PHÒNG GD & ĐT KRÔNG BÚK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 – 2015
Lớp 6d
------------ 0 ----------
- Căn cứ vào phương hướngnhiệm vụ năm học của Trường THCS HỒNG PHONG
năm học 2014- 2015
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
+ Tổng số học sinh đầu năm : 17/38 nữ.
Trong đó + Con TB : 0
+ Lưu ban : 03
+ Khuyết tật : 0
+ Học sinh tiên tiến lớp 7 : 10 em
+ thi lại lên lớp : 13 em
+ Học sinh thuộc diện hộ nghèo : 06
+ Học sinh mồ côi cha : 0
+ Học sinh nữ dân tộc : 04/07
Ngay đầu năm lớp đã bầu ra ban cán sự lớp.
1. Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên - Lớp trưởng.
2. Phan Thị Thu Thảo - Lớp Phó học tập
3. Phan Thị Kiều Trinh - Lớp phó văn nghệ
4.Huỳnh Quang Trường - Lớp phó Lao động
Lớp chia ra 4 tổ :
Tổ 1 : Trần Ngọc Yến Vy – TT
1
Tổ 2 : Lê Văn An – TT
2
Tổ 3 : Nguyễn Triệu Phong – TT
3
Tổ 4 : Lê Nguyễn Ngọc Anh – TT
4
1. Nề nếp
- Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia
tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm
bảo nội quy quy định của nhà trường.
- Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập
trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp…
2. Học tập.
- Nhìn chung đại đa sc học sinh ý thức học tập tốt. Bước đầu đã ổn định
được nề nếp học tập.
- Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không vở bài tập Toán,i tập
bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ
* Thuận lợi:
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 – 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 – 2015 - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014 – 2015 9 10 874